LITERATURA: DZIENNIKI, LISTY, WSPOMNIENIA

« Bibliografia

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

A
 • A c h m a t o w a Anna: Amadeo Modigliani. Przeł. Małgorzata Staniewicz i Michał Stefański. 2001, nr 4 (34), s. 59-65.
 • A r l t Judith: Pocztówka z Berlina. Wielka-krótka-noc; Tutume i Matibi; Pocztówka – tym razem z rodzinnego Liestal. Litery z tabliczki łupkowej. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 275-280.
 • A r l t Judith: Pocztówki z Berlina. Malowany ptak – czyli polski Hrabal; Przechadzki dalekie i bliskie; Czy Niemcy zamordowali ostatniego Żyda?; U Archanioła Michała. 1999, nr 4 (26), s. 215-231.
 • A r l t Judith: Pocztówka z Berlina. Postylla październikowa. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 263-273.
 • A r l t Judith: Pocztówka tym razem z Beskidu Niskiego. Bigos czerwcowy. 2000, nr 3 (29), s. 266-272.
 • A r l t Judith: Pocztówka tym razem znad Morza. Pizza polska. 2000, nr 4 (30), s. 224-234.
 • A r l t Judith: Pocztówka nareszcie znowu z Berlina. Zwießelfisch. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 263-269.
 • A r l t Judith: Pocztówka z Berlina. Duet w jonosferze. 2001, nr 3 (33), s. 224-232.
 • A r l t Judith: Pocztówka z Berlina. Kazekko. 2001, nr 4 (34), s. 229-237.
 • A r l t Judith: Pocztówka tym razem z Ostrowu Tumskiego. Złoto dla archeologów. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 247-251.
 • A r l t Judith: Pocztówka z Berlina. Dziwny sen. 2002, nr 3 (37), s. 215-224.
 • A r l t Judith: Pocztówka z Berlina. Brama w przebraniu. 2002, nr 4 (38), s. 227-236.
 • A r l t Judith: Pocztówka z Berlina. Paszport do Sycowic. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 184-192.
 • A r l t Judith: Pocztówka od Judith tym razem z Pyrzyc. 2003, nr 3 (41), s. 169-179.
 • A r l t Judith: Pocztówka od Judith Arlt tym razem z Ribeira das Galinhas. Miradouro królewskie. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 221-235.

B
 • B r y s z k o w s k i Paweł: Wujek Kazio [dot. Kazimierza Chmielowca]. 2002, nr 3 (37), s. 231-242.

C
 • C i s ł o Maciej: Razem osobno (8). Kartka z dziennika. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 209-218.
 • C z a p s k i Józef: Listy do Włodzimierza Odojewskiego [z dn. 31.01.1980; 4.09.1980]. Opracowała Magdalena Rabizo-Birek [w dziale Archiwum]. 2000, nr 3 (29), s. 248-253.
 • C z a y k o w s c y Jadwiga i Bogdan: Autosekwencje. Dzieciństwo i wczesna młodość (fragmenty). 1997, nr [1] (15), s. 68-85.
 • C z e r n i a w s k i Adam: In memoriam Max Sebald (1944-2001). Z cyklu Komentarze. 2002, nr 3 (37), s. 212-214.
 • C z e r n i a w s k i Adam: Św. Anzelm i ja, czyli o konieczności, koincydencji i wyspach szczęśliwych. 2002, nr 4 (38), s. 176-187.
 • C z e r n i a w s k i Adam: W kolumnie (1). 2003, nr 1-2 (39-40), s. 200-203.
 • C z e r n i a w s k i Adam: W kolumnie (2) (3) (4). 2003, nr 3 (41), s. 161-168.
 • C z e r n i a w s k i Adam: W kolumnie (5). 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 236-244.

Ć
 • Ćwikła Paweł: Wojny światów. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 210-213.

D
 • D y b c i a k Krzysztof: Krótka i nieco osobista historia poznawania emigracyjnej literatury. 2002, nr 4 (38), s. 188-197.

G
 • G o j a w i c z y ń s k a – N a d z i n o w a Wanda: Małżeństwo Poli Gojawiczyńskiej [wspomnienie, oprac. Krzysztof Lisowski]. 1996, nr [4] (14), s. 139-145.
 • G o ś l i c k i Jan: List z Krakowa (1); List z Krakowa (2). 1998, nr 3-4 (21-22), s. 105-111.

J
 • J e l e ń s k i Konstanty: Listy do Aleksandra Wata z dn. 19.02.1963; 9.03.1963; 7.03.1963; 18.07.1963; 19.06.1964. Oprac. Anna Jamrozek-Sowa [w dziale Archiwum]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 298-305.

