A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

D


SILVIO D’ARZO
(1920–1952), właśc. Ezio Comparoni, włoski pisarz i poeta, któremu przedwczesna śmierć nie pozwoliła rozwinąć w pełni literackiego talentu. Za życia opublikował trzy książki: tomik wierszy, garść opowiadań i kilka esejów. Do historii literatury włoskiej przeszedł głównie jako autor krótkich form literackich. Najważniejsze z nich ukazały się kilka miesięcy po śmierci autora w zbiorze Casa d’altri (Dom innych ludzi, 1953). Do wielbicieli jego talentu należał włoski noblista, poeta Eugenio Montale, który tytułowe opowiadanie zbioru określił mianem „doskonałego”.

TOMASZ DALASIŃSKI
Poeta, prozaik, badacz literatury, dr nauk humanistycznych. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie kultury. Artykuły naukowe publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Tekstualiach”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Literaturze Ludowej”, „Frazie”. Redaktor czasopisma „Inter_”, redaktor i współredaktor kilku monografii zbiorowych, m.in. Poezja polska po roku 2000. Diagnozy – problemy – interpretacje (2015); Seksualność w najnowszej literaturze polskiej (2015); Parodia i ironia w literaturze polskiej po roku 1989. Interpretacje (2016), Doświadczenia negatywne w poezji polskiej XXI wieku (2017). Opublikował Jadąc do Ciebie. Szkice o poezji Jacka Podsiadły (Instytut Literatury, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Kraków – Warszawa 2019). Stworzył Stowarzyszenie Instytut Badań nad Dyskursami. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich. Ostatnio opublikował tomy wierszy © [Copyright] (2016), Większe (2016, nominacja do nagrody im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz”), Dopóki żyjemy (2020) oraz prozę Nieopowiadania (2016).

MARIA DANILEWICZ ZIELIŃSKA
(1907-2003), pisarka, krytyk literacki, bibliograf. Ukończyła filologię polską na UW (1929). Po studiach pracowała w Bibliotece Narodowej. Po wybuchu wojny przedostała się z mężem przez Rumunię, Jugosławię do Paryża, a później do Anglii. W Paryżu spracowała w Bibliotece Polskiej, w Lizbonie w Towarzystwie Opieki na Uchodźcami. W latach 1942 -1973 kierowała tzw. Biblioteką Polską w Londynie. Działała w Związku Polskich Pisarzy na Obczyźnie i w Polskim Towarzystwie Naukowym na Obczyźnie. W 1973 osiadła w miasteczku Fejiho niedaleko Lizbony w Portugalii. W 1961 r. uzyskała doktorat na podstawie książki Życie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego(1937). Współpracowała z emigracyjną prasą: od 1940 r. „Wiadomościami” (gdzie miała stałą rubrykę Szkiełko i oko, w której pisała pod pseudonimem Szperacz), a od 1960 z „Kulturą” paryską. Była też członkinią komitetu redakcyjnego pisma „Ante-murale” (1942-1985). Dla Radia Wolna Europa recenzowała wydawnictwa emigracyjne (1953-1987). Opublikowała m.in. monografię Tymon Zaborowski. Życie i twórczość (1799-1828) (1933), prace naukoweŻycie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego (1937), Biblioteki polskie (Grenoble 1941), Libraries in Poland (Glasgow 1944),Pierścień z Herkulanum i płaszcz pokutny. Szkice literackie (Londyn 1960), Szkice o literaturze emigracyjnej (Paryż 1978, wyd. polskie 1999), opowiadania Blisko i daleko (Londyn 1953) , Opowiadania(1997; o rodzinnych Kujawach), powieść Dom (Londyn 1956). Była członkinią jury Nagród Fundacji Kościelskich. Laureatka wielu nagród, m.in.: Fundacji Im. A. Jurzykowskiego, Nagrody „Kultury”, Nagrody Związku Pisarzy na Obczyźnie, Odznaczona Krzyżem Oficerskim orderu „Polonia Restituta” (1970) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1993). Prowadziła szeroką korespondencję z wieloma pisarzami w kraju i na emigracji.

