HISTORIA, POLITYKA: OMÓWIENIA

« Bibliografia

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z | Ż

C
 • C i s ł o Maciej: „Kochać nie posiadając” [dot. M. Dönhoff Dzieciństwo w Prusach Wschodnich, tłum. E. i J. Czerwiakowscy, Berlin 1993 oraz Ch. von Krockow Myśląc o Prusach, przeł A. Kopacki, Warszawa 1993]. 1995, nr [1] (7), s. 126-127.

J
 • J e s t a l Jerzy [J. J.]: Mario Vargas Llosa o polityce. 1991, nr [1] (1), s. 63-64.
 • J e s t a l Jerzy [j. j.]: Komentarz od redakcji [dot. artykułu P. Eberhardta Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej. „Fraza” 1992, nr [1] (2)]. 1992, nr [1] (2), s. 75.
 • J e s t a l Jerzy: Uwagi do artykułu prof. M. Filipiaka [dot. artykułu M. Filipiaka Edukacja a nacjonalizm. „Fraza” 1992, nr [1] (2)]. 1992, nr [1] (2), s. 81-82.
 • J e s t a l Jerzy [J. J.]: Sesja u orientalistów [dot. sesji „Konflikty narodowościowe w Europie Wschodniej]. 1992, nr [1] (2), s. 83-85.
 • J e s t a l Jerzy [J. J.]: Galicja i jej dziedzictwo [dot. międzynarodowej sesji naukowej w WSP w Rzeszowie 14-18.09.1992]. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 136-139.
 • J e s t a l Jerzy: Polacy na Ukrainie [dot. A. J. Madera Na bocznych drogach Europy. Polacy na Ukrainie, Rzeszów 1994]. 1995, nr [1] (7), s. 128-131.

K
 • K ę s e k Rafał: Bohdan Osadczuk o Ukrainie, Polsce i świecie [dot. B. Osadczuk Ukraina-Polska-świat. Wybór reportaży i artykułów. Sejny 2000]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 330-332.

Ł
 • Ł ę t o c h a Rafał: Ludzie i historia [dot. A. Bonusiak Rzeszowianie na przestrzeni wieków, Rzeszów 1997]. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 145-146.
 • Ł ę t o c h a Rafał: Wschodnie losy Polaków [dot. H. Stroński Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929-1939, Warszawa 1998]. 2000, nr 4 (30), s. 287-290.

M
 • M a c i ą g Kazimierz: Znad Eufratu nad Wisłę, czyli rzecz o Karaimach [dot. G. Pełczyński Najmniejsza mniejszość. Rzecz o Karaimach polskich, Warszawa 1995]. 1996, nr [3] (13), s. 217-219.
 • M a c i ą g Kazimierz: Z drugiej strony muru [dot. F. Kotula Losy Żydów rzeszowskich 1939-1944. Kronika tamtych dni, Rzeszów 1999]. 1999, nr 4 (26), s. 277-279.
 • M a c i ą g Kazimierz: Rozmowy w kręgu Marszałka [dot. A. Romanowski Ludzie tamtego czasu. Wywiady z lat 1977-1998, Kraków 2000]. 2001, nr 3 (33), s. 279-281.

P
 • Polska-Ukraina – potrzeba dialogu i zbliżenia [dot. międzynarodowej sesji naukowej organizowanej w WSP w Rzeszowie w dn. 15.03-16.03.1991 nt. stosunków polsko-ukraińskich], 1991, nr [1] (1), s. 72-74.

S
 • S a l n i k o w Andrzej [red.]: Huculszczyzna, 1991, nr [1] (1), s.75.
 • S a l n i k o w Andrzej [A. S.]: Mit o Ukraińcach w świadomości Polaków a mit o Polakach w świadomości Ukraińców [dot. sesji naukowej w WSP w Rzeszowie]. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 135-136.
 • S e t l a k Wiesław: bez tytułu [dot. książki T.G. Ash’a Pomimo i wbrew. Eseje o Europie Środkowej. Wyd. „Polonia” 1991], 1991, nr [1] (1), s. 83.

Ż
 • Ż ó ł c i ń s k i Tadeusz J.: Biograficzny portret księcia Adama [dot. J. Skowronek Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Warszawa 1994]. 1995, nr [3] (9), s. 130-132.