LITERATURA: NOTY

« Bibliografia

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

 

A

 • Adversos poetes. (Dokument (a)literacki). 1999, nr 1 (23), s. 270.
 • Autorzy „Frazy”. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 223-228.
 • Autorzy „Frazy”. 1999, nr 1 (23), s. 277-283.
 • Autorzy „Frazy”. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 361-368.
 • Autorzy „Frazy”. 1999, nr 4 (26), s. 301-307.
 • Autorzy „Frazy”. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 333-339.
 • Autorzy „Frazy”. 2000, nr 3 (29), s. 313-317.
 • Autorzy „Frazy”. 2000, nr 4 (30), s. 298-305.
 • Autorzy „Frazy”. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 353-359.
 • Autorzy „Frazy”. 2001, nr 4 (34), s. 309-313.
 • Autorzy „Frazy”. Opr. MRB [Magdalena Rabizo-Birek]. 2001, nr 3 (33), s. 309-314.
 • Autorzy „Frazy”. Oprac. S.D. [Dłuski Stanisław]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 287-293.
 • Autorzy „Frazy”. Oprac. S.D. [Stanisław Dłuski]. 1996, nr [4] (14), s. 211-213.
 • Autorzy „Frazy”. oprac. S.D. [Stanisław Dłuski]: 1995, nr [4] (10), s. 132-137.
 • Autorzy „Frazy”. Oprac. S.D. i J.W. [Stanisław Dłuski i Jan Wolski].1996, nr [3] (13), s. 270-274.
 • Autorzy „Frazy”. Oprac. SD, TK. [Stanisław Dłuski, Tomasz Korzeniowski]. 1997, nr [2] (16), s. 283-287.
 • Autorzy „Frazy”. 2002, nr 3 (37), s. 310-317.
 • Autorzy „Frazy”. 2002, nr 4 (38), s. 319-324.
 • Autorzy „Frazy”. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 316-322.
 • Autorzy „Frazy”. 2003, nr 3 (41), s. 263-271.
 • Autorzy „Frazy”. Opr. MRB [Magdalena Rabizo-Birek] i Bohdan Zadura. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 315-322.
 • Autorzy „Frazy”. Oprac. MB [Mirosława Buchholtz], BC [Barbara Czarnecka] i MRB [Magdalena Rabizo-Birek]. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 316-323.

 

B

 • B a r a n Józef: Cięciwa Koryla [fragment recenzji]. [Dokument (a)literacki]. 1997, nr [2] (16), s. 282.
 • B i c u l e w i c z Kazimierz: List urzędowy w sprawie wyższego znaczenia [list do Prezydenta RP Lecha Wałęsy w dziale Dokument literacki]. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 177-178.
 • B i c u l e w i c z Kazimierz: Sto dwadzieścia jeden zdań (Pismo Otwarte do Rzecznika Praw Obywatelskich R.P. Pana Prof. Tadeusza Zielińskiego… świetnego zresztą Rzecznika!). [w dziale Dokument (a)literacki]. 1995, nr [1] (7), s. 160-162.
 • B o h a r e w i c z – R i c h t e r Anna: Panicznie bał się cmentarzy. A. Boharewicz-Richter wspomina Stanisława Grochowiaka. 1999, nr 4 (26), s. 288-289.

 

C

 • C h o r a b i k Marek: 75 rocznica urodzin Karla Dedeciusa. Poetycka feta w Łodzi. 1996, nr [4] (14), s. 199-200.
 • C i s ł o Maciej: Przyśnił mi się Jan Walc. 1995, nr [1] (7), s. 143-144.

 

