A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

N


JOANNA NAJBOR
Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, absolwentka dziennikarstwa, filmoznawstwa i romanistyki UJ. Wyróżniana w konkursach eseistycznych i krytycznofilmowych – m.in. „Powiększeniu” Filmwebu i Konkursie o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka. Gra na wiolonczeli. Pochodzi z Zakopanego, mieszka w Warszawie.

MAREK NALEPA
Ur. w 1966 r. Dr hab., prof. UR, kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Instytutu Filologii Polskiej UR, wybitny znawca literatury epoki porozbiorowej, eseista. Autor książek: Żałobny orszak poetów (Rzeszów 2001), „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje…”. Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczpospolitej (Wrocław 2002), „Płyną godziny pomiędzy nadzieją a bojaźnią czułą”. Polityczne i egzystencjalne rany Polaków ery porozbiorowej.  Studia i teksty (Rzeszów 2010), Między żarliwością a zdradą. Studia i szkice o literaturze późnego Oświecenia (Kraków 2010). Odnalazł, wybrał, oprac. i przygotował do druku Między rozpaczą i nadzieją. Antologię poezji porozbiorowej lat 17931806(Kraków 2006), Hugona Kołłątaja Nad snami, czyli Nad marzeniami nocnymi moje uwagi, w Josefstadzie dnia 8 i 9 sierpnia 1996 (Kraków 2007). Eseje i teksty krytyczne na temat literatury współczesnej publikował we „Frazie”, „Twórczości” i „Kresach”. Mieszka w Rzeszowie.

ANNA NASIŁOWSKA
Ur. w 1958 r. Pisarka, krytyk literacki, historyk literatury. Prof. dr hab. w IBL PAN, od 1990 r. współredaguje „Teksty Drugie”. Opublikowała tomy prozy: Miasta (1993), Domino. Traktat o narodzinach (1995), Księga początku (2002), Czteroletnia filozofka (2004), z Elżbietą Lempp album Wielka ciekawość (Olszanica 2006) oraz ilustrowany własnymi fotografiami Wielka Wymiana Widoków (Warszawa 2008), studia biograficzne Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir (2006), Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, czyli Lilka Kossak (2010), opracowania historyczno-literackie Trzydziestolecie 1914–1944 (1995) i Literatura okresu przejściowego 1975–1996 (2006), powieści Historie miłosne (2009) i Konik, szabelka (2011, nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia 2012), opowieść biograficzną Wolny agent Umeda i druga Japonia (2013), sylwę Dyskont słów (2016) oraz tomiki poezji Żywioły (2014) i Ciemne przejścia (2018). Należy do SPP i PEN Clubu. Mieszka w Warszawie.

JOLANTA NAWROT
Doktorantka w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej IFP UAM, absolwentka filologii polskiej UAM. W 2016 roku obroniła pracę magisterską pt. Sen w twórczości Bronisława Maja, Magdaleny Bielskiej i Krzysztofa Siwczyka, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Agnieszki Rydz. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą działalności medialnej i recenzenckiej Włodzimierza Odojewskiego oraz jej wpływowi na twórczość tego pisarza, w kontekście materiałów archiwalnych dostępnych w Archiwum Włodzimierza Odojewskiego w Poznaniu.

WIKTOR NEBORAK
Ur. w 1961 r. w Janowie k. Lwowa. Poeta, prozaik, krytyk literacki, lider zespołu rockowego „Neborok”. Debiutował w roku 1987 tomikiem Bursztynowy czas. Współtworzył wraz z Jurijem Andruchowyczem i Ołeksandrem Irwanciem grupę poetycką Bu-Ba-Bu. Wydał m. in. tomy wierszy: Latająca Głowa (1990), Alter ego (1993), Rozmowy ze sługą (1994), Epos o domu nr 35 (1999), Wiersze z ulicy Wyhowskiego (2006), a także książki Powrót do Leopolis (1998), Wprowadzenie do Bu-Ba-Bu. Kronika końca tysiąclecia (2001), Basileus. Nowo odnalezione rozdziały Lwowskiej Księgi Przemieszczeń, przepisanej w 2005 roku (2006). Mieszka we Lwowie, jest pracownikiem naukowym Instytutu Iwana Franki.

