A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

H


DAGMARA HADYNA
Ur. w 1989 r. w Kielcach. Związana z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego anglistka i translatolożka, w trakcie pisania doktoratu z zakresu tłumaczenia fanowskiego. Od sześciu lat prowadzi blog książkowy Rozkminy Hadyny. Autorka opowiadań publikowanych m.in. w „Akcencie” oraz „Latarni Morskiej”. Mieszka w Krakowie. Na chleb zarabia przy korporacyjnym biurku z widokiem na Wawel.

JERZY HAJDUGA
Ur. w 1952 r. w Krakowie. Ksiądz, poeta, publicysta. W 1980 r. wstąpił do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Wiersze publikował m.in. w „Tygodniku Kulturalnym”, „Poezji”, „Literaturze”, „Więzi” i „Przeglądzie Powszechnym”, przekładano je na język niemiecki i angielski. Debiutował tomikiem Nawrócenie św. Augustyna (1989). Jest autorem scenariusza spektaklu poetyckiego Ten pusty krzyż wystawionego w olsztyńskim Teatrze im. Stefana Jaracza (1991). Ostatnio opublikował wybór wierszy Rozerwanie nieba (2008) i tomiki poezji Powieki wieków (2012) oraz Odpocząć od cudu (2015). Pracuje w Drezdenku k. Gorzowa Wlkp., gdzie jest kapelanem szpitala. W 2012 r. otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

JADWIGA HAJDUK
Ur. w 1964 r. w Rzeszowie, gdzie mieszka. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę i sztukę użytkową. Ukończyła Instytut Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dyplom z malarstwa w 1990 roku w pracowni prof. Mariana Stelmasika). Swoje prace prezentowała na 16 wystawach indywidualnych w Polsce (m.in.: BWA, Domu Sztuki w Zamościu, Galerii Schody w Warszawie) i w latach 1995-1998 w Austrii (Semmering, Kottingbrunn, Bad Sauerbrunn, Aisenstadt) oraz na wystawach zbiorowych, m.in.: Ogólnopolska Wystawa Prac Instruktorów Plastyki (WDK Rzeszów 1991 – wyróżnienie z malarstwa), „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku (BWA w Rzeszowie, 1998, 2009), rzeszowskiego oddziału SPAMiG (2002, 2005, 2007), „Bliźniemu Swemu”. Aukcja obrazów ofiarowanych na rzecz Towarzystwa im. św. Brata Alberta (2004, 2006, 2008). Pracuje jako nauczyciel plastyki w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie.

DIMITRINA HAMZE
Bułgarska polonistka. Asystentka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Płowdiwskiego im. Paisija Chilendarskiego. Zajmuje się problematyką języka, literatury, estetyki, filozofii i historii sztuki. Autorka artykułów o twórczości Witolda Gombrowicza (której dotyczył także jej doktorat, 2010). Autorka napisanej w języku bułgarskim książki Językowy komizm w twórczości polskiego pisarza Witolda Gombrowicza (Sofia 2016). Jej artykuły o Gombrowiczu ukazały się w Polsce w „Studia Slavica”, „Postscriptum Polonistycznym” oraz monografii zbiorowej Gombrowicz z przodu i z tyłu. Należy do Stowarzyszenia Bristol Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego.

ANNA HANUS
Dr hab., prof. UR., pracuje w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest kierowniczką Zakładu Lingwistyki Mediów. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół lingwistyki tekstu i dyskursu, lingwistyki kontrastywnej, mediolingwistyki i translatologii; jest autorką 2 monografii autorskich, współredaktorką 5 monografii zbiorowych oraz licznych publikacji i tłumaczeń z zakresu lingwistyki tekstu i dyskursu, genologii lingwistycznej, polsko-niemieckiej lingwistyki i mediolingwistyki kontrastywnej a także pragmatyki i translatoryki. Popularyzuje ponadto polską poezję w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym. Jest współautorką tłumaczeń i współwydawczynią zbioru poezji Janusza Szubera Esej o niewinności / Essay über die Unschuld – Gedichte von Janusz Szuber (współautorka Ruth Büttner, Wrocław – Dresden, 2015), a obecnie przygotowuje we współautorstwie dwujęzyczną antologię współczesnej poezji polskiej.

