PLASTYKA: SZKICE

« Bibliografia

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

A

 • A t a m a n Julian: Rzeszowskie środowisko plastyczne w drugiej połowie XX wieku [dot. wystawy „Artyści Polski Południowo-Wschodniej 1950-2000]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 327-330.

B
 • B i r e k Wojciech: Między nadzieją a niemocą – młody komiks polski lat dziewięćdziesiątych. 1994, nr [1-2] (5-6), s. 52-62.

C
 • C i e s i e l s k a Jolanta: Tam jest wszystko, gdzie nic nie ma. (O fotografiach Grzegorza Strumyka). [dołączony wiersz autorki *** (W ciszy zamknięci…)]. 1999, nr 1 (23), s. 237-239.

G
 • G i e m z a Jarosław: Treści biblijne i apokryficzne w ikonach Sądu Ostatecznego. 1995, nr [3] (9), s. 89-95.
 • G ó r n i a k Ewa: Przedmiot, którego nie ma. 1997, nr [4] (18), s. 147-155.

J
 • J a b ł o ń s k i Michał: Sztuka i tradycja. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 155-161.

K
 • K a s p r z a k – S t a m m Katarzyna: Bizantyjska sztuka Macedonii – freski w Nerezi i Kurbinovie. 2000, nr 4 (30), s. 95-107.
 • K i s i e l Tomasz: Sztuka i świat Marka Olszyńskiego. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 278-280.
 • K ł o s Agnieszka: Ciśnienie tradycji. O fotografii czeskiej. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 59-62.
 • K o w a l s k a Bożena: Trzy szkice refleksyjne o Szajnie. 1997, nr [2] (16), s. 184-189.
 • K o ź m i ń s k i Jarosław: Między baśnią a metaforą [dot. twórczości Andrzeja Kuhna]. 2000, nr 3 (29), s. 277-278.
 • K o ź m i ń s k i Jarosław: Ekspresyjny barbarzyńca [dot. twórczości Mariana Bohusza-Szyszko]. 2000, nr 3 (29), s. 279-281.
 • K u b i k Zdzisław: Twórczość plastyczna dziecka. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 168-172.

L
 • L e w k o w i c z Barbara: Roman Kochanowski – malarz w Polsce nieznany. 2003, nr 3 (41), s. 199-203.

M
 • M a d e y s k i Jerzy: Szajna w Krakowie. 1997, nr [2] (16), s. 179-183.
 • M a k i e l – H ę d r z a k Marlena: Chrystus Chagalla. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 5-13.
 • M a k i e l – H ę d r z a k Marlena: Wieczne fragmenty [dot. twórczości Zdzisława Kubika]. 2001, nr 4 (34), s. 246-250.
 • M a l i k Ernest: Słupy z rozstajnych dróg. O pracach Henryka Musiałowicza z lat dziewięćdziesiątych. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 292-295.
 • M i s i a k Iwona: Mitoraj. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 265-267.

N
 • N i k i e l Antoni: Między pasją a kontemplacją. 2000, nr 3 (29), s. 273-276.

O
 • O ż ó g Maciej: Realizm totalny. Inspiracje alchemiczne w sztuce XX wieku. 1996, nr [4] (14), s. 161-169.

P
 • P o k r y w k a Marek: Poetyckie wymiary przestrzeni malarskiej. 2000, nr 4 (30), s. 254-257.
 • P y t k o Tomasz: Stasiuk – fotogeniczny kameleon. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 180-183.