K
 • K ł a k Czesław: Stanisław Pigoń w Rzeszowie. W trzydziestą rocznicę śmierci Uczonego [w dziale Archiwum]. 1999, nr 1 (23), s. 209-218.
 • K o c i u b a Grzegorz: Dziennik [fragmenty]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 89-100.

L
 • L i z a k o w s k i Adam: Zapiski znad Zatoki San Francisco [fragmenty]. 2000, nr 3 (29), s. 4-12.
 • L i z a k o w s k i Adam: Miłosz. 2001, nr 3 (33), s. 237-240.
 • L o r k o w s k i Piotr Wiktor: Przyciąganie ziemskie. Brema. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 270-273.

M
 • M a l i s z e w s k i Karol: Dziennik pozorny [fragmenty]. 1995, nr [2] (8), s. 52-55.
 • M a l i s z e w s k i Karol: Dziennik pozorny [fragmenty]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 18-21
 • M a l i s z e w s k i Karol: Dziennik pozorny (nowe fragmenty). 1999, nr 1 (23), s. 93-95.
 • M a t u s z k i e w i c z Antoni: Mowa wiązana [dot. biografii i poezji Mariana Jachimowicza]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 49-78.
 • M i s i a k Iwona: Rok w Gorcach; W dialekcie ciszy. 2002, nr 4 (38), s. 121-129.

P
 • P i g o ń Krzysztof: Stanisław Pigoń wśród młodzieży [w dziale Archiwum]. 1999, nr 1 (23), s. 219-226.

S
 • S t e m p o w s k i Jerzy: Listy do Kazimierza Wierzyńskiego z dn. 17.01.1961 i z dn. 29.05.1961. Oprac. Lidia Wyrzykowska. [w dziale Archiwum]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 295-297.
 • S u l i k o w s k a Katarzyna: W poszukiwaniu utraconego dzieciństwa. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 191-195.
 • S u l i k o w s k i Andrzej: Przed portalem w Krakowie (Z cyklu „Album spotkań z ks. Janem Twardowskim”). 2000, nr 3 (29), s. 200-205.

Ś
 • Ś m i e j a Florian: Jan Bielatowicz (1913-1965). Pisarz, który nie zasłużył na zapomnienie. 1995, nr [1] (7), s. 77. 864.Ś m i e j a Florian: Wacław Liebert. 1995, nr [4] (10), s. 127-128.
 • Ś m i e j a Florian: Ciężar popiołu. Nota o Tadeuszu Sułkowskim (1907-1960). 1999, nr 2-3 (24-25), s. 87-88.
 • Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Z dziennika germanisty [od nr [4] (18) 1997) w dziale Frazy Osobiste]. 1997, nr [3] (17). s. 142-149.
 • Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Z dziennika germanisty. 1997, nr [4] (18), s. 138-142.
 • Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Z dziennika germanisty. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 90-94.
 • Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Z dziennika germanisty. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 139-145.
 • Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Z dziennika germanisty. 1999, nr 1 (23), s. 125-133. 871.Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Z dziennika germanisty. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 267-274.
 • Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Z dziennika germanisty. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 254-262.
 • Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Z dziennika germanisty. 2000, nr 3 (29), s. 254-265.
 • Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Z dziennika germanisty. 2000, nr 4 (30), s. 210-223.
 • Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Z dziennika germanisty. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 250-262.
 • Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Z dziennika germanisty. 2001, nr 3 (33), s. 207-223. 8
 • Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Z dziennika germanisty. 2001, nr 4 (34), s. 212-228.
 • Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Z dziennika germanisty. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 226-246.
 • Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Z dziennika germanisty. 2002, nr 3 (37), s. 184-211.
 • Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Z dziennika germanisty. 2002, nr 4 (38), s.198-226.

T
 • T o p c z y j Andrzej: Dziennik galicyjski. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 281-288.

W
 • W a t Aleksander: Listy Aleksandra Wata do żony i syna z pierwszej podróży do Włoch. [7.09.1949; 9.09.1949; 9.09.1949; 16.09.1949; 18.09.1949; 20.09.1949; 20.09.1949; 24.09.1949; 24.09.1949; 25.09.1949; 25.09.1949; 29.09.1949; 1.10.1949; 3.10.1949]. Nota i oprac. Alina Kowalczykowa [w dziale Archiwum]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 127-138.
 • W i t t l i n Józef: Listy do: Antoniego Słonimskiego z dn. 14.11.1941; Kazimierza Wierzyńskiego z dn. 8.04.1961. Oprac. Lidia Wyrzykowska [w dziale Archiwum]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 291-295.
 • W o d n i c k i Adam: Notatki z Prowansji (fragment). 1999, nr 4 (26), s. 13-16.

Z
 • Z i e l i ń s k i Jacek Antoni: W centrum wszechświata. Notatki z września 2001. 2002, nr 4 (38), s. 257-260.