IVO HARÁK
Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie i tamtejszego studium doktoranckiego. Od roku 1990 pracuje w Katedrze Bohemistyki Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu im. Jana Ewangelisty Purkyniego w Usti nad Łabą. Opublikował zbiór szkiców literacko-naukowych Nepopulární literatura (Literatura niepopularna, 1999) i cztery tomiki wierszy: Lednový motýl (Motyl styczniowy, 1992), Země Dým (Dym Ziemi, 1993); Masna (Sklep mięsny, 2000), Requiem na varhany z lešenářských trubek (Reguiem na organy z rur dla rusztowania, 2002). Zajmuje się współczesną literaturą czeską, krytyką literacką i twórczością literacką. W Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Usti nad Łabą prowadzi serię wydawniczą „Edice Elipsa” (liczącą dotąd około 15 tomów, przede wszystkim debiutów literackich). Jest członkiem rady redakcyjnej czasopism literackich „Psí Víno” i „SALVE” oraz jurorem konkursów literackich Literární Varnsdorf („Varnsdorf Literacki”) i Literární Vysočina („Pogórze Literackie”).

VIRPI HÄMEEN-ANTTILA
Ur. w 1958 r. Fińska pisarka i tłumaczka. Jej powieści kryminalne znajdują się na listach fińskich bestsellerów. Wykłada sanskryt i historię sztuki indyjskiej na Uniwersytecie w Helsinkach. W 2004 r. otrzymała tytuł „Naukowca Roku”, nadany przez Fiński Związek Naukowców i Nauczycieli Uniwersyteckich. Wraz z mężem Jaakko zostali uhonorowani w 2002 r. nagrodą Eino Leino za tłumaczenia oraz promocję literatury wielokulturowej, a w 2008 r. Nagrodą Kulturalną miasta Vantaa.

TAMARA HEBES
Ur. w 1967 r. Tamara Hebes to pseudonim, którym od lat podpisuje się w publikacjach prasowych absolwent filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Poza pracą zawodową w branży elektronicznej zajmuje się twórczością poetycką i satyryczną, pisuje wiersze dla dzieci, a ostatnio podejmuje próby prozatorskie. Autor czterech tomików poetyckich: ekstra nocne (1998), Ja oniryczne (2005), Muchoraj (2007), Błąd paralaksy (2015). Na wydanie książkowe czekają Tak myśli-cielsko i Tadek. Publikował w pismach lokalnych i ogólnopolskich, w wielu antologiach i almanachach. Laureat konkursów poetyckich. Jego wiersze były tłumaczone na język czeski.