BORIS DANKOW
Ur. w 1941 r. w mieście Gabrowo, absolwent filologii bułgarskiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Sofijskim. Dziennikarz, poeta i tłumacz. W latach 19921998 był dyrektorem Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie i redaktorem naczelnym pisma „Bułgarska Kronika”. Wydał pięć tomików wierszy. Jest autorem poświęconej Polsce książki dokumentalnej Докато живеем (Póki my żyjemy) oraz twórcą i tłumaczem wydanej w Sofii w 2006 r. Antologii nowej poezji polskiej. Obecnie jest redaktorem pisma „Pegaz”, będącego literackim dodatkiem gazety codziennej „Duma”.
JAN DAROWSKI
(1926, Brzezie k. Raciborza – 2008, Londyn), poeta, krytyk, tłumacz. Wcielony w 1944 r. do Wehrmachtu, przedostał się na stronę wojsk alianckich w Normandii i wstąpił do Wojska Polskiego. Po wojnie mieszkał i pracował w Londynie. Maturę zdobył w 1951 r., ale odmówiono mu stypendium umożliwiającego podjęcie wymarzonych studiów. Szeroka wiedzę zdobył jako samouk. Był z zawodu drukarzem i szereg lat pracował dla wydawnictwa Oficyna Malarzy i Poetów Krystyny i Czesława Bednarczyków, gdzie redagował także poświęcony poezji polskiej „Polish Poetry Supplemenet” –dodatek anglojęzyczny do kwartalnika „Oficyna Poetów”. Na przełomie lat 50. i 60. był związany z młodoliteracką grupą poetycką Kontynentów. Publikował w „Nowym Merkuriuszu”, „Kontynentach”, „Wiadomościach”, „Kulturze” (m.in. cykl Z notatnika), w kraju – w „Miesięczniku Literackim”, „Więzi”, „Kresach”, „Frazie”. Na angielski tłumaczył wiersze Miłosza, Herberta, Białoszewskiego, Różewicza, Szymborskiej; na polski – wiersze D.H. Lawrence’a. Opublikował zbiory wierszy: Drzewo sprzeczki (Londyn 1969) i Niespodziewane żywoty (Londyn 1990). Pośmiertnie ukazał się wybór jego wierszy i tłumaczeń Powroty (Racibórz 2008). Był laureatem nagrody im. Tadeusza Sułkowskiego, a w 1969 roku otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich.
BERNADETTA DARSKA
ur. w 1978 r. Krytyczka literacka. Doktor habilitowana literaturoznawstwa. Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Wykładowczyni w Szkole Mistrzów Pióra w Collegium Civitas. W latach 2002–2009 redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”. Autorka ośmiu książek. Ostatnio opublikowała Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o reportażu polskim XXI wieku (2014) i Maski zła. (Nie)etyczność postaw i zachowań jako temat współczesnego reportażu polskiego (2016). Od 2009 roku przez sześć lat prowadziła blog krytycznoliteracki: „A to książka właśnie!”, teraz zaprasza na „Nowości książkowe”: www.bernadettadarska.blogspot.com
NADŻWAN DARWISZ
U. w 1978 r. w Palestynie. Z wykształcenia prawnik, który wolał zostać poetą, krytykiem i redaktorem. Pierwszy zbiór jego poezji ukazał się w 2000 r. W 2009 r. został laureatem festiwalu „Beirut 39”, prezentującego najlepszych twórców literatury arabskiej do 39 roku życia. Jest redaktorem pisma „Min wa ila”. W 2014 nakładem New York Books Review ukazał się wybór jego dotychczasowej twórczości. Z niego pochodzą prezentowane we „Frazie” teksty. Mieszka w Jerozolimie.

LINAS DAUGĖLA
Litewski pisarz, student filologii Uniwersytetu Wileńskiego. Jest także artystą fotografii. Debiut książkowy w 2022.

ROBIN DAVIDSON
Amerykańska poetka, tłumaczka i wykładowca akademicki. Swoje wiersze i przekłady publikowała w takich amerykańskich czasopismach literackich, jak „Gulf Coast”, „Paris Review”, „AGNI”, „91st Meridian”, „Literary Imagination” i „Words Without Borders”. Uzyskała stopień doktora z dziedziny twórczego pisania (creative writing) na University of Houston. W roku akademickim 2003/2004 jako stypendystka Fullbrighta wykładała literaturę i twórcze pisanie na UJ w Krakowie. Obecnie jest profesorem literatury (assistant profesor) na University of Houston-Downtown. Jest laureatką prestiżowych nagród i stypendiów (w 2009 roku otrzymała stypendium translatorskie NEA oraz Houston Arts Alliance Individual Artist New Works Fellowship za swoją poezję. Na jesień 2009 nakładem Northwestern University Press ukaże się zbiór przekładów poezji Ewy Lipskiej na język angielski The New Century: Poems by Ewa Lipska, którego dokonała wspólnie z Ewą Elżbietą Nowakowską.
LENKA DAŇHELOVÁ
Lenka Kuhar Daňhelová, ur. w 1973 r. w Karniowie, miasteczku blisko polskiej granicy, czeska pisarka, tłumaczka i malarka. Autorka książek publicystycznych Nové Heřminovy – Neu Ebersdorf (2003), Jak žít s povodněmi (2005), powieści Cizinci (2004) i zbiorów wierszy: Neuvršćeno / Nezařazeno (edycja dwujęzyczna, serbsko-czeska, wydana w Belgradzie w 2009), Pozdrav ze Sudet (2010), Její bolest (2012), Hořem (2014). Przełożyła na język czeski Widnokrąg i Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego oraz utwory: Franciszka Kameckiego, Ryszarda Krynickiego, Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej, Wojciecha Orlińskiego, Idy Fink, Franciszka Nastulczyka, Mikołaja Łozińskiego, Zofii Staniszewskiej, Wojciecha Tochmana i rozprawę o alchemii Rafała Prinkego. Tłumaczy również z języków: słoweńskiego, włoskiego i francuskiego. Wspólnie z mężem, słoweńskim pisarzem Petrem Kuharem, wydała w Pradze dwujęzyczną antologię współczesnej poezji słoweńskiej Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi glasovi govorim (2013). Małżonkowie organizują coroczny międzynarodowy festiwal literacki „Stranou – evropští básníci naživo” w miejscu swojego zamieszkania – Berounie nieopodal Pragi.

WALDEMAR J. DĄBROWSKI
Pochodzi z Olsztyna, student profesora Andrzeja Piskozuba na Uniwersytecie Gdańskim. Od wielu lat mieszka w Kanadzie, gdzie znalazł się po upadku ruchu Solidarności. Osiadł w prowincji Ontario. Zajmuje się grafiką drukarską i wystawiennictwem – m.in. redagował nieregularne wydawnictwo pod nazwą PUNKT.CA, projektował wystawę Polish Spirit. W ostatnich latach blisko współpracuje z Polskim Funduszem Wydawniczym w Kanadzie jako redaktor techniczny i projektant graficzny publikowanych druków i książek.

