Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jesteśmy wszędzie i nigdzie” Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy, Uniwersytet Rzeszowski, 3-4 listopada 2016 r. (współorganizowana przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jesteśmy wszędzie i nigdzie” Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy, Uniwersytet Rzeszowski, 3-4 listopada 2016 r. (współorganizowana przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”)

Promocja wydanego przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” w Rzeszowie debiutu prozatorskiego Krystyny Lenkowskiej Babeliada w Księgarni Libra w Rzeszowie w ramach cyklu „Gazeta Wyborcza” zaprasza. Spotkanie prowadziła Magdalena Mach.

Promocja wydanego przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” w Rzeszowie debiutu prozatorskiego Krystyny Lenkowskiej Babeliada w Księgarni Libra w Rzeszowie w ramach cyklu „Gazeta Wyborcza” zaprasza. Spotkanie prowadziła Magdalena Mach.