JUHANA HEIKKI ERKKO
(1849–1906). Poeta, pionier fińskiego aforyzmu, jedna z najważniejszych postaci kultury fińskiej końca XIX wieku. Na podstawie jego wierszy powstało wiele znanych fińskich pieśni.
ŁUKASZ HENEL
Ur. w 1980 r. w Będzinie. Prozaik. Ukończył filozofię. Pracuje jako nauczyciel i copywriter. Autor powieści grozy, opowiadań i książek popularyzujących filozofię: Lekcja filozofii. Od Sokratesa do Heideggera (2008) oraz Wśród mędrców starożytności. Materiały do lekcji filozofii i etyki (2010). Opublikował powieści grozy: Szkarłatny blask (Zyska i S-ka, Poznań 2013), On. Powieść grozy (Videograf 2013, wydany także jako audiobook czytany przez Leszka Filipowicza), Podziemne miasto (Videograf 2015). Publikował w antologii opowiadań Oblicza grozy, wyd. Replika 2014). Opowiadania publikował w pismach: „Wyspa”, „Akant”, „Nowa Fantastyka”, „Esensja” i „Qfant”. Strona autorska: lukasz-henel.pl.
KAJETAN HERDYŃSKI
Ur. w 1980 r. w Zamościu. Studiował filozofię i filologię polską na KUL-u. Wiersze publikował m.in. w „Kresach”, „FA-arcie” i „Studium”. Obecnie mieszka w Bournemouth.
JANE HIRSHFIELD
Ur. w Nowym Jorku, tłumaczka, eseistka oraz jedna z najwyrazistszych współczesnych amerykańskich poetek. Publikuje od lat 70. minionego wieku. Absolwentka Uniwersytetu Princeton. Autorka ośmiu zbiorów poetyckich i dwóch zbiorów esejów. Współtłumaczka klasycznej poezji japońskiej, która odegrała istotną rolę w procesie kształtowania się jej indywidualnego stylu literackiego. Jest laureatką licznych ważnych nagród (Braha Rosenfeld).
KAZIMIERZ HOFFMAN
Ur. w 1928 r. w Grudziądzu – zm. 2009 r. w Bydgoszczy. Poeta i eseista, z wykształcenia socjolog, do 1981 kierownik Oddziału Pomorskiego PAP, który opuścił na znak protestu wobec wypadków bydgoskich, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (wieloletni Prezes Oddziału Bydgosko-Toruńskiego) i PEN Clubu. Laureat nagród m. in. Funduszu Literatury (1986) i polskiego PEN Clubu (2005) za całokształt twórczości poetyckiej. Opublikował zbiory wierszy: Trzy piętra domu (1960), Zielony jesteś (1964), Rousseau (1967), Drzewo obiecane (1971), Litera (1977), Wiersze wybrane (1978), Kamień Koore’a (1982), Powrót (1982), Dwanaście zapisów (1986), Koda (1987), Trwająca chwila (1991), Przenikanie (1996), Stary człowiek przed Poematem (1999), Dziesięć prób tematu (2001), Kos i inne wiersze (2003), Drogą (2004), A-dur (2007), Znaki (2008) oraz dwa zbiory esejów: Wybór i język (1989) oraz Przy obrazie (1998).
WACŁAW HOLEWIŃSKI
Ur. w 1956 r. Prozaik i dramaturg, wydawca, prawnik, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL (współpracownik KOR, współpracownik wydawnictwa NOWa), założyciel jednego z najbardziej znanych wydawnictw literackich drugiego obiegu „Przedświt”, represjonowany i więziony w okresie stanu wojennego. Jako pisarz debiutował w 2003 r. powieściami Lament na Babilonem(2003 – wyróżnienie w III edycji Nagrody im. J. Mackiewicza) i Za późno na modlitwę oraz dramatem Znieczuleni. W kolejnych latach opublikował: powieści Przeżyłem wszystkich poetów (2004), Choćbym mówił językami ludzi i aniołów (2005) oraz Droga do Putte (2007), tom opowiadań Nie tknął mnie nikt (2007) i cztery dramaty. Trzykrotnie uhonorowany nagrodą Warszawskiej Premiery Literackiej. Przygotował do druku Dzienniki Krzysztofa Mętraka (1997). Mieszka w Warszawie.
MIŁOSZ HOŁODY
Ur. w 1990. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim (2017). Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą poezji wizualnej w przestrzeni. Zajmuje się także twórczością plastyczną, a swoje prace zaprezentował na trzech wystawach indywidualnych: Cukierki ze słów (Rzeszowski Inkubator Kultury, 2017), Angielski spacer (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, 2018), Pij swój uśmiech (Krośnieńska Biblioteka Publiczna, 2019), brał również udział w dwóch wystawach zbiorowych. Publikował w pismach literackich: „Cegła”, „Helikopter”, „Inter-”, „Stoner Polski”. Był uczestnikiem Pracowni Otwartej Biura Literackiego (2018).
ROMAN HONET
Ur. w 1974 r. Poeta, w latach 1995-2008 redaktor dwumiesięcznika „Studium”. Opublikował tomy wierszy: alicja (1996), Pójdziesz synu do piekła (1998), serce (2002), moja (wiersze wybrane, 2008), baw się (2008) i piąte królestwo (2011). Redaktor antologii Poeci na nowy wiek 2010 (2010), współredaktor Antologii nowej poezji polskiej 1990-2000 (2004). Jego wiersze tłumaczono na język angielski, duński, słoweński, ukraiński, słowacki i włoski. Mieszka w Krakowie.
HORACY
Quintus Horatius Flaccus (65–8 p.n.e.). Jeden z najwybitniejszych liryków rzymskich, syn wyzwoleńca. Należał do kręgu literackiego Mecenasa. Nieśmiertelną sławę przyniosły mu Pieśni (zwane także odami, będące ponadczasowym wzorem dla europejskiej liryki). Jest także autorem Satyr i Epod oraz wierszowanych Listów, będących gawędami na tematy filozoficzne i literackie. Najbardziej znany jest List do Pizonów, zwany także Sztuką poetycką. Tłumaczony na wiele języków stał się podstawą europejskiej poetyki do początków XIX wieku. Horacy wywarł szczególny wpływ na Jana Kochanowskiego – zwłaszcza jako autora wzorowanych na jego lirykach Pieśni. Po nim czytało go i tłumaczyło wielu wybitnych poetów. Autorem przekładu Dzieł wszystkich jest Andrzej Lam.
SŁAWOMIR HORNIK
Ur. w 1986 r., mieszka we Wrocławiu. Laureat XXVII konkursu im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi (2018) oraz Połowu Literackiego w 2013 r. organizowanego przez Biuro Literackie. Dotychczas publikował m.in. w „Twórczości”, „eleWatorze”, „Ricie Baum”. Zadebiutował tomem Szwy (t. 106 Serii Poetyckiej SLiKKB, Łódź 2018). W 2019 r. ukaże się jego kolejny tom poetycki.
ALEKSANDER HORODECKI
Ur. w 1978 r. w Szumsku, obwód Tarnopolski na Ukrainie. W 2000 roku ukończył SGGW, studiował na wydziale lingwistyki stosowanej i filologii wschodniosłowiańskich UW. Współpracuje z agencjami tłumaczeń i organizacjami pozarządowymi. Inne przekłady z języka ukraińskiego: „Architekt Horodecki” Dymitra Małakowa oraz szereg sztuk Łesia Poderwiańskiego. Mieszka w Warszawie.
MARTA HOŻEWSKA
Ur. w 1962 w Wałbrzychu. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczycielka języka polskiego, tłumaczka literatury bułgarskiej. Współpracowała przy powstaniu Słownika potocznej polszczyzny Janusza Anusiewicza i Jacka Skawińskiego (PWN 1996). Osiem lat spędziła w Sofii, gdzie pracowała w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP. Współautorka scenariusza filmu dokumentalnego Herling. Fiołki w Neapolu (2003). Autorka wraz Edwardem Skubiszem zbioru opowiadań dla dzieci Zaufanie. Małe opowieści o wielkich rzeczach (Wrocław 2005). W jej przekładzie ukazała Powieść naturalna Georgi Gospodinowa (Sejny 2009, Kraków 2023). Opublikowała książkę wspomnieniowo-reporterską Szew za igłą (Lesko 2021). Publikowała także pod nazwiskiem Todorow. Mieszka we Wrocławiu.
TOMASZ HRYNACZ

