TEATR/FILM: REZENZJE

« Bibliografia

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

J
  • J a m r o z e k – S o w a Anna: „Szewcy” i demoniczny Gajos [dot. 34. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 241-247.
  • J a m r o z e k – S o w a Anna: Sezon w teatrze [omówienie sezonu 1997/98 w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 209-212.
  • J a n u s z e w s k a – S k r e i b e r g Janina: 14 portretów z Ibsenem w tle na V Światowym Festiwalu Teatralnym w Oslo. 1997, nr [1] (15), s. 257-259.

K
  • K ł y s Tomasz: Kognitywna teoria filmu [dot. Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów, pod red. J. Ostaszewskiego, Kraków 1999]. 2001, nr 3 (33), s. 281-285.

M
  • M a k i e l-H ę d r z a k Marlena: Scena pamięci, pamięć scen… [dot. spektaklu J. Pokrywki Summa cum grano salis]2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s.300-302.

S
  • S i e n k i e w i c z – W o s k o w i c z Małgorzata: O sanockim IV College’u Teatralnym słów kilka. 1996, nr [3] (13), s. 258-260.

W
  • W ó j t o w i c z Agnieszka: Trzy sposoby czytania. „Ich czworo” G. Zapolskiej, „Iwona, księżniczka Burgunda” W. Gombrowicza, „Bzik tropikalny” S. I. Witkiewicza – 22 Opolskie Konfrontacje Teatralne]. 1997, nr [3] (17), s. 257-260.