JOANNA DE BIE
Dwa razy rzucała karierę skrzypaczki, najpierw w Szkole Muzycznej II stopnia w Gdańsku i 12 lat później, w Wyższej Szkole Muzycznej Lemmens Instituut w Leuven. Od pięciu lat mieszka wraz z synem we flamandzkiej części Belgii pod Brukselą. Studiuje w Instytucie Języków Obcych przy Katholieke Universiteit Leuven. Na co dzień pracuje w bibliotece szkolnej, jako tłumacz niderlandzko – polski oraz wykonuje prace wolontariackie w różnych placówkach społecznych. Pisanie rekompensuje jej „luki muzyczne” i staje się dla niej niezbędną czynnością w przetwarzaniu codzienności i przekładaniu jej obrazów na język. Z poezja zaprzyjaźniła się kilka lat temu. Do dziś się oswaja.
ROSALIA DE CASTRO
(1837–1885), poetka z hiszpańskiej Galicji, pisała zarówno po hiszpańsku jak i galicyjsku. W Galicji posiada status wieszczki narodowej. Wraz z Gustavo Adolfo Bécquerem uznawana za prekursorkę nowoczesnej poezji hiszpańskiej.
CAREL PIETER DE HASETH
Ur. w 1950 r. w Curacao. Antylczyk z Antyli Holenderskich, poeta i pisarz. Laureat kilku nagród, farmaceuta, polityk (pełnomocnik-minister Antyli Holenderskich w Holandii). Debiutował w 1969 tomem poezji 3 dagen voor Eva („3 dni przed Ewą”). Pisze w papiamento i w języku niderlandzkim. O wierszach z cyklu Zolang er kusten zijn(„Dopóki istnieje wybrzeże”), opublikowanych w 2001 roku, Jos de Roo w holenderskiej gazecie „Trouw” napisał, że pisarz pokazuje w nich „karaibski styl życia, który nie opiera się na przeciwieństwach, ale traktuje odległe bieguny jako jedność: życie i śmierć, wyspy i morze, przeszłość i teraźniejszość, czerń i biel, ruch i stagnację”. W 1988 r. jego powieść Katibu di Shon („Pan i Niewolnik”) napisana w papiamento, została  przetłumaczona na język niderlandzki. Za swój dorobek literacki otrzymał w 1989 r. najwyższą nagrodę kulturalną wyspy Curacao – Nagrodę Cola Debrot.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO Y VILLEGAS
(1580–1645), pisarz hiszpański, przedstawiciel konceptyzmu, sekretarz króla Filipa IV, więziony w latach 1639–1645). Autor traktatów historycznych, politycznych i teologicznych (Polityka boża, 1626, wyd. polskie 1633), prozy satyrycznej, twórca powieści łotrzykowskiej Żywot młodzika niepoczciwego imieniem Pablos (1926, wyd. polskie 1978).
JACEK DEHNEL
Ur. w 1980 r. w Gdańsku. Poeta, prozaik, felietonista. Autor tomów poezji: Żywoty równoległe (Kraków 2004), Wyprawa na południe(Tychy 2005), Wiersze (Warszawa, 2006), Brzytwa okamgnienia(Wrocław 2007) i prozy: Kolekcja (Gdańsk 1999), Lala (Warszawa 2006), Rynek w Smyrnie (Warszawa 2007). Absolwent Polonistyki UW w ramach Kolegium MISH. Publikował m.in. m. in. w „Kursywie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Lampie”, „Studium”, „Toposie”, „Tytule”, „Undergruncie”. Przekładał na język polski wiersze (m.in. O. Mandelsztama, W. H. Audena, Ph. Larkina, G. Szirtesa, M. Oliver) i tekstów piosenek (m. in. pieśni do muzyki Astora Piazzolli). Zajmuje się również malarstwem i rysunkiem. Zasiada w Radzie Programowej przy dyrektorze Galerii Zachęta, jest redaktorem kulturalnego programu TVP „Łoskot”. Laureat wielu nagród literackich, m. in. w konkursach Czerwonej Róży, Prozatorskim Wydawnictwa Znak, Literackim Miasta Gdańsk, im. Herberta, Rilkego, Bierezina, Baczyńskiego, Poświatowskiej. Laureat Nagrody Kościelskich w 2005 r. i Paszportu Polityki za rok 2006. Jego wiersze były tłumaczone m.in. na baskijski, francuski, gaelic, łotewski, słowacki, słoweński. Mieszka w Warszawie na Powiślu.
MARIA DELAPERRIÈRE
Historyk i teoretyk literatury, komparatystka, autorka licznych prac pisanych w języku francuskim i polskim. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz romanistyczne na Université Paris Sorbonne – Paris IV. W 1969 r. zawarła związek małżeński z Jeanem Delaperrière, profesorem języka i literatury francuskiej, w latach 1970–1973 wykładali historię literatury francuskiej i uczyli języka francuskiego na Uniwersytecie w Jassach w Rumunii. W 1975 r. obroniła doktorat na Université Paris Sorbonne – Paris IV i została członkinią Institut d’Études Slaves (Instytutu Studiów Słowiańskich). Od 1976 należała do Société Historique et Littéraire Polonaise (Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego) i wykładała w Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) w Paryżu. W 1984 r. habilitowała się, rok później otrzymała tytuł profesora. W latach 1985–2009 kierowała Sekcją Języka Polskiego w INALCO. Od 1990 r. członkini komitetu redakcyjnego „Revue des Études Slaves”. W latach 1998–2007 przewodniczyła Centre d’Études de l’Europe Médiane (CEEM; Centrum Badań Środkowo-Europejskich) przy INALCO. W 2009 przeszła na emeryturę, nie przerywając współpracy z CEEM. Wchodzi w skład kolegiów polskojęzycznych pism naukowych. W 2004 r. została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, w roku 2016 otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2016).