Ur. w 1971 r. Autor dwunastu tomów wierszy. Debiutował tomem Zwrot o bliskość (1997). Ostatnio wydał książki: Pies gończy (2021) oraz Emotywny zip (2021). Mieszka w Świdnicy.

EWA HRYNIEWICZ-YARBROUGH
Tłumaczka. Na język angielski przełożyła m.in. poezję Krzysztofa Lisowskiego (Seekers of Light/ Poszukiwacze światła), Janusza Szubera (Las w lustrach / Forest with the Morrors), Józefa Barana (Tylko aż / Only so much), Adriany Szymańskiej (Ucieczka / Escape), Krystyny Lenkowskiej (Wybór Ewy / Eve Choise). W USA ukazały się też przetłumaczone przez nią powieści: Szczur Andrzeja Zaniewskiego i Zagłada Piotra Szewca oraz ostatnio wybór poezji Janusza Szubera They Carry a Promise (Knopf Publishing Group 2009). Na język polski przełożyła m.in. wybór poezji Philipa Levine’a Moradian. Wiersze w jej przekładach, eseje, szkice krytyczne publikowały m.in.: „The New Yorker”, “Poetry”, “TriQuarterly”, “The Paris Review”, “Image”, “San Francisco Chronicle”. Dzieli życie między Kraków i Fresno w Kalifornii, gdzie pracuje na tamtejszym Uniwersytecie. http://www.randomhouse.com/author/results.pperl?authorid=95966&view=full_sptlght
ŁUKASZ HUCULAK
Ur. w 1977 r. w Rzeszowie. Malarz, absolwent PLSP w Rzeszowie i ASP we Wrocławiu, gdzie prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Laureat wielu konkursów malarskich, m.in. Grand Prix XIX Festiwalu Współczesnego Malarstwa Polskiego (Szczecin 2002), Nagrody Banku Millenium, Konkursu Prezydenta RP na Najlepszy Dyplom ASP (Warszawa 2003), Nagrody Prezydenta Częstochowy II Triennale Malarstwa im. Mariana Michalika (Częstochowa 2004); Pierwszej Nagrody 4. Międzynarodowych Warsztatów Malarskich, Pienków. Autor wielu wystaw indywidualnych prezentowanych w galeriach całej Polski oraz w USA, Niemczech i Czechach (m.in. Hipotezy i hipostazy, cz. 1, BWA Rzeszów 2013, Detale/przestrzenie, Galeria Sztuki Współczesnej w Sopocie 2015, Złe kobiety, Mestske Muzeum, Zlate Hory, Czechy 2015; Inkantacje, Muzeum Powiatowe w Nysie, 2016). Kurator wystawy Surface (Galeria Neon we Wrocławiu, 2017). Uczestnik ponad 100 wystaw zbiorowych w Polsce i na świecie (m.in. Malarstwo polskie XXI wieku, Galeria Zachęta Warszawa 2006). Publikuje także teksty o sztuce, które ogłasza w katalogach i piśmie „Art&Business”. Mieszka i pracuje we Wrocławiu oraz Obornikach Śląskich.