PABLO NERUDA
(1904–1973), poeta i dyplomata chilijski, jeden z najwybitniejszych liryków XX w. Właśc. Neftali Ricardo Reyes Basoalto, przyjął pseudonim w roku 1920 (min. na cześć czeskiego poety Jana Nerudy). W 1971 został laureatem literackiej Nagrody Nobla. Należał do partii komunistycznej i w 1950 gościł na II Kongresie Pokoju w Warszawie. W Polsce ukazały się wybory jego wierszy, wydany pośmiertnie tom wspomnień Wyznaję, że żyłem i dramat Sława i śmierć Joachima Muriety. Zmarł w niejasnych okolicznościach po zamachu wojskowym Pinocheta i jego pogrzeb stal się wielką manifestacją sprzeciwu Chilijczyków wobec tych wydarzeń. Głośne były jego dwa publiczne występy na stadionach, gdzie przemawiał do blisko stutysięcznej widowni (1945 w São Paolo w Brazylii i po Nagrodzie Nobla w 1971, gdy na zaproszenie prezydenta Allende czytał swoje wiersze na Stadionie Narodowym w Santiago de Chile).
FELIKS NETZ
Ur. w 1939 r. Zmarł 12 kwietnia 2015 r. w Katowicach. Poeta, prozaik, twórca słuchowisk, felietonista, krytyk, tłumacz. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie mieszkał od r. 1953. Opublikował m.in.: tomy poezji Wir (1985), Trzy dni nieśmiertelności (2009, finalista Nagrody Poetyckiej Wrocławia Silesius 2010), powieści Urodzony w święto zmarłych (1995), Róg Ligonia i królowej Jadwigi (1997), Dysharmonia caelestis (2005, nominacja do nagrody NIKE), teksty krytyczne Wielki zamęt (1996), Poza kadrem (2006), Ćwiczenia z wygnania (2008, nominacja do Nagrody Mediów Publicznych Cogito 2009). Jego słuchowisko Pokój z widokiem na wojnę polsko-jaruzelską, premiera w roku 2006, było finalistą międzynarodowego konkursu radiowego Prix Italia. Z rosyjskiego tłumaczył m.in. Eugeniusza Oniegina Aleksandra Puszkina i 25 sonetów do Marii Stuart Josipa Brodskiego, z niemieckiego: Wzór wewnętrzny Kurta Drawerta, z angielskiego m.in. Wojnę i miłość Johna Jakesa, z węgierskiego: Anatemę Tibora Déry’ego, Taniec motyla Endre Illésa, Ciemnego anioła Gygörgya Moldovy. Był tłumaczem i znawcą dzieł Sándora Máraia.

AGNIESZKA NĘCKA
Ur. w 1980. Dr hab. w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; krytyk literacki współpracujący m.in. z „artPAPIEREM”, „Nowymi Książkami”, „Pograniczami”, „Twórczością”. Autorka książek: Granice przyzwoitości. Doświadczanie intymności w prozie najnowszej (2006), Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku (2010), Cielesne o(d)słony. Dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku (2011), Co ważne i ważniejsze. Notatki o prozie polskiej XX i XXI wieku (2012) i Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych (2013). Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2009). Mieszka w Sosnowcu.

IZABELA ŁUKASIK
Absolwentka filologii polskiej UR. ROMAN MAGRYŚ Dr hab. prof. UR, pracuje w Zakładzie Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historyk literatury, krytyk i eseista. Publikował w „Res Publice Nowej”, „Frazie”, „Nowej Okolicy Poetów”. Opublikował monografie Retoryka polska w dobie oświecenia (1998) i Bohater literacki powieści stanisławowskiej. Poszukiwanie współczesnej interpretacji artystycznego fenotypu (2007), a także szereg artykułów naukowych o literaturze i teorii literatury w XVIII i XIX wieku. Ogłosił także szkice o pisarzach współczesnych, m.in. Pawle Jasienicy, Janie Darowskim i Oldze Tokarczuk. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII i członkiem Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie. Mieszka w Boguchwale.

