LITERATURA: RECENZJE I OMÓWIENIA

« Bibliografia

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

 

A

 • A n d r e s Zbigniew: Tadeusza Różewicza świadectwo naszego czasu [dot. T. Różewicz Zawsze fragment, Wrocław 1996]. 1996, nr [3] (13), s. 206-208.
 • A n d r e s Zbigniew: Poetycki pamiętnik [dot. Z. Chojnowski Cztery strony domu, Olsztyn 1996]. 1997, nr [2] (16), s. 233-235.
 • A n d r e s Zbigniew: Perspektywa egzystencji [dot. K. Nowosielski Znikliwa odwieczność, Gdańsk 1999]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 305-307.

 

B

 • B a r a n Józef: Cudzymi oczami [dot. Olaf D. Eybe PolenTexte, Dresden 1996]. 1996, nr [3] (13), s. 208-210.
 • B a r t e c k a – P r o r o k Zofia: Beaty Obertyńskiej gry z pamięcią [dot. B. Obertyńska Oamô, Warszawa 2001]. 2002, nr 3 (37), s. 261-267.
 • B i e l a Emil: Co jest pomiędzy ludźmi? [dot. M. Fox Nie jestem, która wszystko zniesie, Katowice 1999]. 1999, nr 4 (26), s. 255-257.
 • B i e ń k ow s k i Zbigniew: *** [recenzja wewnętrzna zbioru Józefa Kurylaka Góra duchów]. 1996, nr [3] (13), s. 211.
 • B o d a j Barbara: Dary niedoskonałe [dot. D. Terakowska Poczwarka, Kraków 2001]. 2002, nr 3 (37), s. 275-276.
 • B o u r k a n e Mateusz: Zodiakalny eros [dot. S. Pastuszewski Dwanaście miłosnych miesięcy, Kielce 2001]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 295-296.
 • B r z u c h o w s k a Zofia: Pod męskim zaborem [dot. S. Walczewska Damy, rycerze i feministki, Kraków 1999]. 1999, nr 4 (26), s. 266-269.
 • B u c h h o l t z Mirosława: Chwile, w których przegląda się wieczność [dot. N. Burke Wypalona ziemia / The Scorched Earth, Toruń 2003]. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 275-277.

 

C

 • C h r o s t e k Mariusz: Korespondencja Pigoń – Danilewiczowa [dot. M. Danilewicz-Zielińska, S. Pigoń Dialog korespondencyjny. Do druku przygotował, wstępem i komentarzem opatrzył Cz. Kłak, Rzeszów 1996]. 1997, nr [4] (18), s. 195-198.
 • C h u d y Małgorzata: „Z sentymentalnej podróży w przeszłość trzeba powrócić…” [dot. Z. Światłowski Günter Grass. Portret z bębenkiem i ślimakiem, Gdańsk 2000]. 2001, nr 4 (34), s.275-277.
 • C z a r n e c k a Barbara: Na marginesie jednego wiersza [dot. Wrześniowy krzyk J. Pietrkiewicza]. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 167-168.

 

D

 • D ł u s k i Stanisław: Słowo o „Ognistym żółwiu bengalskim” [dot. K. Biculewicz Ognisty żółw bengalski, Kraków, 1989], 1991, nr [1] (1), s. 28-31.
 • D ł u s k i Stanisław: Realista [dot. T. Różewicz Płaskorzeźba, Wrocław 1991]. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 120-121.
 • D ł u s k i Stanisław: Czas przewartościowań [dot. S. Burkot Literatura polska w latach 1939-1989, Warszawa 1993]. 1994, nr [1-2] (5-6), s. 133-134.
 • D ł u s k i Stanisław: Wewnątrz [dot. M. Świetlicki Schizma, Poznań 1994]. 1995, nr [2] (8), s. 167-168.
 • D ł u s k i Stanisław: Słownik urodzony w 1995 roku [dot. Parnas bis. Słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, Warszawa 1995]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 225-227.
 • D ł u s k i Stanisław: Wizje szamana [dot. K. Karasek Czerwone jabłuszko, Warszawa 1995]. 1996, nr [3] (13), s. 213-215.
 • D ł u s k i Stanisław: Poezja ziemi i dobroci [dot. S. Kopiec Znak wzruszenia, Warszawa 1997]. 1997, nr [3] (17), s. 236-237.
 • D r o b Janusz A.: Łatwiejsza droga do… Boga? [dot. W. Jäger Fala jest morzem. Rozmowy o mistyce, przeł. Z. Mazurczak, Warszawa 2001]. 2001, nr 4 (34), s. 288-290.

 

F

 • F e r e n s Dominika: Recepcja prozy Henry’ego Jamesa w Polsce [dot. M. Ziaja-Buchholtz Reflections of the Master: The Reception of Henry James in Poland (1877-2000), Toruń 2002]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 285-287.
 • F i u t Aleksander: Pęknięty portret Andrzejewskiego [dot. A. Synoradzka Andrzejewski, Kraków 1997]. 1997, nr [3] (17), s. 223-228.
 • F i u t Aleksander: Miasta wieloimienne [dot. W. Ligęza Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych, Kraków 1998]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 301-305.
 • F r ą t c z a k Marcin: Egzamin [dot. T. Słupecki Egzamin, Łódź 2001]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 292-295.
 • F r ą t c z a k Marcin: ABC diabła [dot. D. Cerbelaud Diabeł… A jednak istnieje, Częstochowa 2001]. 2002, nr 4 (38), s. 298-299.

 

G

 • G i d l e c k a Elżbieta: Poszukiwanie sacrum [dot. R. Częstochowski Do początku, Bydgoszcz 1998]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 295-296.
 • G i z e l l a Jerzy: Żarliwość obrony [dot. A. Zagajewski Obrona żarliwości, Kraków 2002]. 2003, nr 1-2 (39-40), s.274-277.
 • G o l e s z Roman: Fenomen prowincji [dot. M. Ossowski Der kritische Provinzroman in der Weimarer Republik, Rzeszów 1994]. 1996, nr [3] (13), s. 219-221.
 • G o l e s z Roman: Pisarze niemieckojęzyczni [dot. Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku. Leksykon encyklopedyczny PWN, pod red. M. Zybury, Warszawa-Wrocaw 1995]. 1996, nr [3] (13), s. 215-217.
 • G o ł ą b Mariusz: Próba kosmogonii [dot. D. Bugalski Turtle, Turtle, Turtle, Łódź 1992]. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 145-147.
 • G r z y m s k a Honorata: Czekając na listonosza [dot. R. Częstochowski, Liryki mordercze, Białystok 1999]. 2000, nr 3 (29), s. 284-286.
 • G r z y ś Henryk: O Wysockim prawie wszystko [dot. M. Zimna Wysocki – dwie lub trzy rzeczy, które o nim wiem, Koszalin 1998]. 1999, nr 1 (23), s. 258-260.