JADWIGA DEMCZUK
Ur. w 1957 r. Absolwentka studiów pedagogicznych UMCS w Lublinie. Debiutowała w książce poetyckiej Słowo w milczeniu dojrzewa (Lublin 1999). Jej teksty znalazły się w kilku antologiach i almanachach: Wilgotny strach pod powiekami (Katowice 2000), Buława Hetmańska (Białystok 2002), Cud, który trwa (Milicz 2003), Furtka słońca (Bydgoszcz 2004), Krasnostawskie zapiski poetyckie (Krasnystaw 2005), Sen o Karpatach (2005), Bliżej ziemi, bliżej nieba(Tuchów 2005), Poezjowanie nad rzeką (Chełm- Krasnystaw 2006). Wiersze, recenzje, wywiady i artykuły publikowała w pismach: „Egeria”, „Akant”, „Poetyckie Łany”, „Ziemia Krasnostawska”, „Tygodnik Zamojski”, „Kozirynek”, „Nestor”. Należy do Grupy Literackiej A4. Bierze czynny udział pracach jury w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Więziennej w Krasnymstawie. Autorka tomików poetyckich: Spojrzenie drugie (2000) i spod stopy kamyk (2009). Mieszka w Krasnymstawie.
KRZYSZTOF DERDOWSKI
Ur. w 1957 r. w Bydgoszczy, zmarł 17 sierpnia 2017 r. w Pradze. Ukończył filologię polską w bydgoskiej WSP. Pracował jako nauczyciel-polonista. Poeta, prozaik, publicysta, dziennikarz, redaktor, działacz i urzędnik samorządowy w Bydgoszczy. W latach 2000-2003 był redaktorem naczelnym „Ilustrowanego Kuriera Polskiego. Debiutował w „Faktach” w 1979 roku. Wydał zbiory wierszy Czasowo nie ma wieczności (1985) i Cienie i postacie (1986), zbiór opowiadań Robal (1998), powieści Znikanie (1993), Chłód (2002), Wstyd (2012) i Plac Wolności (2016) oraz zbiór dramatów Zawsze (2004). Był laureatem XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Poezji Zaangażowanej „Czerwona Róża” (1983), Bez woalu, trzykrotnie otrzymał Strzałę Łuczniczki za najlepszą bydgoską książkę roku za powieści: Chłód, Wstyd i Plac Wolności (2003), Medal Jerzego Sulimy-Kamińskiego, a także Nagrodę Literacką im. Ryszarda Milczewskiego-Bruna.
ŁUKASZ DĘBSKI
Ur. 1981 r., absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność: film i media); student Wydziału Operatorskiego łódzkiej Szkoły Filmowej; fotograf; autor artykułów o tematyce filmowej, literackiej, medialnej, społecznej i antropologicznej, publikowanych w ogólnopolskiej prasie społeczno-kulturalnej.
EMILY DICKINSON
(1830–1886), najwybitniejsza poetka amerykańska, uprawiała lirykę medytacyjną, splatając obserwacje drobnych realiów natury i rzeczywistości z metafizyczną i egzystencjalną refleksją. Pisała krótkie epigramatyczne utwory z paradoksalnymi puentami. Za życia opublikowała tylko 6 spośród 1147 zachowanych wierszy. W Polsce tłumaczyli jej wiersze m.in. Wacław Iwaniuk, Ludmiła Marjańska, Stanisław Barańczak, Andrzej Szuba.
STANISŁAW DŁUSKI
Ur. w 1962 r. w Dębowcu k. Jasła. Poeta, krytyk, historyk literatury. Wykładowca w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI Wieku Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR. Autor książek Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej (Rzeszów 2002) oraz Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz (Rzeszów 2015). Wiersze, recenzje, szkice, felietony i eseje publikował w wielu pismach literackich, m.in. „Kulturze”, „Twórczości”, „Zeszytach Literackich”, „Kresach”, „Nowym Nurcie”, „Pracowni”, „Toposie”, „Studium”, „Odrze”. Współzałożyciel „Frazy” i jej redaktor naczelny w latach 19941997 (obecny poetycko i jako krytyk w pierwszym numerze pisma). Założył i redagował „Nową Okolicę Poetów” (19982006). Opublikował m.in. tomiki poetyckie: Stary dom (wyróżnienie w Konkursie im. K. Iłłakowiczówny za debiut poetycki), Dom i świat (1998), Samotny zielony krawat (2001), Elegie dębowieckie (2003), Szczęśliwie powieszony (2009), wybór w opracowaniu i z posłowiem Grzegorza Kociuby Wiersze dla bezdomnych i wydrążonych (Kraków 2016). Tłumaczony na język angielski, francuski, ukraiński i włoski. Opublikował wiersze w antologii La comunita dei vulcani, guarderno situlo-polacco di poesia (2006) i w antologiach poezji po roku 1989. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Mieszka w Rzeszowie.
