Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera

Pod redakcją Jolanty Pasterskiej i Magdaleny Rabizo-Birek, projekt okładki, Marlena Makiel-Hędrzak, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” [seria naukowa], Rzeszów 2008, s. 387.

Cena, 52 zł

Najobszerniejsze, wielostronne i wieloaspektowe opracowanie na temat twórczości Janusza Szubera. Księga „zakładzinowa” szuberologii zawiera 3O szkiców, rozpraw i esejów znakomitych badaczy i znawców współczesnej literatury z wielu, nie tylko polskich ośrodków akademickich, zapis dyskusji panelowej oraz kompletną bibliografię podmiotową i przedmiotową twórczości sanockiego poety. Artykuły ilustrują barwne reprodukcje prac plastycznych z dedykowanej Januszowi Szuberowi wystawy „Światło pamięci”.

Andrzej Busza, Kohelet

Posłowie i opracowanie Beata Tarnowska, redakcja, Edward Zyman, projekt okładki, Michał Tarnowski, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stow. Literacko-Artystyczne „Fraza” [seria poetycka], Rzeszów 2008, ss. 29

Cena, 15 zł

Pierwsze książkowe i od razu krytyczne wydanie znakomitego poematu Andrzeja Buszy, opublikowanego w 1975 roku na łamach paryskiej „Kultury”. „Utwór, który mówi o wygnaniu i samotności jako o nieodłącznych atrybutach losu artysty, ujawnia jednak głębokie, oswajające obcość i lęk, zakorzenienie autora w dyskursywnym uniwersum judeochrześcijańskiej kultury” – napisała w Posłowiu Beata Tarnowska.

Piotr Durak, Wiatrołomny

Posłowie, Stanisław Dłuski, Stow. Literacko-Artystyczne „Fraza”, [seria poetycka], Rzeszów 2008, s. 72.

Cena, 10 zł

Piotr Durak […] ma świadomość formy, czyli świadomość, że nie jest najważniejsze o czym piszemy, ale jaką formę nadajemy naszym przeżyciom. Siłą tej poezji jest niepokój poznawczy próba przekroczenia własnych ograniczeń, obrona elementarnych wartości, takich jak przyjaźń, miłość, nadzieja, piękno.

Z Posłowia

Zygmunt Ficek, Uroczystość czerpania chłodu

Stow. Literacko-Artystyczne „Fraza”, [seria poetycka], Rzeszów 2008, s. 84.

Cena, 12 zł

Utwory Zygmunta Ficka stanowią poetycki obraz ponowoczesnej świadomości i wrażliwości człowieka łaknącego aksjologicznego spełnienia i Prawdy, dlatego też zachwycą wszystkich wrażliwych, poszukujących głębi doznań metafizycznych w otwartej przestrzeni górskiej, konstytuującej sferę świeckiej mistyki.

Ewa Kalus-Korgol

Luise Famos, Poesias. Wiersze

przekład i wstęp Jan Wolski, redakcja, Aleksander Madyda, opracowanie graficzne, Grzegorz Wolański, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Biblioteka Frazy [seria poetycka], Rzeszów 2008, ss. 130.

Cena, 20 zł

Pierwszy w Polsce, obszerny i reprezentatywny wybór wierszy szwajcarskiej poetki Luisy Famos (1930-1974), tworzącej w języku retoromańskim. Jak pisze we wstępie tłumacz Jan Wolski, „woda i ogień, powietrze i ziemia stanowią filary jej poezji, przy czym w ogniu i ziemi widziałbym siły dominujące, ogień miłości, śmierć w gwiazdach, ptaki ogniste przelatują po niebie, a śnieżyca gasi płonące serce. Ożywiają ten świat zwiewne istoty – ptaki, przede wszystkim jaskółki, alter ego poetki, która postrzega siebie jako jaskółkę zataczającą jakby coraz wyższe i dalsze kręgi.”

Roman Wysogląd, Na granicy do niczego

(wiersze z lat 1969-2007)
Posłowie Olgerd Dziechciarz, obraz na okładce, „Król” Adama Marczukiewicza, Biblioteka Miejskiej Galerii Literackiej MBWA Olkusz, Biblioteka Frazy, Olkusz 2008, s. 60.

