PLASTYKA: RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

« Bibliografia

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

B
 • B i r e k Wojciech: Sztuka z komputera [dot. Biennale Grafiki Komputerowej – Rzeszów 1995]. 1995, nr [2] (8), s. 199-202.
 • B i r e k Wojciech: Skarżyński w Rzeszowie [dot. wernisażu wystawy malarstwa J. Skarżyńskiego w Szajna Galeria (maj 1998)]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 206-207.
 • B i r e k Wojciech: Wychowani przez sztukę. (50-lecie PLSP w Jarosławiu). 1998, nr 3-4 (21-22), s. 217-220.
 • B i r e k Wojciech: Art. WSP ’99 [omówienie wystawy prac artystów z Instytutu Wychowania Plastycznego WSP w Rzeszowie]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 353-355.
 • B i r e k Wojciech: Polski komiks dawniej i dziś [omówienie wystawy komiksu w WDK w Rzeszowie]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 356-358.

C
 • C z e r n i e w s k a Monika: „Czarodzieje krzyczą szeptem”, czyli słowo o Mistrzu Hasiorze. 2000, nr 4 (30), s. 291-292.

K
 • K i s i e l Tomasz: Zwycięstwo wyobraźni [dot. imprezy „Spotkania ze sztuką” w WSIiZ – twórczość Grupy „Na Drabinie” i kwartalnik „Fraza”]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 350-351.

L
 • L e ś Agnieszka: „Moje obrazy są do oglądania” – Zdzisław Beksiński. 2003, nr 1-2 (39-40), s.309-311.

M
 • M i s i a k Anna Maja: Impresje z Bazylei; Impresje z Berna. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 251-259.
 • M i s i a k – B r o d a Iwona: Aktualność aktu [dot. K. Clark Akt. Studium idealnej formy. Warszawa 1998]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 343-344.

N
 • N a l e p a Marek: [50. rocznica Muzeum w Łańcucie] Dział sztuki cerkiewnej. 1995, nr [3] (9), s. 137-138.
 • N o w a k Witold M.: Van Gogh Karpińskiego [dot. W. Karpiński Fajka van Gogha, Wrocław 1994]. 1995, nr [4] (10), s. 97-100.

O
 • O ż ó g Zenon [ZO], R a b i z o – B i r e k Magdalena [MRB]: Pożegnalna (?) wystawa Grupy „Na drabinie”. 2003, nr 3 (41), s. 258-260.
 • O ż ó g Zenon: Artefakty 3. Bez końca o człowieku. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 298-300.

P
 • P o k r y w k a Przemysław: „ISPUR” [dot. działalności Instytutu Sztuk Pięknych Uniw. Rzeszowskiego]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 254-256.

R
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Oglądać i czytać plakat [dot. V Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego Rzeszów ’95]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 247-249.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Srebrny Czworokąt obrazów [relacja z 2. Międzynarodowego Biennale Malarstwa Przemyś ’96]. 1996, nr [3] (13), s. 260-262.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: II Triennale Polskiego Plakatu Współczesnego Lubaczów ’96. 1996, nr [4] (14), s. 205-207.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Na pohybel komputerom? [dot. Computer Art. Biennale Rzeszów ’96]. 1997, nr [1] (15), s. 259-262.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Odlotowe fotografie [dot. Konkursu Fotograficznego „Fotoodlot” ’97]. 1997, nr [2] (16), s. 266-268.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Grafika końca wieku [dot. Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków ’97; wystawie Toshihiro Hamano oraz Utagawy Hiroshige] 1997, nr [3] (17), s. 245-251.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Fotoodlot ’98 [omówienie konkursu]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 213-216.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Polski ekslibris w Rzeszowie [dot. wystawy Współczesny ekslibris polski]. 1999, nr 1 (23), s. 267-268.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Podróż przez labirynt [dot. wystawy rysunków Marleny Makiel-Hędrzak]. 1999, nr 4 (26), s. 246.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Krok w dojrzałość [20-lecie PLSP w Krośnie, wystawy jubileuszowe]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 324-326.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: „Dymki” nad Angouleme [dot. 27. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu]. 2000, nr 3 (29), s. 302-308.
 • R a b i z o – B i r ek Magdalena: „Srebrny Czworokąt” po raz czwarty. 2000, nr 3 (29), s. 308-311.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Szajna XXI wieku [wernisaż wystawy Józef Szajna i jego świat, Rzeszów, marzec 2001]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 348-350.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Pomnik lnu [dot. II Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej w Krośnie]. 2002, nr 3 (37), s. 307-309.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Summa Janusza Pokrywki. 2002, nr 4 (38), s. 313-315.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena [MRB]: Srebrny Czworokąt. Przemyśl 2003. 2003, nr 3 (41), s. 257. 1763.R a b i z o – B i r e k Magdalena [MRB]: Wystawy wielkich artystów i ich „raczej dużych” dzieł. 2003, nr 3 (41), s. 260.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena [MRB]: Fotoodlot 2003. 2003, nr 3 (41), s. 261.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Ofensywa młodych [dot. wystawy „Obraz, grafika, rysunek, rzeźba roku 2003”]. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s.303-306. 1766.R o ż e k Jadwiga: „Sztuka” Lupy. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 166-167.

S
 • S z y r y k Marek: Poezja codzienności [dot. fotografii]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 247-249.

T
 • T a b i s z Stanisław: Przewrócony człowiek [dot. cyklu obrazów Piotra Wójtowicza; dołączony wiersz *** (Na wielkich obrazach…). 1999, nr 4 (26), s. 242-245.

W
 • W o l s k i Jan: Okładki malowanie [dot. projektów okładek Grzegorza Wolańskiego]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 257.
 • W y g o d a Jerzy: Zdzisław Postępski (1916-1991) i jego fotografia teatralna. 1995, nr [1] (7), s. 148-150.