ZBIGNIEW DMITROCA
Poeta, tłumacz, bajkopisarz. Autor i tłumacz ponad pięćdziesięciu książek dla dorosłych i dla dzieci. Wiele jego wierszy dla najmłodszych znalazło się w podręcznikach szkolnych i poradnikach dla nauczycieli. Jego wiersze były tłumaczone na kilkanaście języków europejskich. m.in. na baskijski i romski. Ważne miejsce w jego dorobku zajmują przekłady poezji rosyjskiej. Wśród tłumaczonych autorów znajdują się klasycy XIX wieku: Tiutczew, Lermontow, Fet, poeci „srebrnego wieku” (Błok, Achmatowa, Cwietajewa, Chodasiewicz, Gumilow, Jesienin, Kuzmin, Mandelsztam, Pasternak, Wołoszyn) oraz poeci współcześni: Brodski, Britaniszski, Buricz, Kuprijanow, Pomierancew i inni. W roku 2015 ukazał się tom Josifa Brodskiego Urania (współautor przekładów) oraz autorska antologia współczesnej poezji rosyjskiej Radio Swoboda. W roku 2016 wydał pierwszy w Polsce autorski tom przekładów wierszy Władysława Chodasiewicza Powrót Orfeusza. Jego przekłady znalazły się także w edycjach wierszy Achmatowej, Błoka, Gumilowa, Tiutczewa i Venclovy. W przygotowaniu tomik przekładów Sołomona Barta, rosyjskiego poety zbliżonego do kręgu akmeistów. Mieszka na Lubelszczyźnie.
KRISTIN DMITROWA
Ur. w 1963 r. Bułgarska poetka, pisarka, tłumaczka z i na język angielski. Absolwentka filologii angielskiej i jej wykładowczyni w Sofii. W 2006 r. laureatka konkursu na powieść – część międzynarodowego programu „Mity” szkockiego wydawnictwa Canongate. Jej wiersze i opowiadania były tłumaczone i publikowane w Anglii, Austrii, Szwecji, Włoszech, Kanadzie i USA.
ANNA DOBIEGAŁA
Absolwentka filologii polskiej UWM w Olsztynie, obecnie na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim. Teksty krytyczne publikowała w „Portrecie”, „Portrecie OnLine”, „Opcjach”, „Twórczości”. Laureatka głównej nagrody w Konkursie Literackim „Wysokich Obcasów”. Mieszka w Gdańsku.
CEZARY DOBIES
Ur. 1971 r. w Żurominie. Absolwent filozofii na UMK w Toruniu. Publikował w pismach: „Przegląd Artystyczno-Literacki”, „Portret”, „Undergrunt”, „Recogito”, „Kwartalnik Artystyczny”, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Magazyn Materiałów Literackich – Cegła”, „Notatnik Satyryczny”, „Topos”, „Format”, a także we frankfurckim periodyku „Otium” (w przekładzie na język niemiecki Renate Schmidgall). Wydał monografię Herbert w Toruniu. Przewodnik po latach 1947–1951 dla turystów poezjojęzycznych (Tako, Toruń 2008) i zbiory poezji: Portret  okienny z chleba (Teatr Wiczy, WOAK, Toruń 2001), Joannie. Księga Wyjścia (Algo, Toruń 2005), Księga imion (Tako, Toruń 2010) oraz Wahadło w zegarze i inne zwątpienia / Le temps qui hésite, dwujęzyczne wydanie w przekładzie na język francuski Krzysztofa A. Jeżewskiego, Liliany Orłowskiej, Joanny Dobies i Laurent Chemin (Galeria Roi Doré, Paryż 2013). Opublikował także opowiadanie i esej w książce U źródeł pamięci. O „zapominaniu” w historii, teologii i literaturze opracowanej pod red. Piotra Roszaka (Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013). Od 2007 roku należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Paryżu.
IVANA DOBRAKOVOVÁ
Ur. w 1982 r. Słowacka pisarka i tłumaczka z języka włoskiego i francuskiego. Autorka opowiadań publikowanych w słowackich czasopismach „Romboid“, „Rak“ i „Dotyky“ . Jej debiut książkowy to zbiór opowiadań Pierwsza śmierć w rodzinie opublikowany w 2009 roku. W roku 2010 wyszła jej pierwsza powieść Bellevue. Mieszka w Turynie.
DOBROMIR DOBREW
(1945–1993). Poeta i tłumacz bułgarski. Studiował historię sztuki i polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w Polskim Ośrodku Kultury i w przedstawicielstwie PLL „LOT” w Sofii. Tłumaczył na bułgarski m.in. wiersze Herberta, Różewicza (tom Lice – Twarz, Sofia 1972) i innych polskich poetów. Jest autorem przekładów książek Ireny Jurgielewiczowej (Czużdijat – Ten obcy), Hanny Ożogowskiej (Dupka w moreto – Ucho od śledzia), Jerzego Broszkiewicza (Dyłgo i sztastliwo – Długo i szczęśliwie), Teodora Parnickiego (Aecij, poslednijat rimljanin – Aecjusz, ostatni Rzymianin). W 1982 roku został wyróżniony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Od wczesnej młodości pisał wiersze, których niewielka część znalazła się w opublikowanym w 1990 roku tomiku Myłczanie(Milczenie). Jest także autorem niewydanej dotychczas powieściKoreni (Korzenie).

