Inga Iwasiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Pisarska i literaturoznawczyni była gościem Instytutu Filologii Polskiej UR i redakcji kwartalnika „Fraza”. Wygłosiła wykład pt. „Barbara Radziwiłłówna: konstruowanie postaci”, w którym m.in. skonfrontowała ze sobą skrajnie odmienne sposoby prezentacji tej postaci w literaturze polskiej i współczesnej literaturze litewskiej.

Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej, Zakład Literatury Polskiej XX wieku IFP, Redakcja kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza”

zapraszają na wykład

prof. dr hab. Ingi Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński)

Konstruowanie postaci: Barbara Radziwiłłówna

18 październik 2016, godzina 11.00 Duża Aula budynku AO, Campus Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. prof. S. Pigonia 1 (I piętro)

Profesor Inga Iwasiów jest teoretykiem i krytykiem literatury, literaturoznawczynią, pisarką, redaktorką pisma US „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media”, prezeską Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego, autorką książek: Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba feministyczna, Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda, Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj, Gender dla średniozaawansowanych. Wykłady szczecińskie; Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku; redaktorką kilku monografii zbiorowych. Opublikowała dwa tomiki poetyckie, dwa zbiory opowiadań, pięć powieści (m.in. dylogię Bambino i Ku słońcu), prozę Umarł mi, dramat Dziecko i zbiór felietonów Blogotony. W 2015 roku ukazała się jej ostatnia powieść Pięćdziesiątka.


18 października 2016