BEATA NICOŚ-TRENK
Ur. w 1967 w Toruniu. Polonistka, poetka, nauczycielka i bibliotekarka. Studiowała filologię polską oraz bibliotekoznawstwo i informację naukową w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Fascynuje się literaturą, sztuką, filozofią oraz teatrem. Jej wiersze były publikowane m.in. w „Mojej Przestrzeni Kultury”, „Ikarze”, „Czasopiśmie Artystycznym Nestor”, magazynie „Babiniec Literacki”, „Akancie”, „Helikopterze”, kilku antologiach pokonkursowych, antologiach grupy poetyckiej „Mundus Poeticus” oraz na stronie internetowej Emultipoetry. Blisko czterdzieści jej wierszy zostało wyświetlone na ścianie kamienicy przy ulicy Brackiej w Krakowie w ramach międzynarodowego projektu „Wiersze na murach”, w tym dwa podczas konkursu „Solidarni z Ukrainą” i w antologii tego projektu. Laureatka II nagrody w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Iwaniuka (2015) i nagrody głównej X edycji tego konkursu (2016), której efektem było wydanie tomu Studnia. Jest współautorką książki poetyckiej Szepty luster. Laureatka XVIII OKP im. Kazimierza Ratonia (2022). Była współorganizatorką i jurorką Ogólnopolskiego Konkursu Rynna Poetycka.

ANDRZEJ NIEWIADOMSKI
Ur. w 1965 r. Poeta, eseista, historyk literatury. Debiutował w roku 1988. Jest autorem siedmiu książek poetyckich: Panopticum (1992), Niebylec (1994), Prewentorium (1997), Kruszywo (2001), Locja (2005), Tremo (2010), Dzikie lilie (2012), książkowego eseju Mapa. Prolegomena (2012), dwóch monografii naukowych, artykułów naukowych, tekstów krytycznych i szkiców. Był współzałożycielem i redaktorem Kwartalnika Literackiego „Kresy” w latach 1989–2010. Publikował także w: „Kresach”, „Twórczości”, „Odrze”, „Pograniczach”, „Znaku”, „Toposie”, „FA-arcie”, „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”. Jego wiersze były tłumaczone na język angielski, niemiecki, rosyjski, słowacki, słoweński i bułgarski i umieszczane w antologiach nowej poezji polskiej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Mieszka w Lublinie.

ANNA NIEWOLAK-KRZYWDA
Rzeszowianka, absolwentka polonistyki UJ; historyk literatury i krytyk literacki. Autorka monografii twórczości Jana Wiktora i książki o tradycjach czarnoleskich w literaturze i kulturze polskiej XIX i XX wieku. Opublikowała kilkadziesiąt szkiców, ok. 200 recenzji, jest też autorką kilkunastu programów telewizyjnych. Współorganizowała rzeszowską polonistykę i pracownię Pigonianum. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UR.

DAMIAN NIEZGODA
Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (specjalizacja dziennikarska). Obecnie na studiach doktoranckich tej uczelni. Napisał pracę magisterską poświęconą polskiej recepcji twórczości Bohumila Hrabala. Autor szkiców naukowych, wygłaszanych na uczelnianych konferencjach naukowych oraz artykułów publicystycznych. Inicjator i współorganizator z ramienia Sekcji Literaturoznawców Koła Naukowego Polonistów, zorganizowanych pod auspicjami Instytutu Filologii Polskiej i kwartalnika „Fraza” sympozjów Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka (2014) i Przestrzenie wyobraźni. Twórczość Stefana Chwina (2015) z udziałem pisarzy.

GRAŻYNA NIEZGODA
Artystka fotografik, Prowadzi Salon „Antyki i Dzieła Sztuki” w Przemyślu. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski. Jest członkinią Związku Polskich Artystów Fotografików. Miała 15 wystaw indywidualnych i brała udział w wielu wystawach interdyscyplinarnych i fotograficznych. Od roku 1995 autorka dokumentacji fotograficznej Międzynarodowych Konfrontacji Plastycznych „Słonne”. Od roku 1997 tworzy fotografie portretowe dokumentujące przemyską „Wiosnę Poetów”. Jej zestaw fotografii został opublikowany w albumieMistrzowie polskiego pejzażu. Współpracowała z periodykami „Odra”, „Nowa Okolica Poetów”, „Pracownia”, „Arkusz”, „Topos” oraz z magazynami „Twój Styl”, „Zwierciadło”, „Dom i Wnętrze” i „Architektura”.

