Najnowszy numer:

„FRAZA” 1991-2003. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI

Opracował Zenon Ożóg

LITERATURA:
poezja | proza | utwory dramatyczne | rozmowy | szkice, eseje | dzienniki, listy, wspomnienia | recenzje i omówienia | felietony | noty

PLASTYKA:
szkice
| rozmowy | recenzje, omówienia, noty | reprodukcje

TEATR/FILM:
szkice
| recenzje | rozmowy

MUZYKA:
szkice | rozmowy | noty

KULTURA, FILOZOFIA, SOCJOLOGIA:
szkice, eseje
| recenzje, omówienia

HISTORIA. POLITYKA (Od numeru 5-6):
ogólne | omówienia | rozmowy | pożegnania