 

H

 • H a r t w i g Julia: O „Kołataniu do bramy” Józefa Kurylaka [recenzja wewnętrzna]. 1996, nr [4] (14), s. 200-201.
 • H e c Małgorzata: „U nas inaczej, inaczej, inaczej”. O nowojorskiej poezji Jana Lechonia [dot. Lechoń Nowojorski, New York – Warszawa 1999]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 303-304.
 • H e c k Dorota: Jak być sobą w Europie? [dot. Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 1995]. 1997, nr [3] (17), s. 216-223.
 • H e c k Dorota: Między klasycyzmem a romantyzmem [dot. Z. Kubiak Brewiarz Europejczyka, Warszawa 1996]. 1997, nr [4] (18), s. 185-192.

 

I

 • I w a s i ó w Inga: Słodki skurcz gardła [dot. A. Bolecka Biały kamień, Warszawa 1994]. 1995, nr [3] (9), s. 118-119.
 • I w a s i ó w Inga: Wolność w niewoli [dot. Anais Nin Henry i June, Warszawa 1995]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 200-201.
 • I w a s i ó w Inga: Dzień i naddzień [dot. D. Bitner Bulgulula, Szczecin 1996]. 1997, nr [1] (15), s. 232-234.

 

J

 • J a k u b o w s k a – O ż ó g Alicja, Zenon Ożóg [ZiA]: Kilka uwag o „Hipotezie” [dot. E. Bassara-Lipiec Hipoteza, Dębica 1991]. 1992, nr [1] (2), s. 98-99.
 • J a k u b o w s k a- O ż ó g Alicja: „Bogatsza o gwóźdź” [dot. L. Latus List, Łódź 1993]. 1995, nr [1] (7), s. 139-140.
 • J a k u b o w s k a – O ż ó g Alicja: Powroty nad zatokę dzieciństwa [dot. Z. Chojnowski Śniardwy, Olsztyn 1993]. 1995, nr [3] (9), s. 133-140.
 • J a k u b o w s k a – O ż ó g Alicja: Być zawodowym „czepiradłem” [dot. J. Łobodowski Worek Judaszów, Warszawa 1995]. 1995, nr [4] (10), s. 109-110.
 • J a k u b ow s k a – O ż ó g Alicja: Stare i nowe wiersze Janusza Drzewuckiego [dot. J. Drzewucki Światło września, Izabelin 1998]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 179-180.
 • J a k u b o w s k a – O ż ó g Alicja: Iwaniuk o Łobodowskim [dot. W. Iwaniuk Ostatni romantyk. Wspomnienia o Józefie Łobodowskim. Opracował, wstępem, notą i przypisami opatrzył J. Kryszak, Toruń 1998]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 328-330.
 • J a k u b o w s k a – O ż ó g Alicja: Ireny Szypowskiej opowieść o emigrancie z Madrytu [dot. I. Szypowska Łobodowski. Od „Atamana Łobody” do „Seniora Lobo”, Warszawa 2001]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 302-304.
 • J a m r o z e k – S o w a Anna: Powietrze pełne duchów [dot. A. Stasiuk Opowieści galicyjskie, Kraków 1995]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 197-200.
 • J a m r o z e k – S o w a Anna: Życie jest piękne (z madame la directrice) [dot. A. Libera Madame, Kraków 1998]. 1998, nr 3-4 (21-22), s.185-188.
 • J a m r o z e k – S o w a Anna: Bedeker [dot. J. J. Fąfara Dzień, w którym miała stanąć ziemia, Łańcut 2000]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 320-322.
 • J a m r o z e k – S o wa Anna: Puzzle życia [dot. E. Keret Gaza blues, Izabelin 2000]. 2002, nr 4 (38), s. 265-267.
 • J a m r o z e k-S o w a Anna: Niezłomność [dot. K. Lanckorońska Wspomnienia wojenne 22 IX 1939-5 IV 1945, Kraków 2002]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 270-274.
 • J a n d a Małgorzata: Liryczne „Ślady pamięci” Kazimierza Cybulskiego [dot. K. Cybulski Wymiar czasu, Lublin 1995; Ślady pamięci, Lublin 1999]. 2001, nr 3 (33), s. 263-265.
 • J a n d a Małgorzata: W zaciszu małej ojczyzny [dot. Ch. Pająk Słodycz Itaki. Wiersze sandomierskie, Rzeszów 2001]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 288-290.
 • J a n d a Małgorzata: Franciszkańskie liryki [dot. Ch. Pająk Szare w blasku, Kalwaria Zebrzydowska 2003]. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 278-280.
 • J a n o w s k i Józef: Refleksje nad literacką młodością Rzeszowa [dot. M. A. Łyp Literacka młodość Rzeszowa 1945-1975, Rzeszów 1990], 1992, nr [1] (2), s. 87-90.
 • J a ś k i e w i c z Grzegorz: Ostalgia [dot. T. Brussig Słoneczna Aleja, Czarne 2002]. 2002, nr 3 (37), s. 277-278.

 

