TEATR/FILM: ROZMOWY

« Bibliografia

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

 

J

  • J a m r o z e k – S o w a Anna, R a b i z o – B i r e k Magdalena: „Cenię sobie spotkanie z Grotowskim”. Z Józefem S z a j n ą rozmawiają A. Jamrozek-Sowa i M. Rabizo-Birek. 1999, nr 1 (23), s. 232-236.
  • J a m r o z e k – S o w a Anna: Jestem w teatrze po to, aby zaistnieć. Z Jackiem
    L e c z n a r e m (…) rozmawia A. Jamrozek-Sowa. 1995, nr [2] (8), s. 125-130.

 

M

  • M i k a Mariusz: 40 lat teatru lalek w Rzeszowie. Rozmowy z Ireną G a ł u s z k ą, Andrzejem M a c h e m, Januszem P o k r y w k ą, Andrzejem Aleksandrem Ł a b i ń c e m, Maciejem K. T o n d e r ą. 1996, nr [3] (13), s. 250-257.
  • M i k a Mariusz: Muzyk w teatrze lalek. Z profesorem Zbigniewem J e ż e w s k i m rozmawia M. Mika. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 255-259.

 

P

  • P ę k a l a Marek: Teatr i jego krytyk. Z Krystyną Ś w i e r c z e w s k ą rozmawia M. Pękala. 1992, nr [1] (2), s. 28-35.

 

S

  • S t r u m y k Grzegorz: „On stał w takim swoim miejscu…”. O Kazimierzu Dejmku. Z Dariuszem Kowalskim rozmawia G. Strumyk. [w cyklu Strumykowe pisanie]. 2003, nr 1-2 (39-40), s.194-199.