KULTURA. FILOZOFIA. SOCJOLOGIA: RECENZJE. OMÓWIENIA

« Bibliografia

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z | Ż

F
 • F u r m a n Wojciech: Festiwal Polonijny w Rzeszowie. Swing i oberek. 1996, nr [4] (14), s. 203-204.

K
 • K o r z e n i o w s k i Tomasz: Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. 1997, nr [3] (17), s. 252-255.
 • K u b i k Zdzisław [Z. K.]: Aktywność dziecka [dot. sesji naukowej „Rozwój twórczej aktywności dziecka w młodszym wieku szkolnym” zorganizowanej w WSP w Rzeszowie w kwietniu 1992]. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 134-135.
 • K u c h a r e k Mariusz: Dziesiąta Muza [dot. Społeczno-polityczne zagadnienia telewizji satelitarnej, pod red. W. Dudka, Katowice 1991]. 1992, nr [1] (2), s. 99-101.

L
 • L e w a n d o w s k a Paulina: Zapiski z podróży po manowcach [dot. J. Tischner Ksiądz na manowcach, Kraków 2000]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 305-308.

M
 • M a c i ą g Kazimierz: Między opisem, diagnozą i bezradnością [dot. M. Czerwiński Pytając o cywilizację, Warszawa 2000]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 327-329.
 • M a g r y ś Roman: Na marginesie „Dwóch typów wiary” Martina Bubera. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 220-223.
 • M a g r y ś Roman: Etyka ponowoczesna – faza projektowania czy realizacji? [dot. Z. Bauman Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996]. 1997, nr [1] (15), s. 241-245.
 • M a g r y ś Roman: Oblicza współczesnej humanistyki [dot. Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych, pod red. Q. Skinnera, Lublin 1998]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 341-343.
 • M i k a Mariusz: Pielgrzymka zaufania przez Ziemię. Etap – Paryż ’94. 1995, nr [2] (8), s. 211-215.
 • M i s z t a l Wojciech: Dlaczego religioznawstwo? [dot. M. Filipiak Religioznawstwo. Zagadnienia wybrane, Rzeszów 1989]. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 154-156.

N
 • N a l e p a Marek: Europejskie Dni Dziedzictwa 16-17 września [1995]. 1995, nr [4] (10), s. 126.

O
 • O s y p i u k Urszula: Kontestacja. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 159-162.

T
 • T a r a p a t a Beata: Wychowanie dla twórczości. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 164-167.
 • T w o r e k Beata: Zdrowie a postawy moralne [dot. K. Wiśniewska-Roszkowska Zdrowie a postawy moralne, Wrocław 1991]. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 157-158.

W
 • W a c h Tomasz: Postawa asertywna. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 162-163.