K

 • K a l a n d y k Mariusz: „W inny znak wchodzi moja planeta” [dot. Cz. Miłosz Dalsze okolice, Kraków 1991]. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 118-119.
 • K a l a n d y k Mariusz: „Macie swoich poetów” – sine ira et studio. Chwilowe zawieszenie broni? [dot. Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku, Warszawa 1996]. 1997, nr [2] (16), s. 225-231.
 • K a l a n d y k Mariusz: Uwagi o śmierci niechybnej, czyli obecność na katastroficznym balu [dot. A Ochwanowski Północ, Ann Arbor 1997]. 1997, nr [4] (18), s. 183-185.
 • K ę p i ń s k i Piotr: Historia polskiego strachu [dot. J. Krasiński: Na stracenie, Białystok 1992; Twarzą do ściany, Warszawa 1996]. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 138-142.
 • K l u k a s Monika: Nic się nie kończy, nic się nie zaczyna… [dot. J. Kisieliński Bez i zamiast, Łódź 1999]. 2000, nr 4 (30), s. 277-280.
 • K ł a k Czesław: Czy zapomniani pisarze Rzeszowszczyzny? [dot. J. Grygiel Zapomniani pisarze Rzeszowszczyzny. Szkice literackie, Rzeszów 2002]. 2002, nr 4 (38), s. 285-291.
 • K ł a k Czesław: Świadectwo [dot. B. Szuberla Wspomnienia okupacyjne, Kraków 2003]. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 293-296.
 • K o c h m a ń s k i Marek: „Naiwne to i niewinne” [dot. A. Brudek Jutro przyjdzie nowy dzień, Rzeszów 1992]. 1995, nr [3] (9), s. 128-130
 • K o c h m a ń s k i Marek: Czy poeta „robi nic” [dot. K. Maliszewski Młody poeta pyta o – , Wrocław 1994]. 1995, nr [2] (8), s. 171-176.
 • K o c i u b a Grzegorz: Oswajanie klęski [dot. J. Kurylak Ziemskie prochy, KAW Rzeszów 1990], 1991, nr [1] (1), s. 31-35.
 • K o c i u b a Grzegorz: Ocalić małą rzecz [dot. Z. Herbert Elegia na odejście, Wrocław 1992 oraz Z. Herbert Rovigo, Wrocław 1992]. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 121-126.
 • K o c i u b a Grzegorz: Romantyzm odczytywany na nowo [dot. M. Janion Projekt krytyki fantazmatycznej, Warszawa 1991]. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 142-144.
 • K o c i u b a Grzegorz: Potęga obrazów i przedmiotów [dot. Z. Herbert Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993]. 1994, nr [1-2] (5-6), s. 127-129.
 • K o c i u b a Grzegorz: Magia życia i śmierci [dot. K. Brakoniecki Metaxu, Warszawa 1993], 1995, nr [1] (7), s. 118-121.
 • K o c i u b a Grzegorz: Oswajanie miejsca [dot. D. Sośnicki Marlewo, Ostrołęka 1994]. 1995, nr [2] (8), s. 180-181.
 • K o c i u b a Grzegorz: Cudzoziemiec w codzienności [dot. F. Pessoa Księga Niepokoju napisana przez Bernarda Soaresa, Warszawa 1995]. 1995, nr [4] (10), s. 101-104.
 • K o c i u b a Grzegorz: Myśli o umieraniu [dot. K. Brakoniecki Poświaty, Olsztyn 1995]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 205-207.
 • K o c i u b a Grzegorz: Nakaz sporządzania rozrachunków [dot. H. Elzenberg Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Kraków 1994]. 1997, nr [1] (15), s. 238-241.
 • K o ł o d z i e j Ryszard: Granat pamięci – szczerość [dot. J. Gizella Nocna straż, Warszawa 2001]. 2002, nr 3 (37), s. 259-261.
 • K o t o w s k a Katarzyna: Opowieść o opowieściach [dot. J. P. Milovanoff Melancholia niewiniątek, Warszawa 2003]. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 280-282.
 • K o z i o ł Magdalena: Śląski „Heimat” [dot. S. Szymutko Nagrobek ciotki Cili, Katowice 2001]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 297-299.
 • K u l i k o ws k i Wiesław: „Jerzego Pleśniarowicza ślad pozostawiony” [dot. K. Pleśniarowicz Jerzego Pleśniarowicza ślad pozostawiony, Kraków 1993]. 1995, nr [1] (7), s. 124-125.

 

L

 • L e b i o d a Tomasz Dariusz: Szlakiem Noego [dot. G. Bazylak Gdańska noc, Włocławek 1998]. 1999, nr 1 (23), s. 2243-244.
 • L e c i ń s k i Maciej: Alkoholizm jest wzniosły? [dot. J. Pilch Pod Mocnym Aniołem, Kraków 2000]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 308-314.
 • L e c i ń s k i Maciej: Praca zawłaszczania [dot. M. Dygat Rozstania, Kraków 2001]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 300-302.
 • L i p i e c Emilia: Za barierą [dot. P. Zazula Sonet dla zakonnicy, Łódź 1997]. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 130-133.
 • L i p i e c Emilia: Białe znaki zapytania [dot. M. Klukas Każdy ma swoje smoki…, Łódź 1998]. 2000, nr 3 (29), s. 289-291.
 • L i s o w s k i Krzysztof: Julian Kawalec – poeta [dot. J. Kawalec Te dni moje, Kraków 1994]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 208-209.
 • L i s o w s k i Krzysztof: Młodość i Niemcy „domowi” [dot. E. Wieczorkiewicz Jaskółka wróciła, Kraków 1996]. 1997, nr [3] (17), s. 228-230.
 • L i s o w s k i Zbigniew: Gustawa Ostasza dyskurs intelektualny [dot. G. Ostasz Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, Rzeszów 2002]. 2002, nr 4 (38), s. 293-297.
 • L o r k o w s ki Piotr Wiktor: Światłoczułość [dot. K. Kuczkowski Anioł i góra, Bydgoszcz 1996]. 1997, nr [2] (16), s. 237-238.

 

Ł

 • Ł y p Mieczysław Arkadiusz: Jutro będzie lepiej [dot. poezji T. Kubasa] 1992, nr [1] (2), s. 13-16.

 

