TEATR/FILM: SZKICE

« Bibliografia

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

B
 • B r z o z o w s k a Blanka: Dziwna opowieść o dojrzewaniu – „Arizona Darem” Emira Kusturicy. 2000, nr 4 (30), s. 261-269.

F
 • F r ą c Waldemar: Sanatorium czasu. Kilka uwag o pośrednictwie kina w doświadczaniu czasu. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 211-217.
 • F r ą c Waldemar: Wizualizacje nicości. O złu w kinie końca XX wieku. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 234-253.

J
 • J e z i o r e k Paulina: Wolność a rzeczywistość. Rozważania zainspirowane filmem „l’Atalante” Jean’a Vigo. 1999, nr 4 (26), s. 74-77.

M
 • M i e l n i k Wiesława: Dom, okno, próg, las. (Archetypy w twórczości Jana Jakuba Kolskiego). 2000, nr 1-2 (27-28), s. 183-193.

P
 • P i e c u c h Andrzej: Wizyta w Gardzienicach. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 107-109.
 • P i e c u c h Andrzej: Od stada do wspólnoty. 1993, nr [1-2] (3-4), 128-133.
 • S t r u m y k Grzegorz: „On stał w takim swoim miejscu…”. O Kazimierzu Dejmku. [w cyklu Strumykowe pisanie]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 193-194.

S
 • S z e f f e l Agnieszka: Niepokój… O dokumentach Krzysztofa Kieślowskiego. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 230-236.
 • S z e f f e l Agnieszka: Postmodernistyczne praktyki Petera Greenewaya na przykładzie „The Pillow Book” (1996). 2001, nr 4 (34), s. 180-188.
 • S z w a s t Andrzej: Wybrane aspekty doświadczania śmierci poprzez przedmiot w filmach Wojciecha Jerzego Hasa. 2003, nr 3 (41), s. 215-223.

W
 • W o j n a r Waldemar: „Le Grand Guignol”. Paryski teatr grozy. 2001, nr 4 (34), s. 72-75.