D

 • D ł u s k i Stanisław [Zoil]: De-liryczna Lenkowska [dot. zbioru wierszy K. Lenkowskiej Walc Prowicja, Rzeszów 1991], 1991, nr [1] (1), s. 77-78.
 • D ł u s k i Stanisław [pseud. Chlebuś Jan]: Poetycki RAF. Wiersze pisane o ustalonej godzinie [dot. J. Koryl Klęski, Rzeszów 1994]. 1995, nr [1] (7), s. 133-134.
 • D ł u s k i Stanisław: Sentymentalna apokalipsa [dot. W. D. Jeżowska Między buntem a nadzieją, Rzeszów 1993]. 1995, nr [1] (7), s. 135.
 • D ł u s k i Stanisław: „Bezlitośnie zajeżdżony koń” [dot. Cz. P. Kondraciuk Modlitwa ostów, Rzeszów 1993]. 1995, nr [1] (7), s. 135.
 • D ł u s k i Stanisław [red.]: Ćwiczenia, impresje i kropla poezji [dot. serii poetyckiej RAF]. 1995, nr [1] (7), s. 139.
 • D ł u s k i Stanisław [stan.]: Karasek w Przemyślu. 1995, nr [1] (7), s. 155.
 • D ł u s k i Stanisław [stan.]: Jubileusz „Kresów” (1989-1994). 1995, nr [1] (7), s. 155.
 • D ł u s k i Stanisław [stan.]: „Kamerton” [omówienie numeru 3/4/1994 pisma]. 1995, nr [3] (9), s. 149-150.
 • D ł u s k i Stanisław: Notatki do wieczoru autorskiego, który się nie odbył. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 267-268.
 • D ł u s k i Stanisław: (Po małym jubileuszu) List do czytelników i (nie)przyjaciół „Frazy”. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 279-281.
 • D ł u s k i Stanisław [S.]: „Kamerton” 1/2 (20/21) 1995 [omówienie zawartości numeru]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 283.
 • D ł u s k i Stanisław [S.D.]: Rodzina poetów [dot. I Przemyskiej Wiosny Poetyckiej]. 1996, nr [3] (13), s. 262-264.
 • D ł u s k i Stanisław: Rewolucjonista łaknący bytu [dot. jubileuszu K. Karaska]. 1997, nr [2] (16), s. 254-255.
 • D ł u s k i Stanisław [s.d.]: II Przemyska Wiosna Poetycka [komunikat]. 1997, nr [2] (16), s. 280.
 • D ł u s k i Stanisław: Manifest post (np. modernistyczny) 35-latka [Dokument (a)literacki]. 1997, nr [2] (16), s. 282.
 • D ł u s k i Stanisław [S]: „Kamerton” 1/2 (24/25) 1997 [omówienie numeru]. 1997, nr [2] (16), s. 275-277.
 • D ł u s k i Stanisław: „Salonowy nihilista” [w rubryce Dokument (a)literacki]. 1997, nr [3] (17), s. 262.

 

E

 • E n g e l k i n g Leszek: [Noty] Jiři Kolář, Josef Hiršal, Vratislaw Brabenec, Oleg Pastier. 1997, nr [1] (15), s. 150-160.
 • Erotyka biesiadna. Wybór i oprac. Alicja Jakubowska-Ożóg, Zenon Ożóg (Dokument (a)literacki). 1999, nr 1 (23), s. 271-276.

 

F

 • F u r m a n Wojciech: Spotkanie w Przemyślu [dot. działalności Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Rzeszowie]. 1995, nr [2] (8), s. 192-195.
 • F u r m a n Wojciech: V Kongres „Polscy i Niemcy wspólnie w Europie” [relacja]. 1996, nr [3] (13), s. 242-243.
 • Fraza w Bydgoszczy [nota]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 332.

 

G

 • G a j e w s k i Maciej: Wiersze pachnące ogniem [dot. D. Łukaszewski Klocki wokół róży, Ostrołęka 1993]. 1995, nr [2] (8), s. 184-185.
 • G ó r z a ń s k i Jerzy: Blason (na 60-lecie Krzysztofa Karaska przez poetę Górkę skonfabulowane, choć żywotnie prawdziwe). 1997, nr [2] (16), s. 252- 254.
 • Głosy o „Frazie [w rubryce Dokument (a)literacki]: fragmenty wypowiedzi J. Grygla „Nowiny”, J. Koryla „Wiadomości Kulturalne”, (anonim.) „Lampa i Iskra Boża”. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 285.

 

I

 • I w a s i ó w Inga: List w sprawie tolerancji. 1995, nr [2] (8), s. 196-198.

 

J

 • J a k u b o w s k a – O ż ó g Alicja: VIII Ogólnopolska Biesiada Poetycka w I LO w Rzeszowie. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 309-310.
 • J a n u s z e w s k a – S k r e i b e r g Janina: Poeta-ambasador [dot. sylwetki prof. Jana Sokoła; dołączony wiersz ks. Jana Twardowskiego Siostrze Janinie]. 1997, nr [1] (15), s. 246-247.

