Promocja nowych tomików Jana Tulika w Pałacu w Dukli (wśród nich wydanego przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” poematu Trzewiczek Amalii…)

O godzinie 17. w Pałacu w Dukli odbędzie się promocja dwóch wydanych niedawno tomików Jana Tulika Nocny deszcz i wydanego przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” poematu Trzewiczek Amalii albo żywych z umarłymi obcowanie.


28 czerwca 2016