ANTONI NIKIEL
Ur. w 1959 r. w Gorlicach. Studiował w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie (dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Mariana Stelmasika w 1986 r. ). Od początku istnienia związany z Instytutem Sztuk Pięknych WSP w Rzeszowie, obecnie adiunkt w Zakładzie Malarstwa Wydziału Sztuki. Uprawia malarstwo i rysunek oraz zajmuje się projektowaniem graficznym. Członek grupy artystycznej Na Drabinie. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych (ostatnia to Odnaleźć siebie w Galerii Miejskiej BWA w Tarnowie wrzesień 2010), brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Mieszka w Kielnarowej.

ALEKSANDRA NIZIOŁ
Ur. w 1984 r. w Krasnymstawie. Absolwentka polonistyki, pisze reportaże, felietony i małe formy prozatorskie. Jako dziennikarka, redaktorka i korektorka współpracowała z pismami: „Rzeczpospolita”, „Dywiz”, „Slow”, „Puls Biznesu”. Od dziesięciu lat mieszka i pracuje w Warszawie.

NATALIA NORDLING
Ukończyła filologię fińską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe dla tłumaczy środowiskowych w Turku oraz licencjat z germanistyki i translatoryki na Uniwersytecie w Tampere. Miłośniczka miejskiego ogrodnictwa, jazzu, współczesnej ilustracji, architektury i sztuki XIX wieku. Od kilku lat mieszka w Finlandii, gdzie pracuje jako tłumaczka oraz lektorka języka fińskiego i polskiego. Od jesieni 2020 wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. Dla Wydawnictwa Widnokrąg przetłumaczyła książki o przygodach niedźwiadki Mru Mru, które oczarowały ją przepięknymi ilustracjami i bardzo ważnym przesłaniem. Kontakt: natalia.nordling@gmail.com

NOVALIS
Friedrich Leopold von Hardenberg (1772–1801). Niemiecki poeta i myśliciel z okresu wczesnego romantyzmu. Jego najważniejszymi dziełami są zbiory poetyckie Hymny do nocy (1800) i Pieśni duchowe (1802), niedokończona powieść biograficzna Henryk Ofterdignen (1802) oraz proza filozoficzna Uczniowie z Sais (1802). W Polsce wybory przekłady jego utworów ukazują się od początku XX wieku.

OLGA NOVOTNÁ
Czeska poetka pochodząca ze Słowacji, autorka kilku książek poetyckich, ostatnio opublikowała tomik Protihráč slunce (2014). Mieszka w mieście Jablonec nad Nisou.

ARTUR NOWACZEWSKI
Ur. w 1978 r., poeta, krytyk literacki, adiunkt w Zakładzie Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej na Uniwersytecie Gdańskim. Wydał zbiory wierszy Commodore 64 (2005), Elegia dla Iana Curtisa (2010), minimonografię literatury Wybrzeża Trzy miasta, trzy pokolenia. W przygotowaniu książka Szlifibruki i flaneurzy o przedstawieniach ulic w dwudziestowiecznej literaturze polskiej. Jego poezja była tłumaczona na języki czeski i niemiecki. Prowadzi blogwww.nowaczewski.blog.pl

ANNA NOWACZYŃSKA
Poetka. W latach 1995–1997 związana z Grupą Inicjatyw Literackich przy ZLP w Lublinie oraz z Fundacją im. Marii Bachczyc-Rudnickiej, a od 1995 do 2001 r. z Grupą Poetycką WYBÓR przy warszawskim oddziale ZLP. Publikowała m.in. w pismach: „Akant”, „Akcent”, „Fragment”, „Studium”. Jest laureatką wyróżnienia w konkursie na debiutancki tom poezji im. J. Czechowicza, nagrody Warszawskiej Jesieni Poezji, a także zdobywczynią Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza Chojnice 2005. Nominowana w XL Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej w Świdwinie. W roku 2012 opublikowała zbiór wierszy pt.Bezcennik.