DOROTA DOBREW
Tłumaczka literatury czeskiej i bułgarskiej. Dwa tomy poezji w jej tłumaczeniu: Tylne światła Petra Halmaya (2012) i Chcieliśmy się uratować Petra Hruški (2022) znalazły się w finale konkursu Europejski Poeta Wolności. Jest laureatką nagrody „Literatury na Świecie” za przekład Straszydeł na co dzień Karla Michala (2009) oraz nagrody Premia Bohemica (2021) za popularyzację czeskiej literatury. Z mężem Dymitrem Dobrewem tłumaczy poezję bułgarską (Damian Damianow, Elisaweta Bagriana, Dimitar Kenarow, Kristin Dimitrowa). Współtłumaczka tomu wierszy Płamena Dojnowa Sofia Berlin, który w 2018 został nominowany do nagrody Europejski Poeta Wolności. Mieszka w Warszawie.

DYMITR DOBREW
Z żoną Dorotą Dobrew tłumaczy poezję bułgarską (Damian Damianow, Elisaweta Bagriana, Dimitar Kenarow, Kristin Dimitrowa). Współtłumacz tomu Płamena Dojnowa Sofia Berlin, który w 2018 był nominowany do nagrody Europejski Poeta Wolności. Mieszka w Warszawie.

ANNA DOMINIAK
Polonistka, poetka, recenzentka, związana ze środowiskiem literackim Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry i Grupy Literycznej Na Krechę. Swoje teksty poetyckie i krytycznoliterackie publikuje w antologiach i na łamach pism lokalnych, ogólnopolskich oraz na portalach internetowych. Stale współpracuje z pismami „Pegaz Lubuski” oraz „Gazeta Kulturalna”. Zajmuje się także korektą i redakcją książek. Mieszka w Świebodzinie.
DARIUSZ DORN
(ur. 1961). Autor tomików wierszy: Przed złotym strzałem (1986),Rok palonego mięsa (1994) i Dosis (2007). Inne publikacje: Zeszyty Literackie, Literatura, Kwartalnik Artystyczny, Wir, Die Aussenseite des Elementes, Droga do Ashramu (antologia poezji kontrkulturowej). Od 1989 mieszka w Hamburgu. Absolwent tamtejszej Akademie für Werbung Grafik Druck. Do jego faworytów obok poezji należą web design, grafika, malarstwo i fotografia. Jego życiową pasją jest żeglarstwo. Prowadzi atelier VECTOR FACTORY.
PAWEŁ DRABARCZYK
Historyk sztuki, nauczyciel akademicki, redaktor. Zajmuje się teorią wzniosłości. Nie lubi przeciwstawiania sobie sztuki „dawnej” i „współczesnej”, tolerancyjny wobec uwag pokroju „pięciolatek też by tak potrafił”. Wolne dni spędza w kajaku.
MICHAŁ DROZD
Ur. w 1961 r. Zawodowy fotograf (dyplom czeladniczy w 1985), początkowo laborant, później fotograf zakładowy (m.in. Atelier Turaj). Członek i założyciel akademickiej grupy twórczej Agat działającej w studenckim klubie Politechniki Rzeszowskiej Plus. Wychowanek wybitnych rzeszowskich fotografików Jerzego Wygody i Janusza Witowicza. Fotoreporter żużla w latach 1989-1995. Od 1993 fotograf reklamowy. Od 1985 bierze udział w działalności Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zdobywca wielu nagród na wystawach i konkursach fotograficznych. Mistrz Polski fotografii studyjnej w 2000 r. Zdobywca Grand Prix na biennale plakatu fotograficznego w 2005. Obecnie, szukając alternatywy dla fotografii zawodowej, zajmuje się szkoleniem młodych fotografików.
IZABELA DROZDOWSKA-BROERING
Ur. w 1980 r. w Poznaniu. Absolwentka germanistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (2004), gdzie w 2008 obroniła doktorat z zakresu literaturoznawstwa poświęcony współczesnej polskiej i niemieckiej literaturze pogranicza. Opublikowała książkę Topographien der Begegnung. Untersuchungen zur jüngeren deutschen und polnischen Prosa der Grenzräume nach 1989 (2013, Topografie spotkania. Badania nad nowszą polską i niemiecką prozą „pogranicza” po 1989 roku). W latach 2008–2014 roku adiunkt na germanistyce UAM. Po osiedleniu się w Brazylii w latach 2015–2016 pracownik naukowy w projekcie dokumente.br na Uniwersytecie Federalnym w Paranie (Kurytyba), w latach 2017–2018 profesor wizytujący tej uczelni. Od 2018 współpracownik naukowy na Wydziale Literatury i Języków Obcych oraz Studiów Literackich II i III na Uniwersytecie Federalnym w stanie Santa Catarina (Florianópolis). Pełni funkcję koordynatora dydaktycznego kursów językowych (dział języka niemieckiego) dla społeczności akademickiej i pozauniwersyteckiej. Publikowała wiersze i opowiadania po polsku i portugalsku, ostatnio na brazylijskim portalu feministycznym Catarinas. W pracy naukowej i działalności literackiej skupia się na badaniu kwestii granic, zjawisk pograniczności, obcości, spotkania z Innym, Levinasowskiej „nie-obojętności”.
EWA DRYGLAS
Ukończyła filologię polską na UMK w Toruniu. Obecnie doktorantka w Instytucie Literatury Polskiej UMK i studentka kulturoznawstwa. Prowadzi badania nad twórczością Czesława Miłosza. Interesuje się problematyką korespondencji sztuk.
JANUSZ DRZEWUCKI
Ur. w 1958 r. Poeta, krytyk literacki, dziennikarz, wydawca. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1990 r. mieszka i pracuje w Warszawie. Dziennikarz „ITD” (1990), „Nowej Europy” (1992–1993) i „Rzeczpospolitej” (1993-2005). Redaktor naczelny wydawnictwa Czytelnik (2005–2012). Od roku 1983 publikuje na łamach miesięcznika „Twórczość”, od 1996 jest członkiem jego zespołu redakcyjnego. Autor zbiorów wierszy: Ulica Reformacka, Starożytny język, Podróż na południe, Światło września, a także książek krytycznoliterackich: Chaos i konwencja, Smaki słowa oraz Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie. Laureat nagród literackich im. Kazimiery Iłłakowiczówny, Stanisława Wyspiańskiego i Stanisława Piętaka. Ostatnio wydał Wiersze wybrane w Bibliotece Poetów LSW oraz nakładem Iskier tom poezji Dwanaście dni. Członek PEN Clubu, SPP oraz SDP.
IZABELA DUDEK
Ur. 1987 r. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (specjalność: edytorstwo). Autorka językoznawczej pracy magisterskiej na temat obrazu kobiety i mężczyzny w przysłowiach. Mieszka w podrzeszowskiej wsi Lubenia.