M

 • M a c i ą g Kazimierz: Wokół „Rozdartej kurtyny” [dot. S. Bereś, K. Braun Rozdarta kurtyna. Rozważania nie tylko o teatrze, Londyn 1993]. 1994, nr [1-2] (5-6), s. 135-136.
 • M a c i ą g Kazimierz: Jurewicz „dzieckiem będąc” [dot. A. Jurewicz Pan Bóg nie słyszy głuchych, Gdańsk 1995]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 202-204.
 • M a c i ą g Kazimierz: „Stefanie, jak mogłeś?” [dot. S. Kisielewski Pisma wybrane. Dzienniki, Warszawa 1996]. 1997, nr [4] (18), s. 176-182.
 • M a c i ą g Kazimierz: Niby-dziennik? O dzienniku Zygmunta Mycielskiego [dot.Z. Mycielski Niby-dziennik, Warszawa 1998]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 183-185.
 • M a c i ą g Kazimierz: Pegaz na uwięzi, czyli czerwona msza [dot. B. Urbankowski Czerwona msza, czyli uśmiech Stalina. T. 1-2, Warszawa 1998]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 338-340.
 • M a c i ą g Kazimierz: W poszukiwaniu fabuły [dot. A. Baran Tau tau, Wrocław 2000]. 2001, nr 3 (33), s. 274-277.
 • M a c i ą g Kazimierz: „Lalka” perłą jest! [dot. O. Tokarczuk Lalka i perła, Kraków 2001]. 2001, nr 4 (34), s. 273-275.
 • M a c i ą g Kazimierz: Poeta miejsc ukochanych [dot. E. Mazur: Rozpoznania. O twórczości poetyckiej Emila Granata, Rzeszów 2001]. 2002, nr 4 (38), s. 291-293.
 • M a c i ą g Kazimierz: Wierszyna, Wokulski i Polska [dot. A. Łabieniec Powtórka z Syberii, 2003]. 2003, nr 3 (41), s. 250-252.
 • M a d y d a Aleksander: Haupt krajowy [dot. Z. Haupt Pierścień z papieru, Gładyszów 1997]. 1997, nr [4] (18), s. 198-201.
 • M a g r y ś Roman: Sakralizacja przez demitologizację [dot. O. Keel Pieśń nad Pieśniami, Poznań 1997]. 1997, nr [3] (17), s. 230-232.
 • M a g r y ś Roman: Marność nad marnościami i wszystko marność. [dot. D. Künstler-Langner Idea Vanitas. Jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, Toruń 1996]. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 147-149.
 • M a g r y ś Roman: Wittgenstein i staropolszczyzna [dot. P. Wilczek Dyskurs. Przekład. Interpretacja. Literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze, Katowice 2001]. 2001, nr 4 (34), s. 281-283.
 • M a g r y ś Roman: Ramy… [dot. D. Ostaszewska Postać w literaturze.Wizerunek staropolski, Katowice 2001]. 2002, nr 3 (37), s. 282-284.
 • M a g r y ś Roman: …(Nie) tylko przez pryzmat kultury i historii [dot. Cierpienie w literaturze polskiej pod red. K. Dybciaka i S. Szczęsnego, Siedlce 2002]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 280-282.
 • M a k s y m o w ic z Radosław: A w dali płonie żyrafa… [dot. M. Baryła Okna, Łódź 1999]. 2001, nr 3 (33), s. 257-259.
 • M a l i s z e w s k i Karol: „Czuję się nieważny, więc mówię: szczęśliwy” [dot. J. Podsiadło Dobra ziemia dla murarzy, Warszawa 1994]. 1995, nr [2] (8), s. 169-170.
 • M a t e r n i a Joanna: W poszukiwaniu sensów złożoności [dot. Świat jeden, ale nie jednolity. Materiały z sesji studenckich (Bydgoszcz. listopad 1996; Prądocin maj 1997) pod red. Lidii Wiśniewskiej, Bydgoszcz 1998]. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 149-151.
 • M a t u s z k i e w i c z Antoni: Miara wewnętrzna [dot. J. Bolewski SJ Zająć się ogniem. Odkrywanie duchowości ignacjańskiej, Kraków 2001]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 307-308.
 • M ą c z k a Jacek: Zapiski z lektury: „Glina, ogień, popiół” Janusza Szubera. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 272-274.
 • M e y e r Marta: Przekroczmy słowa próg! [dot. B. Helbig Pałówa, Gdańsk 2000]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 318-320.
 • M i s i a k Iwona: Jak smakuje smażony, zielony pomidor? [dot. F. Flagg Smażone, zielone pomidory, Poznań 1999]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 300-301.
 • M i s i a k Iwona: Subiektywny suplement [dot. M. Baranowska Prywatna historia poezji, Warszawa 1999]. 2000, nr 4 (30), s. 285-287.
 • M i s i a k Iwona: Literackie polis [dot. Z. Herbert Labirynt nad morzem, Warszawa 2000]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 301-302.
 • M i s i ak Iwona: Doskonałe wymiary udomowionej przestrzeni [dot. A. Nasiłowska Księga początku, Warszawa 2002]. 2002, nr 3 (37), s. 273-275.
 • M i s i a k Iwona: Auschwitz, czyli przebudzenie się pisarza [dot. I. Kertesz Los utracony, Warszawa 2002]. 2002, nr 4 (38), s. 263-265.
 • M i s i a k Iwona: Heaney: zakorzenienie i lotność [dot. S. Heaney Znalezione-przywłaszczone. Eseje wybrane 1971-2001, Kraków 2003]. 2003, nr 3 (41), s. 235-237.
 • M o c z k o d a n Rafał: Nad „Dziennikiem kwarantanny” [dot. T. Burek Dziennik kwarantanny, Kraków 2001]. 2002, nr 4 (38), s. 278-284.
 • M o r a w i e c Arkadiusz: Miasto jest snem [dot. M. Tulli Sny i kamienie, Warszawa 1995]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 194-197.
 • M o r a w i e c Arkadiusz: Zaniechanie [dot. D. Sośnicki Ikarus, Wrocław 1998]. 1999, nr 1 (23), s. 240-242.
 • M o r a w i e c Arkadiusz: Proza moralnego niepokoju [dot. J. J. Szczepański Rozłogi, Kraków 2001]. 2001, nr 4 (34), s. 260-264.
 • M ś c i s z Ryszard: „Polskie szczury” w Ameryce [dot. E. Redliński Szczuropolacy, Warszawa 1994]. 1995, nr [3] (9), s. 125-128.
 • M ś c i s z Ryszard: Monte Christo-Mussolini-James Bond. Nowa historia nadczłowieka [dot. U. Eco Superman w literaturze masowej, Warszawa 1996]. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 142-145.
 • M ś c i sz Ryszard: Pan Cogito między śmiercią a trwaniem [dot. Z. Herbert Epilog burzy, Wrocław 1998]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 176-178.
 • M ś c i s z Ryszard: Baczyński nie-raz jeszcze [dot. Nad wierszami Baczyńskiego. Interpretacje, szkice i rozprawy pod red. G. Ostasza, Rzeszów 1998]. 1999, nr 1 (23), s. 255-258.
 • M ś c i s z Ryszard: Dumki na serce, pamięć i duszę [dot. A. Topczyj Wieczorny chłód, Chicago-Rzeszów 1998]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 314-319.
 • M ś c i s z Ryszard: „Krfotok” zamiast „Rzeźni”, czyli obrona stanu wojennego [dot. E Redliński Krfotok, Warszawa 1998]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 322-325.
 • M ś c i s z Ryszard: Między chirurgią a ziołolecznictwem [dot. S. Barańczak Chirurgiczna precyzja, Kraków 1998]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 290-292.
 • M ś c i s z Ryszard: Miłosz starzeje się młodo [dot. Cz. Miłosz To, Kraków 2000]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 296-301.
 • M ś c i s z Ryszard: Magiczny świat dziecka [dot. M. Cyranowicz i magii nacje, 2001, nr 3 (33), s. 259-263.
 • M ś c i s z Ryszard: Pielęgnowanie legendy [dot. G. Ostasz, M. Widak Pielgrzymi ku straszliwym jutrom. Werniks na portret pokolenia wojennego, Rzeszów 2002]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 305-307.
 • M ś c i s z Ryszard: Samowładca samotni słów [dot. P. Sobolczyk Samoutulenie, Toruń 2002]. 2002, nr 4 (38), s. 275-278.
 • M ś c i s z Ryszard: Nirwana – wierny towarzysz nadziei [dot. B. Stangrodzki Czas nirwany, czas nadziei, Stalowa Wola 2001]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 263-265.
 • M ś c i s z Ryszard: Wspomnienie o wiernym sobie Tomaszu [dot. M. Osowski Tomasz, czyli wyznanie studenta z lat 60., Stalowa Wola 2002]. 2003, nr 3 (41), s. 245-247.
 • M ś c i s z Ryszard: Gazy i pegazy, czyli twórcza brzydota [dot. P. Sobolczyk Opowieści obrzydliwe, Toruń 2003]. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 283-286.