JACEK NOWAK
Pracownik Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. Prezes Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (od 2009 r.), gdzie przygotował ponad 100 wystaw indywidualnych i zbiorowych z cyklu Firmowe Spotkania ze Sztuką (głównie w galeriach Na Najwyższym Poziomie Elekromontażu Rzeszów S.A. i Galerii ICN Polfa w Rzeszowie). Jest witrażystą, projektuje plakaty, zaproszenia i katalogi. Komisarz Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Boguchwale. Współredaktor m.in. czterech tomów Sztuki Podkarpacia (2010, 2011, 2013, 2015). Prowadzi aukcje dzieł sztuki na cele charytatywne. Mieszka w Boguchwale k. Rzeszowa.

MICHAŁ NOWAK
Ur. 1979. Pochodzi z Zielonki. Mieszka w Warszawie. Absolwent polonistyki (licencjat) na UW. Publikował m.in. w „Tyglu Kultury”, warszawskim „Wakacie”. Zdobywca I nagrody, co darzy wielkim sentymentem, powiatowego konkursu poetyckiego „My? Ludzie miasta sypialni?” (Wołomin 2002). Laureat wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, m.in. dwukrotnie nominowany do nagrody głównej w konkursie im. J. Bierezina na tomik poetycki: Najbliższy nocny jest w Kanie Galilejskiej (2005) oraz Historie powszechne (2008), I nagroda konkursu im. Rafała Wojaczka (2007). Wielokrotnie wyróżniany m.in. w konkursie im. W. Sułkowskiego. W przygotowaniu debiutancka książka poetycka, która ma ukazać się w grudniu 2009 w Łodzi.

WITOLD M. NOWAK
Ur. w 1969, doktor habilitowany, profesor UR. Ukończył filozofię na KUL w Lublinie. Zajmuje się antropologią filozoficzną, historią idei i filozofią kultury. Ostatnio wydał Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora i Alasdaira MacIntyre’a, Rzeszów 2008.

DAGMARA NOWAKOWSKA
Doktorantka w Zakładzie Literatury Romantyzmu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje rozprawę doktorską Indie romantyków – z recepcji Indii w epoce polskiego romantyzmu. Interesuje się historią spotkań Indii i Europy oraz europejską sanskrytologią. Współpracuje z Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalnym. Publikowała w czasopismach naukowych (m. in. „Studia Norwidiana”) i w tomach zbiorowych. Jest współautorką literackiego przewodnika Na tropach Adama Mickiewicza w Wielkopolsce. Od 2011 r. opracowuje spuściznę literacką Włodzimierza Odojewskiego zgromadzoną w Poznaniu.
EWA ELŻBIETA NOWAKOWSKA
Poetka, eseistka, tłumaczka kilkunastu książek (m.in. Alice Munro, Thomasa Mertona i Elif Şafak), członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; absolwentka filologii angielskiej UJ i studiów podyplomowych: Akademii Dziedzictwa (UEK/MCK) oraz nauczania języka polskiego jako obcego (UP), starszy lektor w AGH. Nominowana m. in. do Nagrody Głównej Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. J. Bierezina (1997) oraz do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz (2013). Laureatka I Nagrody im. K.K. Baczyńskiego (1998), wyróżniona przez Wisławę Szymborską II nagrodą w konkursie Rynna Poetycka (2004), rekomendowana przez Adama Zagajewskiego do Nagrody Kościelskich (2006). Za tomik Trzy ołówki (Wydawnictwo Austeria 2013) otrzymała Nagrodę Krakowska Książka Miesiąca (2014). Wydała tomy wierszy: Dopiero pod pewnym kątem (1999), Nieboskłony (2003), Oko (2010), Merton Linneusz Artaud (2012), Nareszcie (2014), Aż trudno uwierzyć. Apokryfy krakowskie (2016), Sznur Ariadny (2019), zbiór opowiadań Apero na moście (2010) oraz tom szkiców Smoki, żaglowce i napisy na murach. Felietony o AGH i okolicach (2019). Publikowała poezję, przekłady i eseje m.in. na łamach pism: „Twórczość”, „Zeszyty Literackie”, „Odra”, „Topos”, „Dekada Literacka”, „Nowa Dekada Krakowska”, „Fraza”, „Tygiel Kultury”, „Kwartalnik Artystyczny”, „Kraków”, „Studium”, „eleWator”, „Wiadomości Botaniczne”, „Wyspa”, „RED”, „Gulf Coast” i „Words Without Borders”. Jej wiersze przełożono na język angielski, hebrajski, węgierski, hiszpański i serbski. Z Robin Davidson autorka wyboru przekładów Ewy Lipskiej The New Century, który ukazał się w USA w 2009 r.
KLARA NOWAKOWSKA
Ur. w 1978 r. Opublikowała zbiory wierszy: Zrosty (1999), Wodne wiersze (2002), Składnia (2004), Ulica Słowiańska (2012) i Niska rozdzielczość (2013). Laureatka głównej nagrody w konkursie im. Jacka Bierezina (1998) i nagrody „Gazety Wyborczej” WARTO (2013). Nominowana w kategorii Książka Roku do Nagrody Poetyckiej Silesius (2014). Mieszka we Wrocławiu.
PAWEŁ NOWICKI
Ur. w 1964 r. w Gorlicach. Dr filozofii (wyróżniona rozprawa doktorska pt. Problem naturalizmu w filozofii Charlesa Taylora, Uniwersytet Rzeszowski 2020 r.), krytyk literacki, krytyk sztuki, poeta. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 19881999 pracował jako asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Opublikował tomy wierszy Magia codzienna (1998) i Za oknem (2004) oraz dwie książki z dziedziny krytyki sztuki i krytyki literackiej Ars longa. Szkice, recenzje, eseje (2013) i Didaskalia (2016). Publikował m.in. w „Principiach”, „Kwartalniku Filozoficznym”, „Etyce i Wartościach”, „Końcu Wieku”, „Warstwach” oraz w monografiach zbiorowych, katalogach wystaw, na stronach internetowych. Mieszka w Gorlicach.