 

K

 • K a l a n d y k Mariusz: Opowieść o nieciągłości [dot. W. Włoch Rzut poziomy, Rzeszów 1993 oraz W. Włoch Wędrująca brama, Rzeszów 1993]. 1995, nr [1] (7), s. 136-137.
 • K a l a n d y k Mariusz: Przyjaciołom – żyjącym poetom [w rubryce Dokument (a)literacki]. 1997, nr [3] (17), s. 261.
 • K a r a s e k Krzysztof: Stanisław Czycz (1931-1996). 1996, nr [4] (14), s. 197-198.
 • K a r a s e k Krzysztof: Mowa z okazji sześćdziesiątej rocznicy własnych urodzin. 1997, nr [2] (16), s. 249-252.
 • K a r w o w s k i Krzysztof: Jan Skácel odszedł w ciszy. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 41.
 • K ł a k Czesław: Glosy na marginesie „Dziejów” rzeszowskiej WSP [dot. Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1965-2000. Pod red. W. Bonusiaka, Rzeszów 2001]. 2001, nr 4 (34).
 • K o c i u b a Grzegorz [K.]: bez tytułu [dot. książki Aliny Kowalczykowej Czym był romantyzm, Warszawa 1990]. 1991, nr [1] (1), s. 76-77.
 • K o c i u b a Grzegorz: Tropienie „wady pierworodnej” [dot. J. Tulik Wada pierworodna, Kraków 1993]. 1995, nr [1] (7), s. 131-132.
 • K o c i u b a Grzegorz: Dekada młodych [dot. Forum Dekada Młodych w Białymstoku 22-24.05.’96]. 1996, nr [3] (13), s. 264-265.
 • K o r y l Janusz: „Mała córeczka matki ojczyzny” (o poezji Stanisławy Kopiec). 1996, nr [1-2] (11-12), s. 228-231.
 • K o r y l Janusz: Antymanifest trzydziestopięciolatka [Dokument (a)literacki]. 1997, nr [2] (16), s. 281.
 • K u r y l a k Józef: Trzynasta rocznica śmierci Mieczysława Jastruna. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 239-240. 1527.Komunikaty [VI Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego]. 1997, nr [2] (16), s. 280.
 • Komunikaty: [BWA w Rzeszowie; Wydawnictwo „Znak”; Redakcja „Czasu Kultury”; Fundacja im. Władysława i Nelli Turzańskich]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 229-231.
 • Komunikaty [dot. III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. S. Czernika; Konkursu „Wena ’99”; nagród w VIII Konkursie Poetyckim o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego]. 1999, nr 1 (23), s. 285-286.
 • Komunikaty [Wydawnictwo „Znak”; Konkurs „O liść konwalii” im. Z. Herberta; Redakcja „Toposu”; Konkurs Poetycki im. Tadeusza Sułkowskiego; wyniki Konkursu „O Laur Kosmicznego Koperka”]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 373-375.
 • Komunikaty Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich. 1999, nr 4 (26), s. 312.
 • Komunikaty [IX edycja konkursu Fundacji Kultury; „O Wieniec Akantu”; Konkurs im. Stanisława Ciesielczuka]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 344.
 • Komunikaty [X Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego]. 2000, nr 3 (29), s. 321.
 • Komunikaty [Fundacja Kultury; Fundacja im. Turzańskich; Konkurs Literacki im. S. Grochowiaka w Lesznie; Konkurs Poetycki „O Liść Konwalii” im. Z. Herberta]. 2000, nr 4 (30), s. 310-312.
 • Komunikaty. [Konkurs Literacki „Graf”; Konkurs Wierszy o Laur Klemensa Janickiego; Konkurs o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego; konkurs literacki dla młodzieży – FDA; Konkurs Komediopisarski im. M. Gogola; PR Rzeszów – konkurs na słuchowisko; Konkurs „O Liść Konwalii”; Prez. Sopotu – konkurs na esej młodych twórców; Konkurs Poetycki im. R. M. Rilkego]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 365-367.
 • Komunikaty [Konkurs „O Laur Kosmicznego Koperka”; Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego; Konkurs Czerwonej Róży]. 2001, nr 3 (33), s. 319.
 • Komunikaty. [Fundacja W. N. Turzańskich; Konkurs O Liść Konwalii; Konkurs o Laur Klemensa Janickiego CK Poznań; Konkurs na Słuchowsko PR Rzeszów; Konkurs w Sopocie; Konkurs im. R. M. Rilkego; Intermedialny Przegląd Przemyski]. 2001, nr 4 (34), s. 318-320.
 • Komunikaty [XI Konkursu poetyckiego o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego; X Konkurs Wierszy o Laur Klemensa Janickiego; redakcji miesięcznika „Akant” o Trzecim Agonie Poetyckim]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 327.
 • Komunikaty [O XVII Konkursie Poetyckim „O liść konwalii” w Toruniu; Redakcji „Akantu”]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 325.
 • Komunikaty [Fundacji Turzańskich o nagrodach za 2002r.; Jury XII Konkursu Poetyckiego o Nagrodę Stowarzyszenia im. K. K. Baczyńskiego]. 2003, nr 3 (41), s. 275-276.
 • Komunikaty [Jury XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego]. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 327.