Cena, 15 zł

Wybór wierszy pisarza od trzydziestu lat mieszkającego w Szwecji, autora znakomitych opowiadań (m.in. tomu Przekrętka, uhonorowanego Nagrodą im. Andrzeja Bursy). Skondensowane, powściągliwe emocjonalnie, okraszone czarnym humorem, prawdziwie męskie liryki ukazują egzystencję odartą ze złudzeń, odsłaniają smutek przemijania, zawierają refleksje o terapeutycznych, umacniających w istnieniu mocach sztuki, gdyż, jak głosi tytuł jednego z utworów, „Jeśli nie wiesz, co zrobić, napisz wiersz, krótki, treściwy, nie za bardzo aluzyjny”. I taka właśnie jest poezja Romana Wysogląda.

Hermann Burger, Domokrążni czytelnicy

przekład Jan Wolski. Projekt i opracowanie graficzne Grzegorz Wolański, wydanie bibliofilskie o ograniczonej liczbie 222 numerowanych egzemplarzy, wydawnictwo Otwarty Rozdział, Rzeszów 2008

Cena, 20 zł

Książka powstała jako wynik graficznej wizji G. Wolańskiego (rocznik 1978), którą inspirowało opowiadanie szwajcarskiego prozaika Hermanna Burgera (1942-1989). Jej pierwowzorem była wystawa „Między słowem a obrazem” w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego w czerwcu 2007.

Andrzej Busza, Bogdan Czaykowski, Pełnia i przesilenie / Full Moon and Summer Solstice

Rzeszów 2008, Biblioteka Frazy [seria poetycka], Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stow. Literacko-Artystyczne „Fraza”

Cena, 15 zł

Tomik zawiera wzajemne przekłady wybranych utworów dwóch polskich poetów z kanadyjskiego Vancouver. Jest świadectwem ich długiej, serdecznej przyjaźni, wyrazem pamięci o zmarłym przyjacielu, poetyckim dialogiem, przypomnieniem niecodziennego artystycznego przedsięwzięcia – pisania i przekładania polskich wierszy w dalekim kraju, w otoczeniu obcego języka, w twórczym osamotnieniu, o których to okolicznościach tak pisał Bogdan Czaykowski, zwracając się do przyjaciela-poety, „chodź natkajmy do dziupli wierszy / w tych tu lasach / w borach Karibu w Jukonu puszczach / chodź natkamy wierszy Andrzeju Andrzeju / Eheu rzućmy w morze nasze wiersze // chodź naszczepczemy w uszy świerszczom Andrzeju”.

Magdalena Rabizo-Birek

Anna Jamrozek-Sowa, Życie powtórzone. O pisarstwie Zofii Romanowiczowej

Rzeszów 2008, Stow. Literacko-artystyczne Fraza, [seria naukowa], s. 469.

Cena, 29 zł

Mimo sporej ilości publikacji na temat prozy Romanowiczowej, brak było do tej pory tak pomyślanego i tak szeroko zakrojonego monograficznego ujęcia, jak to, które przedstawiła Anna Jamrozek-Sowa.

prof. Jacek Łukasiewicz

Krystyna Myszkiewicz, Na pstryk i zew

Olkusz 2008, Biblioteka Galerii Literackiej Miejskiego BWA w Olkuszu, Stow. Literacko-Artystyczne „Fraza”

Cena, 12 zł

Czytamy w jednym z wierszy tego tomu, „Usta niczego nie dają wprost”. Owo dawanie nie wprost wydaje mi się bardzo skrupulatnie przemyślaną strategią poetycką Krystyny Myszkiewicz (laureatki I Nagrody III edycji Konkursu Poetyckiego im. K. Ratonia). Można by rzec, że w domu języka tej poetki panuje permanentny remont. A może nawet nieustanne wypłukiwanie kruszców, ciągłe drążenie nowych korytarzy i sztolni. W tym brawurowym przedsięwzięciu nie ma jednak fałszywych tropów.