R
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Od impresjonizmu do sztuki dzikiej (rzut oka na rzeszowskie środowisko plastyczne). 1992, nr [1] (2), s. 35-46.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Powrót sztuki [dot. twórczości Grupy „Na Drabinie”]. 1994, nr [1-2] (5-6), s. 49-51.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Liryczny szkicownik Kordyacznego. 1995, nr [4] (10), s. 70-72.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Tropiąc tajemnice żywiołów [dot. twórczości Jacka Antoniego Zielińskiego]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 139-142.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Cztery kobiety [dot. twórczości Marii Siuty-Góreckiej, Marii Ferenc, Jadwigi Hajduk, Anny Marii Pilszak]. 1996, nr [4] (14), s. 157-160.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Kohelet, Faust czy Demiurg? Wcielenia Józefa Szajny. 1997, nr [2] (16), s. 197-202.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: „Guślarz” z Rzeszowa [dot. twórczości Jerzego Grotowskiego]. 1997, nr [2] (16), s. 258-264.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Teatr rzeźb Piotra Worońca. 1997, nr [4] (18), s. 156-161.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Topor i Hasior – dwa oblicza surrealizmu. 1997, nr [4] (18), s. 207-211.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Chagall w Krakowie. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 16-18.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Obrazy widziane wewnętrznym okiem. Malarstwo Stanisława Białogłowicza. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 151-153.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Szept anioła. (O malarstwie Emila Polita). 1999, nr 1 (23), s. 227-231.
 • Ra b i z o – B i r e k Magdalena: „Cała nieobjętość świata” [dot. fotografii Marka Szyryka]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 245-246.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Pasja życia i tworzenia [dot. twórczości Marka Olszyńskiego]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 280-281.
 • R a b i z o – B i re k Magdalena: Piękno przemijania. O twórczości Krzysztofy Lachtary. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 287-291.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Małe epifanie codzienności. Malarstwo Anny Siemaszko. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 276-279.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Tworzenie tajemnic. Twórczość Grażyny Maj-Rohrbach. 2002, nr 3 (37), s. 255.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Fantasta i moralista. O twórczości Ireneusza Janickiego. 2002, nr 4 (38), s. 261-262.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Twierdza wtajemniczeń. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 16-17.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Z notatnika plastycznego sezonu 2002/2003: Duchowość konstrukcji [dot. IV Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego]; Obrazy, rysunki i rzeźby roku 2002 [dot. Wystawy „Obraz. Grafika. Rysunek, Rzeźba roku”]; Dzieła wirtualne [dot. Computer Art. Biennale]; Granize sztuki [dot. Wystawy „Artefakty 2”]; Radość z Dudiego [dot. twórczości A. Dudzińskiego]. 2003, nr 1-2 (39-40), s.295-308.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Niepokój form doskonałych [dot. malarstwa Tadeusza Wiktora]. 2003, nr 3 (41), s. 204-214.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Ku wrotom tajemnicy. Twórczość Adama Sypla. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 260-264.

S
 • S t a s i a k Joanna: Przez Cezanne’a do Poussina. 1999, nr 4 (26), s. 32-35.
 • S u l i k o w s k i Andrzej: Fenomen „artysty integralnego”. Na przykładzie Tadeusza Kantora. 1997, nr [1] (15), s. 178-187.
 • S z w a s t Andrzej: Wokół idei człowieczeństwa. O twórczości Bogdana Biernata. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 261-275.

Ś
 • Ś l ó s a r s k a Joanna: „Słońce przy wschodniej bramie” W. Blake’a. 1994, nr [1-2] (5-6), s. 39-46.
 • Ś n i a t y c k i Aleksander: Przestrzeń psychiczna w obrazach Čiurlionisa [tekst poprzedzony notą Jacka Antoniego Zielińskiego]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 189-191.

T
 • T a r a n i e n k o Zbigniew: Kategorie Szajny. 1997, nr [2] (16), s. 190-196.
 • T o p c z y j Andrzej: Pasja według Antoniego (o malarstwie Antoniego Nikla). 1991, nr [1] (1), s. 45-48.

W
 • W i b m e r Franz: Moje światy alternatywne. Przeł. Jan Wolski. 2002, nr 3 (37), s. 256.
 • W i k t o r Tadeusz Gustaw: Rola obrazu w epoce postmodernistycznego zamętu. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 154-157.
 • W i k t o r Tadeusz: Poeta koloru [dot. twórczości Marka Pokrywki]. 2000, nr 4 (30), s. 258-260.
 • W i n i a r s k i Jerzy: Dwie nieskończoności serigrafii Tadeusza Nuckowskiego ze zbioru wierszy Jolanty Barylanki. 1996, nr [3] (13), s. 187-189.
 • W i ś n i e w s k a Lidia: Andrzeja Dudka-Dürera wędrówki w czasie i przestrzeni. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 103-111.

Z
 • Z a z u l a Piotr: Powrót Hermesa: Surrealizm, postmodernizm i duch transcendentnej psoty w dobie New Age. 1996, nr [3] (13), s. 190-200.