 

L

 • L e n k o w s k a Krystyna: Angielska wizyta autora „Angielskiego pacjenta” [relacja ze spotkania z M. Ondaatje w Londynie 9.05.2000]. 2001, nr 3 (33), s. 307-308.
 • L i s o w s k i Krzysztof [K. L.]: Ze wspomnień Wandy Gojawiczyńskiej-Nadzinowej. 1996, nr [4] (14), s. 139.
 • L i s o w s k i Krzysztof: Appendix do „Anda” [wstęp]. 1997, nr [1] (15), s. 9.
 • L i s o w s k i Krzysztof: Apologia Jacka Lubarta-Krzysicy i jego najnowszej książki poetyckiej pt. „Obok”… 1997, nr [2] (16), s. 269-270.

 

M

 • M a c i ą g Kazimierz: Portret świadka wieku [dot. abp I. Tokarczuk W starciu z totalitaryzmem. Rozmowy przeprowadził Tadeusz Fredro Boniecki, Paryż 1994]. 1995, nr [2] (8), s. 188-189.
 • M a c i ą g Kazimierz: Zjazd Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza [Rzeszów 15-17.09.1995]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 265-267.
 • M a c i ą g Kazimierz: Krzysztof Zanussi w Rzeszowie. 2001, nr 4 (34), s. 306-308.
 • M a c i ą g o w i e Liliana i Kazimierz: Witajemo Tebe, kochajemo Tebe! Zapiski z pielgrzymki do Lwowa. 2001, nr 3 (33), s. 290-296.
 • M a l i s z e w s k i Karol: Wtedy. Nic. Jeszcze. [dot. R. Rżany Wtedy nic jeszcze, Rzeszów 1995]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 231-233.
 • M a l i s z e w s k i Karol: Bądźmy rodziną – zustanme rodinou (Korespondencja z Nowej Rudy). 1996, nr [1-2] (11-12), s. 268-269.
 • M a l i s z e w s k i Karol: Smak prozy. Po przeczytaniu „Złotej trąbki” Bogdana Loebla. 2002, nr 4 (38), s. 30.
 • M o c z k o d a n Rafał: Tymon Terlecki – etos emigranta [dot. sesji naukowej w UMK]. 2002, nr 3 (37), s. 294-297.
 • M y c i e l s k a – G o l i k Zofia: Czy jeszcze m y, czy już o n i [dot. T. Torańska My]. 1995, nr [2] (8), s. 190-191.

 

N

 • N i e z g o d a Ewa: [list] do Jacka Podsiadły [w rubryce Dokument (a)literacki]. 1995, nr [4] (10), s. 131.

 