 

N

 • N a l e p a Marek: Andrzeja Stasiuka ucieczka od gór [dot. A. Stasiuk Biały kruk, Poznań 1995]. 1995, nr [2] (8), s. 163-166.
 • N a l e p a Marek: Gra w światy Olgi Tokarczuk [dot. O. Tokarczuk Prawiek i inne czasy, Warszawa 1996], 1996, nr [4] (14), s. 177-188.
 • N a w r o c k i Witold: „Motyla ślad” [dot. D. Mucha Motyle słów, Piotrków Trybunalski 2001]. 2002, nr 4 (38), s. 269-272.
 • N i e w o l a k Anna: Epos o polskim losie? [dot. Z. Domino Syberiada polska, Warszawa 2001]. 2001, nr 4 (34), s. 265-268.
 • N i e w o l a k Anna: Świadectwo [dot. Wspólna obecność. Almanach rzeszowskiego oddziału ZLP oraz Klubu Literackiego, Stalowa Wola 2000]. 2000, nr 4 (30), s. 284-285.
 • N o w a k o w s k a Ewa Elżbieta: Na tropach podziemnej tęczy [dot. K. Stołecka W tęczy po kostki, Łódź 2000]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 290-292.

 

O

 • O s t a s z Gustaw: Misterium bólu, trwania, nadziei [dot. E. Granat Sceny w antrakcie, Rzeszów 1992]. 1992, nr [1] (2), s. 95-97.
 • O s t a s z Gustaw: Nad świadomością i światem wyobraźni wojennego pokolenia [dot. Z. Ożóg Romantycy czasu wojny, Rzeszów 2002]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 287-288.
 • O s z u b s k i Tadeusz: O wyższości Lancelotów nad Stalinami [dot. J. Grundkowski Lancelot znad Renu, Olsztyn 2001]. 2001, nr 3 (33), s. 277-279.
 • O ż ó g Zenon, Jakubowska-Ożóg Alicja [ZiA]: Kilka uwag o „Hipotezie” [dot. E. Bassara-Lipiec Hipoteza, Dębica 1991]. 1992, nr [1] (2), s. 98-99.
 • O ż ó g Zenon: Jak „artysta organizuje wyobraźnię narodową”? [dot. G. Ostasz „Przeciwko smokom, jadom, kulom…”. O poezji polskiej 1939-1945. Rzeszów 1998]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 190-192.
 • O ż ó g Zenon: Kresy i pogranicza [dot. O dialogu kultur wspólnot kresowych pod red. S. Uliasza, Rzeszów 1998 oraz Topika pogranicza w literaturze polskiej i obcej pod red. Z. Światłowskiego i S. Uliasza, Rzeszów 1998]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 193-195.
 • O ż ó g Zenon: Młodzi poeci w Rzeszowie [dot. VII Ogólnopolskiej Biesiady Poetyckiej w I LO w Rzeszowie]. 1999, nr 1 (23), s. 157-158.
 • O ż ó g Zenon: Książka o Wierzyńskim [dot. Z. Andres Kazimierz Wierzyński. Szkice o twórczości literackiej. Rzeszów 1997]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 330-332.
 • O ż ó g Zenon: Dobre rozmowy prowadzi się z bliska… [dot. K. J. Sylter Pokonany przez miłość, Rzeszów 1998]. 1999, nr 4 (26), s.258-260.
 • O ż ó g Zenon: Karpowicz redivivus [dot. T. Karpowicz Słoje zadrzewne, Wrocław 1999]. 2000, nr 3 (29), s. 282-283.
 • O ż ó g Zenon: Ćwiczenia duchowe siostry Urszuli [dot. U. Michalak W kolebce czasu, Łódź 2000]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 285-288.
 • O ż ó g Zenon: Powieść niegotowa [dot. T. Zubiński Odlot dzikich gęsi, Warszawa 2001]. 2002, nr 3 (37), s. 270-273.
 • O ż ó g Zenon: „Dobrze jest życie iść…”. O nowych i starych wierszach Zygmunta Ficka [dot. Z. Ficek Prawdziwa baśń o Mroziliszku. Łagodność ostrych szczytów, Kraków 2002]. 2002, nr 4 (38), s. 273-275.
 • O ż ó g Zenon: Bieszczady i świat [dot. M. Marczyk Ballada bieszczadzka… i inne wiersze, Brzozów 2002 oraz M. Marczyk Głód obecności, Krosno 2003]. 2003, nr 3 (41), s. 232-235.

 