Marek K. E. Baczewski.

Robert Rutkowski, Łowienie spod lodu

Biblioteka Frazy [seria poetycka], Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2008

Cena, 12 zł

Nieufność połączona z szukaniem i sprawdzaniem wartości. Z drugiej strony zaś porządkowanie świata, poszukiwanie czegoś wyższego, a może także niechęć do nowoczesności. Dziwne współistnienie realistycznej obserwacji i bodźców tradycji, prywatności zapisu i przeżywania tekstów kultury. Doświadczenie egzystencji złączone z potrzebą zakorzenienia w kulturze.

Janusz Pasterski, Łowienie spod lodu, „Fraza” 2007, nr 4

Aleksandrów – Londyn – Feijó. Maria Danilewicz Zielińska, szkice – korespondencja – wspomnienia

pod redakcją Barbary Czarneckiej i Jana Wolskiego, Rzeszów 2007 Stow. Literacko-Artystyczne „Fraza”, wyd. „Otwarty Rozdział” [seria naukowa], s. 254.

Cena, 28 zł

Tom, ukazujący się z okazji 100 rocznicy urodzin autorki Szkiców o literaturze emigracyjnej, odzwierciedla istotę, specyfikę i zasadnicze obszary jej zainteresowań oraz aktywności twórczej. Zawiera opracowania o charakterze ogólnym, prezentujące i interpretujące kulturotwórczą postawę Marii Danilewicz Zielińskiej, opisujące pola jej aktywności i dążące do całościowej charakterystyki dzieła, także literackiego. Znaleźć w nim można także materiał dokumentacyjny w postaci listów i wspomnień.

Barbara Czarnecka i Jan Wolski, ze Wstępu

Adam Czerniawski, Wyspy szczęśliwe. Eseje o poezji,

Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stow. Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2007, [Biblioteka Frazy – seria eseistyczna]

Cena, 28 zł

Ideałem poetyckiej postawy wobec rzeczywistości powinna być, wedle Czerniawskiego, niezależność, programowe wręcz niezaangażowanie się w doraźne działania polityczne, postawa dystansu, także wobec samego siebie, prymat dawany faktom, rozpatrywanym w kategoriach intelektualnych, nie zaś rozbuchanie emocjonalne. Tak widziany poeta staje się bliski filozofowi.

Magdalena Rabizo-Birek

Franz Hohler, Małe prozy

Biblioteka Frazy, Rzeszów 2007

Cena, 18 zł

Franz Hohler uznawany jest za jednego z najlepszych współczesnych pisarzy szwajcarskich. (…) świetnie operuje subtelną ironią, zaskakuje niecodzienną metaforyką i sarkastycznym poczuciem humoru. Pod maską kuglarza kryje się jednak refleksyjny liryk, skupiający uwagę na drobiazgach, z których składa się świat. W opowiastkach Hohlera trudno wskazać jednoznaczną granicę, kondycja ludzka jest tu ważna tak samo, jak kondycja dżdżownicy czy osy. To zadziwiająco orzeźwiające doświadczenie.

Milena Schefs, „Nowe Książki” 2007, nr 9.

Jerzy Korey-Krzeczowski, Barwy życia (powieść)

wyd. Otwarty Rozdział, Rzeszów 2007.

Cena, 18 zł

Siłą Barw młodości jest nie tyle prawda faktów, co interesująco w sensie literackim ukazana prawda klimatu, wrażeń, odczuć i emocji świata w okresie międzywojnia, a tym samym świata młodzieńczych lat autora, który, powodowany naturalną nostalgią, po raz kolejny powraca do „zauroczonej”, bliskiej jego sercu, Ziemi Świętokrzyskiej.

Z Posłowia Edwarda Zymana

Ryszard Mścisz, Roześnienie

Rzeszów 2007, [Biblioteka Frazy – seria poetycka]

Cena, 12 zł

taki film łatwo zrobić rozlazłą tragedię która powoli brnie do końca bez kosmosu patetycznych pieśni chóru nawet litość i trwoga nie za wielkie więc nie ma katharsis a jednak ta nałogowa chęć by robić to samo zdumiewa i sama w sobie stanowi największą atrakcję – oby nie najważniejszą – dzieła powielanego w niezliczonych kopiach

z wiersza „Film życia”

Kazimierz Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia

Rzeszów 2007, wyd. III poprawione i uzupełnione [Biblioteka Frazy – seria naukowa].