JAROSŁAW NOWOSAD
Urodzony w 1970 r. Prozaik, krytyk, eseista, dziennikarz, poeta i tekściarz. Opublikował tomiki wierszy Mogę być (2006) i Nic nie płynie (2011) oraz tom opowiadań Czarny chevrolet (2013). Był w składach redakcji „Ziemi Olkuskiej” i „Kwartalnika Powiatu Olkuskiego”, pisywał dla „Przeglądu Olkuskiego”, „Opcji”, „Śląska” i „Lampy”. Członek Zarządu Fundacji Kultury „Afront” i redakcji pisma pod tym tytułem. Mieszka i pracuje w Olkuszu.

KAZIMIERZ NOWOSIELSKI
Ur. w 1948 r. w Rybnie na Kujawach. Emerytowany Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, historyk literatury, poeta, krytyk i eseista. Opublikował kilkanaście zbiorów wierszy, m.in.: Miejsce na brzegu (1975), Stan skupienia (1977), Dotkliwa obecność (1981), Najbliższa dal (1989), Rękopis (1993), Z Księgi darów (1997), Znikliwa odwieczność (1999), 12 wierszy (2001), Ziarno i wiatr (2003), Kamień dla utrudzonego (2007), Człowiek rośnie cicho (2010, wybór wierszy z lat 1989–2009), Okno od północy (2012), Przykładanie ręki (2015, Nominacja do Nagrody Orfeusz 2016). W stanie wojennym był założycielem i redaktorem podziemnego czasopisma „Podpunkt”. W 1988 r. otrzymał nagrodę POLCUL Fundation „za pomnażanie polskiej kultury niezależnej”. W l. 1991–1992 pełnił funkcję prezesa Gdańskiego Oddziału SPP. Jest autorem książek naukowych i eseistycznych, m.in.: Ryzyko obecności. Doświadczenie biograficzne i powieść chłopska (1983), Przestrzeń oczekiwania. Historia, natura, sacrum we współczesnej poezji polskiej (1993), Troska i czas. Szkice o poezji i przemijaniu (2001), Dobrze się spotkać. O esejach, listach i rozmowach z pisarzami (2008), Przez Ojczyznę i dalej… Szkice o literaturze i wartościach (Warszawa 2015). Interesują go związki literatury i malarstwa, opublikował antologię Między słowem a światłem. Poezja a malarstwo współczesnych artystów Wybrzeża (2006) oraz tom szkiców Galeria. O wybranych malarzach i malarstwie współczesnym (2008). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2002) i Srebrnym Medalem „Zasłużony dla Kultury Gloria Artis” (2015).