O

 • O l b r y c h t Filip: Od tłumacza. [dot. twórczości Egona Hostovský’ego]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 43-44.
 • O s s o w s k i Mirosław: Jubileuszowa konferencja germanistów [dot. sesji „Język i literatura niemiecka pomostem w Europie” oraz III Tygodnia Kultury Niemieckiej w Rzeszowie]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 261-264.
 • O ż ó g Kazimierz: „Fraza” kanadyjska czy kanadystyczna. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 28.
 • O ż ó g Zenon: Informacja o działalności Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” w roku 1995 [sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia „Fraza”]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 282.
 • O ż ó g Zenon [Koczerga Zygmunt]: Kartki rzeszowskie, błękitne …i czerwone (ze wstydu). (Dokument (a)literacki) [dot. M. Pękala, Kartki rzeszowskie i błękitne, Rzeszów 1998]. 1999, nr 1 (23), s. 276.
 • O ż ó g Zenon: „Słowa – prawda ukryta…”. IX Ogólnopolska Biesiada Poetycka – Rzeszów 2000 [omówienie]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 333-334.
 • O ż ó g Zenon: „Fraza” 1991-2001. Kalendarium. 2001, nr 3 (33), s. 286-289.
 • O ż ó g Zenon: Coraz bardziej podziwiam poetów… X Jubileuszowa Ogólnopolska Biesiada Poetycka w Rzeszowie. 2002, nr 4 (38), s. 316-318.
 • O ż ó g Zenon [ZO]: Sesja o papieżu. 2003, nr 3 (41), s. 261.
 • O ż ó g Zenon [ZO]: Rzeszowskie powroty Bogdana Loebla. 2003, nr 3 (41), s. 262. 1566.Olga Tokarczuk w Rzeszowie [nota]. 1999, nr 1 (23), s. 269.

 

P

 • P a s t e r s k i Janusz: Literatura w latach wielkiej zmiany 1975-1995 [dot. sesji zorganizowanej przez Dom Literatury, IBL, SPP 30-31.05.’96]. 1996, nr [3] (13), s. 265-267.
 • P a s t e r s k i Janusz: Przenikliwy świadek dylematów epoki. Doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego dla Tadeusza Różewicza [relacja z uroczystości]. 1999, nr 1 (23), s. 261-263.
 • P a s t e r s k i Janusz: Wieczór z Podsiadłą. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 306-307.
 • P ę k a l a Marek: Ropczyce nocą. 1997, nr [1] (15), s. 254-257.
 • P l u t a Magdalena: Nota od tłumacza [dot. twórczości Jean-Marie Gustavo Le Clézio]. 2001, nr 4 (34), s. 94-95.
 • P o d s i a d ł o Jacek: [list] do Dyrekcji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych [w rubryce Dokument (a)literacki]. 1995, nr [4] (10), s. 131.
 • P ó ł c h ł o p e k Tadeusz: W poszukiwaniu śladów Adama Mickiewicza i Elizy Orzeszkowej. Cz. I – Białoruś. 1998, nr 1-2 (19-20), s.154-166.
 • P ó ł c h ł o p e k Tadeusz: W poszukiwaniu śladów Adama Mickiewicza. Część II. – Litwa. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 196-206.
 • P r z y w a r a Paweł: Nagły strzał Stana. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 313-315.
 • Publikacje nadesłane [zestawienie]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 228-229.
 • Publikacje nadesłane [zestawienie]. 1999, nr 1 (23), s. 283-285.
 • Publikacje nadesłane [zestawienie]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 369-370.
 • Publikacje nadesłane [zestawienie]. 1999, nr 4 (26), s. 307-310.
 • Publikacje nadesłane [zestawienie]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 342-344.
 • Publikacje nadesłane [zestawienie]. 2000, nr 3 (29), s. 319-321.
 • Publikacje nadesłane [zestawienie]. 2000, nr 4 (30), s. 308-310.
 • Publikacje nadesłane [zestawienie]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 362-364.
 • Publikacje nadesłane [zestawienie]. 2001, nr 3 (33), s. 316-318.
 • Publikacje nadesłane [zestawienie]. 2001, nr 4 (34), s. 315-318.
 • Publikacje nadesłane [zestawienie]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 324-327.
 • Publikacje nadesłane [zestawienie]. 2002, nr 3 (37), s. 319-320.
 • Publikacje nadesłane [zestawienie]. 2002, nr 4 (38), s. 327-328.
 • Publikacje nadesłane [zestawienie]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 326-328.
 • Publikacje nadesłane [zestawienie]. 2003, nr 3 (41), s. 273-275.
 • Publikacje nadesłane [zestawienie]. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 325-326.