PATRYK DUDEK
Ur. w 1996 r. w Krakowie. Absolwent filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (praca magisterska dotyczyła nowogreckiej literatury podróżniczej), obecnie student kierunku bibliotekoznawstwo.

ŁUCJA DUDZIŃSKA
Poetka, wydawczyni, redaktorka dwóch serii wydawniczych, animatorka kultury. Autorka ośmiu tomów poetyckich, w tym dwóch dwujęzycznych: z mandragory (Łódź 2013), MeMbrana. Cyrkulacje (Szczecin 2014), OB. Krew i woda. Zapiski z lat 1973–1988 (Poznań 2015), Tupanie. ze sobą po drodze (Poznań 2016), Miedziaki. Znalezione – haiku i inne (Elbląg 2016), Tupanie. ze sobą po drodze (Tarnopol 2017, wersja polsko-ukraińska), Metamorfozy. wybrane (Sofia 2017, wersja polsko-bułgarska), Wykrzesać ogień. taki Stan (Poznań 2018). Laureatka kilkudziesięciu konkursów poetyckich. Za debiut z mandragory otrzymała Nagrodę R. Milczewskiego-Bruna. Inicjatorka i kuratorka ogólnopolskiej Grupy Literycznej Na Krechę (od 2011 r.). Prowadzi Fundację Otwartych Na Twórczość (FONT). Członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Komisji Kwalifikacyjnej. Stypendystka Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Mieszka w Poznaniu.
JÓZEF DUK
Ur. w 1947 r. w Kamocinie. Historyk literatury i nauczyciel akademicki. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego i wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystego kierunku. W centrum jego zainteresowań naukowych znajduje się biografia i twórczość Juliana Przybosia. Jest autorem wyboru jego poezji Rozbłysk znaczeń (Wydawnictwo Łódzkie 1986) z wstępem i komentarzami. Opublikował książki: Synkretyzm stylistyczny poezji Stanisława Grochowiaka (Łódź 1997), Objawienie według Tuwima. O poemacie „Bal w Operze” (2001), Od Mickiewicza do Grochowiaka (2002), Światło wmówione w słowo. Studia o Przybosiu. Twórczość (2003), Światłoczułe słowo. Studia o Przybosiu. Wybrane zagadnienia (2007), Julian Przyboś. Biografia literacka (2010). Przygotował antologię wierszy Mariana Załuckiego (Łódź 2015, dostępny w Internecie, czeka na wydawcę). Mieszka w Łodzi.
PIOTR DURAK
Ur. w 1985 r. Student V r. Filologii Polskiej. Poeta, prozaik. Opublikował tomiki poetyckie: Odnaleźć siebie i Wiatrołomny oraz powieść Ostatni rok. Przygotowuje do druku Dzienniki rowerowe z podróży przez Polskę, zainspirowane m.in. prozą Andrzeja Bobkowskiego, o którym pisze pracę magisterską. Laureat konkursów poetyckich i dziennikarskich ogólnopolskich i regionalnych. Jest autorem blogu literackiego blog.tenbit.pl/wariorr. Jest wiceprezesem Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo”. Jego pasjami są aktorstwo, wędrowanie i spadochroniarstwo. Mieszka w Mielcu.
EDWARD DUSZA
Ur. w 1947 r. w Krakowie, poeta i prozaik. Wydał m.in.: Szlakiem Madonny (1969), Przez ciemność do światła (1978, 1983), Kolor klonowego liścia (1981), Wiatr z mojej burzy (1982, 1984), Pieśniarz z pożogi (1984), O ludziach i książkach (1985), Madonna z kołowrotkiem i inne wiersze (1987). Jest członkiem International PEN-Club i Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Jego wiersze i eseje tłumaczone były na język angielski, japoński, francuski i ukraiński. Wieloletni senior-editor i redaktor naczelny „Gwiazdy Polarnej”, najstarszego pisma polskiej emigracji w USA. Laureat wielu nagród literackich. Uhonorowany dwukrotnie, przez Prezydentów R.P. na Uchodźstwie, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi za działalność kulturalno-literacką.
MARIA DUSZKA
Ur. 1960 r., poetka, publicystka. Autorka zbiorów wierszy: Poezja przypadków (1990), Zupełnie szczęśliwa marionetka (1993), Może się przyśnisz (1999), Nieopisanie (2001), I pomyśleć, że jesteś (2003),Kora (2005). Należy do krakowskiego oddziału ZLP. Pracuje jako bibliotekarka. Mieszka w Sieradzu.
ELŻBIETA DUTKA
Dr hab. profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego (Zakładzie Literatury Współczesnej) Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książek: Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego (Katowice 2000); Mnożenie siebie. O poezji Andrzeja Kuśniewicza (Katowice 2007); Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza (Katowice 2008); Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI (Katowice 2011); Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku (Katowice 2014); współredaktorka tomów zbiorowych m.in. Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje (tom 2, Katowice 2012, tom 3, Katowice 2014). Zajmuje się literaturą polską wieku XX i XXI, zwłaszcza prozą kresową, literaturą regionalną oraz dydaktyką literatury.
ANNA DWOJNYCH
Ur. w 1988 r., socjolożka i filozofka, absolwentka Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pisze poezję, prozę i teksty o filmach. Wyróżniona na kilkunastu ogólnopolskich konkursach literackich, m.in. XV Tyskim Lecie Poetyckim, im. Zbigniewa Dominiaka, im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej, im. Pabla Nerudy oraz w krytycznoliterackim konkursie festiwalu Puls Literatury. Publikowała na łamach m.in. „Odry”, „Lampy”, „Frazy”, „Blizy”, „Arterii”, „Fabulariów”, „Wyspy”, „Elewatora”, „Wakatu”, „Tlenu Literackiego”, „ArtPapieru”, „Śląskiej Strefy Gender”, „Cegły”, „Fragile” oraz w antologiach: Młody Toruń poetycki (2013), Grała w nas gra (2017), Globalne wioski (2019), 111. Antologia Babińca Literackiego 20162019 (2020) oraz w almanachu Biura Literackiego Wiersze i opowiadania doraźne 2019. Autorka tomików gadu gadu (MaMiKo, 2011) i Wypadki z przypadkami (Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi 2019). Stypendystka Miasta Torunia w dziedzinie kultury.
MATEUSZ DWOREK
Ur. w 1990 r. w Bydgoszczy, studiował na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Animator kultury, założyciel Fundacji Kultury Akademickiej. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej” i „Elewatorze”. Mieszka w Poznaniu. 
ANDRZEJ DYBCZAK
Ur. w 1978 r. w Krynicy. Z wykształcenia etnolog. Autor książki i filmu dokumentalnego Gugara, opowiadających o życiu niewielkiej społeczności na Syberii. Nawet jeśli już podróżuje, stara się nie pisać reportaży. W 2012 r. w „Twórczości” opublikował prozę Szkło, owoc jego pobytu w Afganistanie i spotkania z rodziną afgańskich rzemieślników od wielu setek lat wytwarzających przedmioty ze szkła. Swoje teksty publikował także w: „Studium”, „Lampie” i „Autoportrecie”. Laureat nagrody Fundacji im. Kościelskich, uhonorowany nagrodą Złotego Lajkonika na 48. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Mieszka w Krakowie.
ERWINA DYBISZ
Doktorantka literaturoznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Autorka pracy magisterskiej Miasto marzeń i klęski. Obrazy Londynu w polskiej literaturze migracyjnej po 2000 roku. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat twórczości literackiej Janiny Kościałkowskiej. Autorka trzech artykułów publikowanych w pracach zbiorowych. Członkini Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej działającej w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa UR.