P

 • P a s t e r s k a Jolanta: Reflektorem przez szufladę, czyli przewodnik po dziennikach i listach [dot. H. Zaworska Szczerość aż do bólu. O dziennikach i listach, Warszawa 1998]. 1999, nr 1 (23), s. 252-255.
 • P a s t e r s k a Jolanta: Pionier ponadnarodowej pop-kultury [dot. Ryszard K. Przybylski O tym, jak Leopold Tyrmand wałęsał się po świecie kultury popularnej, Poznań 1998]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 334-338.
 • P a s t e r s k a Jolanta: Narcyzm, pasywność, cirpiętnictwo? Bydgoskie rozmowy o kobiecej (i męskiej) różnorodności [dot. Kobiety w literaturze, red. i wstęp L. Wiśniewska, Bydgoszcz 1999]. 1999, nr 4 (26), s. 269-272.
 • P a s t e r s k a Jolanta: Pytania Środkowoeuropejczyka [dot. A. Fiut Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem. Kraków 1999]. 2000, nr 3 (29), s. 297-299.
 • P a s t e r s k a Jolanta: Zemsta Bogny, czyli Tyrmand w rękach feministki [dot. I. Iwasiów Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda, Szczecin 2000]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 325-327.
 • P a s t e r s k a Jolanta: Powrót „Złego” [dot. L. Tyrmand Zły, Warszawa 2001]. 2001, nr 4 (34), s. 268-269.
 • P a s t e r s k a Jolanta: Kelner na wojnie [dot. L. Tyrmand Filip, Kraków 2002]. 2002, nr 3 (37), s. 267-270.
 • P a s t e r s k i Janusz: „Nowofalowy Skamander”, czyli spornych postaci szereg trzeci [dot. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Kontynuacje. Pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1996]. 1997, nr [1] (15), s. 234-238.
 • P a s t e r s k i Janusz: „Wędrowiec pylnego traktu” [dot. K. Karasek Święty związek, Wrocaw 1997]. 1997, nr [1] (15), s. 227-228.
 • P a s t e r s k i Janusz: Linia życia i sztuki [dot. M. Makiel-Hędrzak Linia. Wiersze i rysunki, Kraków 2000]. 2000, nr 3 (29), s. 286-288.
 • P a s t e r s k i Janusz: Pan Hyde wśród zakamarków i przypisów [dot. J. Klejnocki Mr. Hyde, Wałbrzych 1999]. 2000, nr 4 (30), s. 276-277.
 • P a s t e r s k i Janusz: W stronę emigrantów [dot. W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Studia i szkice, red. Z. Andres, Rzeszów 1999]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 322-325.
 • P a s t e r s k i Janusz: Jazda na nosorożcu, czyli mit indywidualizmu [dot. P. Macierzyński Danse macabre i inne sposoby spędzania wolnego czasu, Kraków 2001]. 2001, nr 3 (33), s. 256-257.
 • P a s t e r s k i Janusz: Ścieżka, cedr i inne znaki [dot. A. Busza Glosy i refrakcje, przeł. B. Czaykowski, Berlin-Toronto 2001]. 2001, nr 4 (34), s. 251-254.
 • P a s t e r s k i Janusz: Co zostaje z tyłu? [dot. B. Zadura Więzień i krotochwila. Wiersze z lat sześćdziesiątych, Kraków 2001]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 280-282.
 • P a s t e r s k i Janusz: O wymykaniu się i sprawach z tym związanych [dot. R. Muszer O tym jak wymykać się i nazywać, Łódź 2002]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 261-262.
 • P a s t e r s k i Janusz: Róża i łza [dot. K. Karasek Maski, Warszawa 2002]. 2002, nr 3 (37), s. 257-259.
 • P a s t e r s k i Janusz: Rzymskie przesłanie wiary [dot. Jan Paweł II Tryptyk rzymski, Kraków 2003]. 2003, nr 3 (41), s. 224-228.
 • P a s t e r s k i Janusz: Strony rozległego dialogu [dot. A. Fiut W stronę Miłosza, Kraków 2003]. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 288-291.
 • P e t e r Monika: „Który jest” [dot. Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Pod red. R. Cudaka i M. Meleckiego, Katowice 2001]. 2002, nr 3 (37), s. 279-282.
 • P ę k a l a Marek: Stary poeta wysiaduje [dot. poezji T. Kubasa] 1992, nr [1] (2), s. 10-13.
 • P i e t r z a k Marcin: Z pokładu słów [dot. Z. Kruszyński Na lądach i morzach, Warszawa 1999]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 296-298.
 • P i e t r z a k Marcin: Promocja nostalgii [dot. P. Czapliński Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Kraków 2001]. 2001, nr 4 (34), s. 277-280.
 • P ł o s z a j Katarzyna: Turystka Manuela [dot. M. Gretkowska Światowidz, Warszawa 1998]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 326-327.
 • P o l e c h o ń s k i Krzysztof: Oczyszczenie jako kategoria krytycznoliteracka [dot. M. Urbanowski Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, Kraków 2002]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 277-280.
 • P r z y w a r a Paweł: American Dream w wersji hard-core [dot. P. Siemion Niskie Łąki, Warszawa 2000]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 314-318.
 • P r z y w a r a Paweł: „Neues Deutschland”? [dot. Ch. Skrzyposzek Wolna Trybuna, Warszawa 1999]. 2001, nr 3 (33), s. 269-274.
 • P u s t k o w s k i Henryk: Poezja mitu i łaski [dot. J. Ślósarska Geo-metria, Łódź 1996]. 1997, nr [2] (16), s. 239-241.
 • P u s t k o w s k i Henryk: Kobieta, którą jestem (Dorota Filipczak); Imię róży (Dorota Chróścielewska). 1997, nr [3] (17), s. 231-236.
 • P u s t k o w s k i Henryk: Orfeusz polski [dot. J. Poradecki Orfeusz poetów dwudziestego wieku]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 188-190.
 • P u s t k o w s k i Henryk: Choroba jako metafora. Metafora jako cierpienie [dot. G. Szymczak-Kluszczyńska Ek(o)logi, Łódź 1995]. 1999, nr 4 (26), s. 257-258.
 • P u s t k o w s k i Henryk: Usiąść na schodach [dot. J. Ślósarska Czekanie na schodach, Łódź 1999]. 2001, nr 4 (34), s. 258-259.

 

R

 • R ż a n y – B i r e k Magdalena: „Mała ojczyzna” na Kresach [dot. działalności prof. Józefa Nowakowskiego i jego Forum Kultury Kresowej w Strzyżowie]. 1995, nr [1] (7), s. 145-147.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Odojewski czytany przez kobietę [dot. I. Iwasiów Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego, Szczecin 1994]. 1995, nr [3] (9), s. 119-125.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Jak przełożyć „przekłady” [dot. D. Bugalski Przekłady, Łódź 1995]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 210-213.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Wojna cywilów [dot. A. Czerniawski Fragmenty niespokojnego dzieciństwa, Londyn 1995]. 1997, nr [1] (15), s. 228-232.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Łzy życia, łzy śmierci [dot. G. Strumyk Łzy, Warszawa 2000]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 298-300.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Za klasztorną furtą [dot. J. Tulik Furta, Krosno 2001]. 2001, nr 3 (33), s. 265-268.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Makijaż, rynsztunek, maska [dot. J. Krawczyk Makijaż, Krosno 2001]. 2002, nr 4 (38), s. 267-269.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Powrót nad rzekę dzieciństwa [dot. B. Loebl Złota trąbka Wałbrzych 2003]. 2003, nr 3 (41), s. 237-241.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: I Szekspir by się uśmiał [dot. W. Szymborska Rymowanki dla dużych dzieci z wyklejankami autorki, 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 277-278.
 • R e m b o w s k a-P ł u c i e n n i k Magdalena: „Homo patiens” bez tchu [dot. W. Odojewski Bez tchu, Warszawa 2002]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 265-269.
 • R o d o w s k a Krystyna: Sidła na „dzikie zwierzę” [dot. A. Nasiłowska Domino, Warszawa 1995]. 1996, nr [4] (14), s. 173-177.
 • R u s i n Joanna: Daleko od Herriota. Kilka uwag o dzienniku polskiego weterynarza [dot. W. Kłaczyński I pies też człowiek (zapiski weterynarza), Rzeszów 1997]. 1999, nr 1 (23), s. 250-252.
 • R u s i n Joanna: Mały Książę i Róża, czyli o modzie na „dalsze losy” [dot. K. Wiczkowski Mały Książę i Róża, Bydgoszcz 1997]. 1999, nr 4 (26), s. 264-266.
 • R u t k o w s k i Rafał: Ja, Lipska [dot. E. Lipska Ja, Kraków 2003]. 2003, nr 3 (41), s. 229-232.
 • R u t k o w s k i Rafał: Poezja jako dialog [dot. J. Szuber Lekcja Tejrezjasza, Kraków 2003]. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 268-272.
 • R ż a n y Rafał: Na obrzeżach poezji [dot. M. Pieniążek Zasypiam w twoich oczach, Kraków 1994]. 1995, nr [1] (7), s. 141-142.
 • R ż a n y Rafał: Najistotniejszy wymiar [dot. M. Grzebalski Negatyw, Ostrołęka 1994]. 1995, nr [2] (8), s. 177-179.
 • R ż a n y Rafał: Bóg niepodobny do Boga [dot. ks. J. Twardowski Krzyżyk na drogę, Kraków 1993]. 1995, nr [3] (9), s. 134-135.
 • R ż a n y Rafał: Nadzieja zagubiona w klęskach [dot. J. Koryl Klęski, Rzeszów 1994; J. Koryl Daleko i blisko, Kraków 1995]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 216-219.
 • R ż a n y Rafał: Kto nam napisze historię literatury [dot. M. Adamiec Bez namaszczenia, Lublin 1995]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 223-225.
 • R ż a n y Rafał: Bliżej prawdy, blisko piękna [dot. M. Chorabik Blisko prawdy, Gdańsk 1997]. 1997, nr [2] (16), s. 235-237.
 • R ż a n y Rafał: Chwilowe zachwianie perspektywy [dot. J. Klejnocki, J. Sosnowski Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „bruLionu” (1986-1996), Warszawa 1996]. 1997, nr [2] (16), s. 231-233.