 

R

 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Staszowskie kleszcze [dot. pisma „Schistosoma” W. Żmudy i R. Mroza], 1991, nr [1] (1), s. 78-79.
 • R a bi z o – B i r e k Magdalena: Zamiast uciec z czerkieską tancerką [relacja ze spotkania Umberto Eco z redaktorami pism literackich. Pegaz I pr. TVP – 29.02.1996]. 1996, nr [3] (13), s. 235-238.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena [MRB] oprac.: [Dokument (a)literacki]. Usłyszane na pewnej sesji naukowej. 1996, nr [3] (13), s. 268-269.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Nagrody Fundacji Kultury Anno Domini ’98. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 152-154.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena [MRB]: Włodzimierz Odojewski w Rzeszowie. 2000, nr 3 (29), s. 99-101.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: „Przybyłem z prochami Norwida…”. Adam Czerniawski w Rzeszowie. 2001, nr 4 (34), s. 300-303.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: „Piszę, co myślę i co czuję (nawet jeżeli się rymuje)”. Bohdan Zadura w Rzeszowie. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 309-314.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena [MRB]: Jubileusz Wiesława Myśliwskiego. 2002, nr 3 (37), s. 285.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Moje spotkania z Wiesławem Myśliwskim. 2002, nr 3 (37), s. 290-293.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: List, na który nie odpowiedziałam, a powinnam. 2002, nr 3 (37), s. 301.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Puławski jubileusz Bohdana Zadury. 2002, nr 4 (38), s. 300-302.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena [MRB]: Zimowe spotkanie z Włodzimierzem Odojewskim. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 289-291.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena [MRB]: Nagroda dla „Złotej trąbki”. 2003, nr 3 (41), s. 261.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Poeta wszystko wybaczy… poecie. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 310-312.
 • R a m s Olaf: Od Oświecenia do Romantyzmu [omówienie sesji naukowej WSP Rzeszów 16-18.11.1998]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 220-222.
 • R z e s z o t e k Joanna: Bóg nie ma jej tego za złe [dot. poezji L. Latus]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 235-236.
 • R z e s z o t e k Joanna: Związany anioł [dot. E. Dymowski Cierpienie anioła, Rzym 1993]. 1997, nr [2] (16), s. 242-243.
 • R ż a n y Rafał: Portrety czasopism. „NaGłos”. 1995, nr [2] (8), s. 216.
 • R ż a n y Rafał: „Pracownia” [omówienie 13. numeru pisma]. 1995, nr [3] (9), s. 136.
 • R ż a n y Rafał: „Kresy” [w rubryce Portrety czasopism]. 1995, nr [4] (10), s. 129-130.
 • S u l i k o w s k i Andrzej: Ks. Józef spod Turbacza. Wspomnienie [o ks. Józefie Tischnerze]. 2000, nr 4 (30), s. 295-297.

 

S

 • S u l i k o w s k i Andrzej: Dwa dni o Jerzym Harasymowiczu w Sanoku [dot. sesji naukowej 14-16.05.2001]. 2001, nr 3 (33), s. 302-306.
 • Swojskie głosy o „Frazie” [w rubryce Dokument (a)literacki]: Karol Maliszewski, A.S., L.Z., J.W. [nazwiska nierozpoznane]. 1997, nr [1] (15), s. 266.

 

Ś

 • Świetliki [tekst anonimowy w rubryce Dokument (a)literacki]. 1995, nr [2] (8), s. 220.

 

T

 • T a r n o w s k a Beata: Poetyckie spotkanie w Hawthornden Castle. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 104.
 • T o k a r z Małgorzata: Kilka wstydliwych uwag nad wierszami Mariana Berkowicza [dot. M. Berkowicz Mijając przykre, Rzeszów 1993]. 1995, nr [1] (7), s. 137-138.
 • T o k a r z Małgorzata: Drapieżny Pawlak [dot. R. Pawlak Ja, samogłoska, Ostrołęka 1993]. 1995, nr [2] (8), s. 183.
 • T u l i k Jan: Krośnieński pejzaż kulturalny. 1996, nr [3] (13), s. 244-250.

