HISTORIA, POLITYKA: POŻEGNANIA

« Bibliografia

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z | Ż

D
  • D ł u s k i Stanisław: Pożegnanie Stanisława Misakowskiego (1910-1996). 1996, nr [4] (14), s. 198-199.

M
  • M a t u s z k i e w i c z Antoni: Zdzisław Władysław Żurek. 2002, nr 3 (37), s. 298-300.

P
  • P o k r y w k a Janusz: Pożegnanie [dot. Ireny K r a w c z y k, zm. 28.01.1995]. 1995, nr [2] (8), s. 217-218.

R
  • R a b i z o – B i r e k Magdalena: „Zawieźcie mnie do Łańcuta”. Wspomnienie o Janie Lebensteinie. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 345-352.
  • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Po śmierci Mariana Jachimowicza. 1999, nr 4 (26), s. 299-300.
  • R a b i z o -Birek Magdalena: Odszedł Julian Ataman. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 331-332.

S
  • S i u t a – G ó r ec k a Maria: In memoriam [dot. Szymona Zarycha, zm. 28.05.1999]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 222.
  • S t e l i g a – K o w a l s k a Anna: Przytulmy się do niego… [dot. Szymona Zarycha, zm. 28.05.1999]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 223-225.

T
  • T o k a r z Małgorzata: Zmarł Jerzy Harasymowicz. 1999, nr 4 (26), s. 284-285.

Z
  • Z y m a n Edward: „I do zbiorowego nigdy nie garnął się tańca”. O Adamie Tomaszewskim wspomnienie serdeczne. 2002, nr 3 (37), s. 303-306.