 

S

 • S a d k o w s k i Piotr: „O moje wygnanie”. Poezja Serde’a Patrice’a Thibodeau. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 104.
 • S a d k o w s k i Piotr: Proza Dany’ego Laferriere’a. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 111-112.
 • S a d o w s k i Sławomir: Podróż na południe [dot. J. Drzewucki Podróż na południe]. 1997, nr [1] (15), s. 248-249.
 • S a l n i k o w Andrzej: Między zagubieniem a marzeniem [dot. G. Kociuba Obserwacje, Rzeszów 1991]. 1992, nr [1] (2), s. 92-94.
 • S a l n i k o w Andrzej: Zbliżyć się do słońca [dot. zbiorku Ślepcy pod słońcem Grupy Literackiej „Draga”], 1993, nr [1-2] (3-4), s. 150-152.
 • S e t l a k Wiesław: Ostatnia szuflada Janka Rybowicza [dot. J. Rybowicz Czekając na Becketta, Łódź 1991]. 1992, nr [1] (2), s. 90-92.
 • S i d o w s k a Karolina: Młodzi rozleniwieni [dot. M. Nahacz Osiem cztery, Wołowiec 2003]. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 286-288.
 • S i k o r a Jerzy: Wśród słów, mitów i symboli [dot. H. Janabi Aniołowie miłosierdzia, Izabelin 1995]. 1997, nr [1] (15), s. 249-250.
 • S o b c z y ń s k i Krzysztof: Przybliżyć Kanadę [dot. Obraz Kanady w Polsce, pod red. M. Buchholtz, Toruń 2003]. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 291-293.
 • S o b e c k i Piotr G. [właśc. Piotr Spychała]: Pustelnik – ostatni obrońca sztuki? [dot. J. Kosiński Pustelnik z 69 ulicy, Warszawa 1992]. 2000, nr 3 (29), s. 295-297.
 • S o b i e r a j Sławomir: Kręgi Borussii [dot. Z. Chojnowski Zmartwychwstały kraj mowy. Literatura Warmi i Mazur lat dziewięćdziesiątych, Olsztyn 2002]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 283-285.
 • S p ó l n i k Małgorzata: Trzynaście nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego [dot. A. Sulikowski Na początku był wiersz, czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego, Kraków 1998]. 1999, nr 4 (26), s. 275-277.
 • S p ó l n i k Małgorzata: Odejść do lepszego życia… [dot. P. Sulikowski Papeteria, Szczecin 1998]. 2000, nr 4 (30), s. 282- 283.
 • S t ę p i e ń Marian: „Trzecia wartość” [dot. D. Mostwin Trzecia wartość. Wykorzenienie i tożsamość, Lublin 1995]. 1996, nr [4] (14), s. 192-194.
 • S u l i k o w s k i Andrzej: Wobec miłości. Doświadczenie wewnętrzne ks. Jana Twardowskiego. 1997, nr [2] (16), s. 255-258.
 • S z e f f e l Agnieszka: Sieć tajemnych połączeń [dot. A. Tabucchi Zaginiona głowa Damascena Monteira, Warszawa 1999]. 1999, nr 4 (26), s. 261-262.
 • S z e f f e l Agnieszka: Strategiczna dezorientacja [dot. M. Karcerowicz Nie przypominam sobie pani, Warszawa-Wołowiec 2000]. 2000, nr 3 (29), s. 293-294.
 • S z e w c z y k Małgorzata: Esej o ciągłości kultury [dot. C. Fuentes Pogrzebane zwierciadło, Łódź 1994]. 1995, nr [4] (10), s. 105-108.
 • S z y m c z y k Grażyna: Tęsknota do opowieści [dot. G. Strumyk Patrzeć i patrzeć, Kraków 2002]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 269-270.

 

Ś

 • Ś n i e c i k o w s k a Beata: Polska mozaika orientalistyczna [dot. Droga na Wschód. Polskie inspiracje orientalne, pod red. D. Kalinowskiego, Słupsk 2000]. 2001, nr 4 (34), s. 283-288.
 • Ś w i e t l i k Sławomir: „Pomiędzy niestałym”, czyli peregrynacja w krainę łagodności [dot. U. Kozioł W płynnym stanie, Kraków 1998]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 312-314 [błędnie wydrukowane nazwisko Słowik].
 • Ś w i e t l i k Sławomir: Chłopiec mieszający powidła [dot. J. Szuber O chłopcu mieszającym powidła, Kraków 1999]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 319-321 [błędnie wydrukowane nazwisko Słowik].
 • Ś w i e t l i k Sławomir: Pod pewnym kątem [dot. E. E. Nowakowska Dopiero pod pewnym kątem, Łódź 1999]. 1999, nr 4 (26), s. 254-255.
 • Ś w i e t l i k Sławomir: Życiowe problemy zakompleksionych facetów [dot. G. Olszański Tamagothi w pustym mieszkaniu, Kraków 1999]. 2000, nr 4 (30), s. 280-282.

 

T

 • T a ń s k i Paweł: Widok na „Widok z okna na strychu” [dot. A. Pacholski Widok z okna na strychu. Eseje i gawędy wtóre, Gdańsk 1999, nr 4 (26), s. 272-275.
 • T a ń s k i Paweł: Orzech pamięci [dot. K. Ćwikliński Kropelka krwi i siedemnaście innych wierszy dla Anny. Toruń 1999]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 292-295.
 • T a ń s k i Paweł: W Chicago [dot. A. Lizakowski Chicago miasto nadziei. Wybór wierszy z lat 1993-2000, Toruń 2000]. 2000, nr 4 (30), s. 272-276.
 • T a ń s k i Paweł: W lustrach lasu [dot. J. Szuber Las w lustrach / Forest in the mirrors, Rzeszów 2001]. 2001, nr 4 (34), s. 254-258.
 • T a r n o w s k a Beata: Wyobraźnia i forma [dot. A. Czerniawski Krótkopis, Katowice 1998]. 1999, nr 1 (23), s. 247-250.
 • T u p a j Anna Julia: Niezwykła lekcja czytania [dot. B. Schlink Lektor, tłum. M. Podlasek-Ziegler, Warszawa 2001]. 2001, nr 4 (34), s. 269-272.