EWELINA DYDA
Ur. w 1983 roku, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyła filologię polską ze specjalizacją krytyczno-literacką. Praca magisterska z zakresu recepcji twórczości Brunona Schulza w Polsce w latach 1976-2006. Wielbicielka Witkacego, Schulza i Gombrowicza. Publikowała w kwartalniku literackim „Wyspa”.

EWA DYNAROWICZ
Adiunkt w Katedrze Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współczesnej literatury i kulturoznawstwa niderlandzkiego oraz południowoafrykańskiego. Mieszka we Wrocławiu.

OLGERD DZIECHCIARZ
Ur. w 1968 r. w Olkuszu. Poeta, prozaik, felietonista, animator kultury i regionalista. Nagradzany w kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursach. Opublikował tomiki poezji: Ubyt, Podmioty codziennego użytku (1999), Autoświat (2007), Wiersze (p)różne (2008), Galeria Humbug (2009), Mniej niż zło (2011); zbiory felietonów Partykularne interesy (2005) i Olkusz dla opornych (2006) oraz tomy prozy: Masakra (2007), Miasto Odorków (2009), poMazaniec (2009), Wielopolski (2012), humoreski Graf von Mann (2007). Jest  także autorem publikacji popularyzujących dzieje Olkusza i okolic. Pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu. Jest pomysłodawcą Galerii Literackiej oraz Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia. Mieszka w Bolesławiu.
KAMILA DZIKA-JUREK
Ur. w 1984 r. Literaturoznawczyni, animatorka kultury, autorka pracy doktorskiej Problem ciężaru. Melancholia w twórczości Magdaleny Tulli napisanej pod kierunkiem prof. Elżbiety Dutki na Uniwersytecie Śląskim (2015). Publikowała m.in. w „Świecie i Słowie”, „Tekstach Drugich”, „Nowych Książkach”. Pomysłodawczyni i dyrektor festiwalu literackiego „Żywiec miasto zmySŁÓW”. Od trzech lat mieszka w Rzeszowie.
ALEKSANDRA DZIUBDZIELA
Ur. w 1996 r. w Olkuszu. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, magister edytorstwa. Kształcenie kontynuuje w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych na tej samej uczelni. Naukowo zajmuje się głównie historią książki.
DARIUSZ DZIURZYŃSKI
Ur. w 1973 r. w Warszawie. Poeta, literaturoznawca, tłumacz. Adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutował w 1995 r. arkuszem poetyckim Zguba. Autor tomików Epitafia (2001), Metrum (2005), Symultana (2010) i Epitafium. Remake (2013). Współautor (z Alicją Ślusarską) wyboru poezji Boris Vian, W hołdzie płetwom. Wybór wierszy / À nageoires. Choix de poèmes (Gniezno 2011). Współpracownik pisma „RED” , „Zeszytów Poetyckich” i „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”. Publikował także na łamach pism: „Twórczość”, „Odra”, „Topos”, „Portret”, „Wyspa”, „Tygiel Kultury” i „Helikopter”. Laureat Warszawskiej Jesieni Poezji (1994), Łódzkiej Wiosny Poetów (1995), nagród w Konkursach „O Gałązkę Oliwną” (2003), im. C.K. Norwida (2008), „Przeciw Poetom” im. W. Gombrowicza (2008). Jego wiersze w przekładzie na język angielski ukazały się w antologii Free Over Blood. New Polish Series (Londyn 2010). Mieszka w Warszawie. Poetycka strona autorska: www.dariuszdziurzynski.pl.