LANGSTON HUGHES
(19021967), właśc. James Langston Hughes. Afroamerykański poeta, prozaik, dramatopisarz, felietonista i tłumacz, czołowy reprezentant literackiego skrzydła Harlem Renaissance (boomu kultury afroamerykańskiej w USA w latach dwudziestych i trzydziestych XX w.). Studiował na Uniwersytecie Columbia. O jego życiu powstał film biograficzny pod tytułem Looking for Langston (reż. Isaac Julien, 1989), będący kombinacją ujęć archiwalnych nowojorskiego Harlemu z drugiej i trzeciej dekady XX w. ze scenami aktorskimi. Tłumaczył m.in. Federica Garcíę Lorcę. W swojej twórczości z lat trzydziestych i czterdziestych sympatyzował z komunizmem. Uważany jest za pierwszego poetę jazzu, wprowadził też do literatury amerykańskiej język potoczny Afroamerykanów. Opublikował za życia czternaście tomów poezji (od debiutu tomem The Weary Blues w 1926 r., wydawnictwo Alfred A. Knopf). Na polski jego wiersze tłumaczyli m.in. Artur Międzyrzecki, Leszek Engelking, Wiktor J. Darasz i Adam Lizakowski.

BORYS HUMIENIUK
Ur. w 1965. W latach 1989–1991 prowadził aktywną działalność społeczno-polityczną na rzecz niepodległej Ukrainy; był członkiem NRU, UHS, przewodniczącym Tarnopolskiego Wojewódzkiego Towarzystwa „Memoriał”, uczestniczył w proteście głodowym studentów w 1990 r. Debiutował w 1993 r. tomem wierszy Спосіб захисту (Sposób obrony). Jest autorem powieści: Лук’янівка (Łukjanówka), Острів (Wyspa) oraz minipowieści dla dzieci Та, що прибула з неба (Ta, która przybyła z nieba). Redaktor Naczelny Wydawnictwa Internetowego „Інша література” („Inna Literatura”). Mieszkał w Kijowie. Wspierał uzdolnioną młodzież literacką w Ukrainie. Od agresji Rosji na Ukrainę w 2014 r. czynny żołnierz armii ukraińskiej. Zaginął na froncie w końcu grudnia 2022 r.

GERSHON DAVID HUNDERT
Profesor Jewish Studies and History w McGill University w Montrealu. Autor książek The Jews in a Polish Private Town: The Case of Opatów in the Eighteenth Century (1992), Jews in Poland-Lithuania in the 18th Century. A Genealogy of Modernity, Berkeley 2004 (w Polsce wydana pt. Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Genealogia nowoczesności, Warszawa 2007), współautor The Jews in Poland and Russia: Bibliographical Essays (1984) oraz redaktor Jews in Early Modern Poland (1997) i Essential Papers on Hassidism: Origins to Present (1991).
FRYDERYK HUNIA

Ur. w 1948 r. Studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP w Krakowie (dyplom w pracowni prof. Czesława Rzepińskiego) oraz przez trzy lata na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i projektowaniem witraży. Liczne eseje na temat sztuki, mistyki, duchowości orientalnej publikował m.in. w „Znaku”, „Twórczości”, „Czasie Kultury”, „Albo Albo”. Mieszka w Krakowie.

NANCY HUSTON
Ur. w 1953 w Calgary. Wybitna kanadyjska powieściopisarka i eseistka pisząca po francusku i angielsku. Mieszka w Paryżu, dokąd przybyła na studia jako dwudziestoletnia dziewczyna. Pracę dyplomową przygotowała pod kierunkiem Rolanda Barthesa, a swoją pierwszą powieść napisała tuż po jego śmierci. Jest autorką kilkunastu książek tłumaczonych na wiele języków. Uhonorowana licznymi nagrodami literackimi, m. in. Prix Femina w roku 2006. Tłumaczy swoją twórczości z francuskiego na angielski i z angielskiego na francuski. Nancy Huston gra na flecie i klawikordzie, a muzyka jest stałym źródłem inspiracji dla jej powieści. W powieści Anielskie znamię rozgrywającej się w 1957 roku Huston rozlicza się z historią – tą minioną i tą, która wkrótce się nią stanie. Autorka pokazuje, jak brutalnie wkrada się ona w nasze życie, bez względu na wszystko, podstępnie sprawia, że musimy zawsze mieć się na baczności.