 

W

 • W a l c Krystyna: Odległe lądy Adama Zagajewskiego [dot. A. Zagajewski Ziemia ognista, Poznań 1944]. 1995, nr [4] (10), s. 93-96.
 • W a l c Krystyna: Otwarty jak miasto [dot. J. Klejnocki Miasto otwarte, Warszawa 1995]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 213-216.
 • W a l c Krystyna: Świat podobny do naszego, tylko trochę inny [dot. B. Budzińska Trans, Gdańsk 1998]. 1999, nr 4 (26), s. 262-264.
 • W a w r y s z u k Artur: „W drodze do izby tortur …i z powrotem” [dot. M. Fox Chcę być chłopcem jak mój ojciec, Katowice 1994]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 236-238.
 • W a w r y s z u k Artur: „Będziesz świadomie przeżywał swoje istnienie…”. [dot. M. Janion Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś. Warszawa 1996]. 1996, nr [4] (14), s. 194-196.
 • W a w r z y n i a k Zdzisław: Światło miłości i radości [dot. M. M. Tytko Znak światła, Kraków 1998]. 2000, nr 3 (29), s. 292-293.
 • W i c k o w s k a-M a c i ą g Liliana: Feminizm odzyskany [dot. J. H. Matlary Nowy feminizm, Poznań 2000]. 2003, nr 3 (41), s. 247-250.
 • W i n i a r s k i Jerzy: Mélos złotych wieków życia [dot. W. Kulikowski Wyprzedaż muzyki, Mielec 1992]. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 147-150.
 • W o l s k i Jan: Poezja sensu [dot. W. Szymborska Koniec i początek, Poznań 1993]. 1994, nr [1-2] (5-6), s. 130-132.
 • W o l s k i Jan: Wystawca niecodziennych okazów [dot. A. Niewiadomski Panopticum i inne wiersze, Lublin 1992]. 1994, nr [1-2] (5-6), s. 137-138.
 • W o l s k i Jan: Literatura ostatniego sześciolecia [dot. M. Orski Autokreacje i mitologie. Zwięzły opis spraw literatury lat 90., Wrocław 1997]. 1997, nr [2] (16), s. 243-244.
 • W o l s k i Jan: „Dolina Pomieszania”, czyli „Góra” po Dürrenmattowsku [dot. F. Dürrenmatt Dolina Pomieszania, Kraków 1997]. 1997, nr [3] (17), s. 213-216.
 • W o l s k i Jan: Oprawianie chwil na pamiątkę [dot. Cz. Bednarczyk Wiersze. Wybór z lat 1978-1991, Londyn 1997]. 1997, nr [4] (18), s. 192-195.
 • W o l s k i Jan: Szukanie słów, co nie gasną (II) [dot. Z. Wawrzyniak Piętnaście wierszy niemieckich w polskim tłumaczeniu i z posłowiem autora, Warszawa 1998]. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 136-138.
 • W o l s k i Jan: Krajobrazy Czesława Miłosza [dot. Beata Tarnowska Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza. Olsztyn 1996]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 332-334.
 • W o l s k i Jan: Aureola Andrzeja Chciuka [dot. B. Żongołłowicz Andrzej Chciuk, pisarz z antypodów, Kraków 1999]. 2000, nr 3 (29), s. 300-301.
 • W o l s k i Jan: Suplikacje pana Kovalsky’ego [dot. J. Tulik Suplikacje, Krosno 2000]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 307-308.
 • W o l s k i Jan: Być w kontinuum sprzeczności [dot. B. Czaykowski Okanagańskie sady. Wrocław 1998]. 2001, nr 3 (33), s. 253-256.
 • W o l s k i Jan: Do Amsterdamu i z powrotem [dot. M. Olszewski Do Amsterdamu, Kraków 2003]. 2003, nr 3 (41), s. 242-244.
 • W o ł o w i c z Beata: Brak znaków szczególnych [dot. M. Grzebalski Ulica Gnostycka, Poznań 1997]. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 134-135.
 • W o r o s z y l s k i Wiktor: *** [recenzja wewnętrzna dot. zbioru Józefa Kurylaka Góra duchów]. 1996, nr [3] (13), s. 211-212.

 

Z

 • Z a r ę b i a n k a Zofia: Inicjacja przez śmiech. O nowych wierszach Katarzyny Turaj-Kalińskiej [dot. K. Turaj-Kalińska Prometea, Bydgoszcz 2002]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 258-260.
 • Z a z u l a Piotr: Ból i ornament. O poezji Nancy Burke [dot. N. Burke Images While Drowning: Obrazy w oczach tonącego, Łódź 1995]. 1996, nr [4] (14), s. 188-192.
 • Z i a r k o w s k a Justyna: Polski Srebroń po osiemdziesięciu latach. Pierwsza pełna edycja Platero y yo Juana Ramona Jimenéza [dot. J.R. Jimenéz Srebroń i ja. Przeł. F. Śmieja, Wrocław 1997 oraz J. Goytortúa Zadumana. Przeł. F. Śmieja, Wrocław 1997]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 180-183.
 • Z i a r k o w s k a Justyna: Mescellanea dedykowaneFlorianowi Śmieji. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 192-193.
 • Z u b i ń s k a Liliana: Przemijanie w słowo [dot. U. Kozioł Stany nieoczywistości, Warszawa 1999]. 2000, nr 4 (30), s. 270-272.
 • Z u b i ń s k a Liliana: Ile jest wart wiersz, jeśli nie spełnia cudu? [dot. J. Hartwig Wybór wierszy, Warszawa 2000]. 2001, nr 3 (33), s. 251-253.
 • Z u b i ń s k a Liliana: Zadura zwodzi i uwodzi [dot. B. Zadura Kaszel w lipcu, Wrocław 2000]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 282-284.
 • Z u b i ń s k i Tadeusz: Atlantyda jeszcze trwa [dot. V. M. Šuvcane Libiešu Ciems Kura Vairs Nav, Riga 2002]. 2003, nr 3 (41), s. 252-256.

 

Ż

 • Ż a k Artur: Zanim pojawi się życie [dot. G. Strumyk Podobrazie]. 1999, nr 1 (23), s. 245-246.
 • Ż ó ł c i ń s k i Tadeusz J.: Niedobra prawda o pisarzu [dot. J. Siedlecka Czarny ptasior, Warszawa 1994]. 1995, nr [1] (7), s. 122-123.