Spotkanie z Krystyną Lenkowską i promocja Babeliady w Wypożyczalni Głównej WiMBP w Rzeszowie.


7 listopada 2016