 

W

 • W a l Anna: Spotkanie w leskiej synagodze [dot. sesji o Julianie Stryjkowskim]. 1997, nr [3] (17), s. 256-257.
 • W a l Anna: Wiesław Myśliwski i teatr Polskiego Radia w Rzeszowie. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 359-360.
 • W a l c Krystyna [błędnie podano nazwiskoWilk]: Oczami Sworga [dot. J. Napiórkowski Wiersze nowojorskie, Lublin 1992]. 1995, nr [2] (8), s. 186-187.
 • W co wierzę? [wypowiedzi twórców z Przemyskiej Wiosny Poetyckiej 1995]: Maciej C i s ł o; Stanisław D ł u s k i; Jerzy G ó r z a ń s k i; Krystyna R o d o w s k a; Adriana S z y m a ń s k a. 1996, nr [3] (13), s. 222-228.
 • W co wierzę? [wypowiedzi]: Michał W ó j c i k i e w i c z. 1997, nr [1] (15), s. 252-253.
 • W co wierzę? [wypowiedzi]: Rafał R ż a n y, Wojciech W e n c e l. 1997, nr [2] (16), s. 246-247. 1626.W co wierzę? [wypowiedź] Michała F o s t o w i c z a. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 145.
 • W i c k o w s k i Piotr: Łzy Strumyka [dot. spotkanie z Grzegorzem Strumykiem w Rzeszowie]. 2000, nr 3 (29), s. 311-312.
 • W o l s k i Jan: „Pod toporem męskich spojrzeń” [dot. W. Zieliński Niestałość wiatru, Rzeszów 1993]. 1995, nr [1] (7), s. 138.
 • W o l s k i Jan: (Retoromańska literatura Szwajcarii). Od tłumacza [nota]. 1997, nr [3] (17), s. 101-102. 1630.W o l s k i Jan: Złodziej czereśni w Rzeszowie [dot. spotkania z A. Lizakowskim]. 2000, nr 4 (30), s. 293-295.
 • W o l s k i Jan: Raj zapamiętanych drobiazgów [dot. R. Mścisz Życie to tylko impresja]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 347-348.
 • .W o l s k i Jan: Literatura utracona, odzyskiwana czy poszukiwana. Dyskusja o emigracji na konferencji naukowej w Uniwersytecie Rzeszowskim. 2001, nr 4 (34), s. 305-306.
 • W o l s k i Jan: Poezja polska na Obczyźnie. Konferencja w Uniwersytecie Rzeszowskim. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 312-313.
 • W o l s k i Jan [J.W.]: Peter Bichsel. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 309.
 • W ó j c i k Włodzimierz: Laudatio (fragmenty) [nadanie doktoratu honorowego Uniwersytetu Śląskiego Tadeuszowi Różewiczowi]. 1999, nr 1 (23), s. 263-264.

 

Z

 • Z i a j a – B u c h h o l t z Mirosława: Frank Stockton: fanstasta z lamusa [nota]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 129.
 • Z i m n a Marlena: Koszalińska mekka wysockomanów [dot. działalności Prywatnego Muzeum Włodzimierza Wysockiego]. 1999, nr 1 (23), s. 265-266.
 • Z u b i ń s c y Liliana i Tadeusz: Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży z polskich szkół Litwy, Łotwy i Estonii. Jak było i jak może być. [dołączone wiersze A. Płaskoń i R. Ławrynowicza]. 2001, nr 3 (33), s. 297-301.
 • Z. W. [nazwisko nieustalone]: List do redakcji [w rubryce Dokument (a)literacki]. 1995, nr [1] (7), s. 162.
 • Zaproszono nas [zestawienie]. 1999, nr 1 (23), s. 287.
 • Zaproszono nas [zestawienie]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 370-372.
 • Zaproszono nas [zestawienie]. 1999, nr 4 (26), s. 310-311.
 • Zaproszono nas [zestawienie]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 340-341.
 • Zaproszono nas [zestawienie]. 2000, nr 3 (29), s. 318-319.
 • Zaproszono nas [zestawienie]. 2000, nr 4 (30), s. 306-308.
 • Zaproszono nas [zestawienie]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 359-362.
 • Zaproszono nas [zestawienie]. 2001, nr 3 (33), s. 314- 316.
 • Zaproszono nas [zestawienie]. 2001, nr 4 (34), s. 313-315.
 • Zaproszono nas [zestawienie]. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 322-324.
 • Zaproszono nas [zestawienie]. 2002, nr 3 (37), s. 317-319.
 • Zaproszono nas [zestawienie]. 2002, nr 4 (38), s. 324-327.
 • Zaproszono nas [zestawienie]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 323-325.
 • Zaproszono nas [zestawienie]. 2003, nr 3 (41), s. 271-273.
 • Zaproszono nas [zestawienie]. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 323-324.

 

Ż

 • Ż u r e k Zdzisław Władysław: Literatura pięknych zdań. 2002, nr 3 (37), s. 302.