Cena, 25 zł

Trzecie wydanie językoznawczego bestsellera rzeszowskiego profesora polonistyki, wzbogacone o rozważania na temat „europeizacji” współczesnej polszczyzny i jej związków ze zjawiskami postmodernizmu.

Zenon Ożóg, Modlitwa w poezji współczesnej

Rzeszów 2007 [Biblioteka „Frazy” – seria naukowa]

Cena, 35 zł

„Autor podejmuje temat modlitwy poetyckiej, zapoznany niemal całkowicie przez współczesną refleksję literaturoznawczą, tak w wymiarze historycznoliterackim, jak – przede wszystkim – teoretycznym. (…) Badania wypełniają istotną lukę w rozległym obszarze literackiej sakrologii, stanowiąc zarazem pewien fragment szerszej problematyki związanej z pytaniem o specyfikę i wyznaczniki „sakralnego” w tekście poetyckim i o możliwości jego obiektywnej identyfikacji przy pomocy narzędzi właściwych dla filologa”.

Prof. dr hab. Zofia Zarębianka, z recenzji wydawniczej

Stanisław Perykasza, Zbigniew Ważydrąg,

Z ziemi mojej… Dyptyk poetycki,
Biblioteka Frazy [seria poetycka], Rzeszów 2007

Cena, 12 zł

Lektura wierszy [Stanisława Perykaszy] staje się swoistą nieśpieszną podróżą przebiegającą na tle krajobrazu, wzdłuż szlaków wyznaczanych zmieniającymi się porami roku, pozwalającą poznać osoby, stany i doznania oglądane w przestrzeni pamięci.
Utwory [Zbigniewa Ważydrąga] są rodzajem projektu realizującego myśl o serdecznym współdziałaniu ludzi, przyrody, podejmującego trud mierzony pracą, radością i smutkiem przemijania.

Jan Wolski, fragmenty recenzji z okładek tomiku

Zdzisław Wawrzyniak, Refreny życia. Wiersze węższe i szersze

ilustracje Grzegorz Wolański, Wyd. Otwarty Rozdział, Rzeszów 2006.

Cena, 10 zł

Wiersze zebrane w tej niewielkich rozmiarów książce w zaskakująco prosty sposób mówią o sprawach transcendentnych. […] wielu czytelników odnajdzie w nich cenne wskazówki podpowiadające, jak należy żyć, by nie czuć się „samotnym wśród ludzi”, bezwartościowym, bądź skrzywdzonym.

Marta Brzuszek, Katarzyna Surmacz,
Dobroć, miłość, wiara
, „Fraza” 2007, nr 2.

Jan Wolski, Pisanie książek beż użycia pióra

(300 egzemplarzy ręcznie numerowanych), wydawnictwo towarzyszące wystawie upamiętniającej 20. rocznicę śmierci artysty typografa Stanisława Gliwy), Rzeszów 2006

Cena, 30 zł

Zarówno w słownym wprowadzeniu, jak i bibliofilskim wykonaniu utrwala Wolski poezję typograficznej sztuki Gliwy, wyrażającą się funkcjonalnością każdego szczegółu i wybornym zestrojeniem całości, opalizującą słowno-graficznym połączeniem różnych form przekazu – grafiki z fotografią, z literackim słowem, z anegdotą, splatającą imponującą opowieść o artyście z opisem jego dokonań.

Alina Siomkajłło
„Dziennik Polski” (Londyn) 9 stycznia 2007

Janusz Koryl, Spacer po linie

wyd. Stow. Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2006.

Cena, 12 zł

Jerzy Korey-Krzeczowski, Powracam tutaj z własnej woli.

Szkice i wspomnienia o wybranych twórcach Ziemi Świętokrzyskiej,
posłowie, Edward Zyman,
Rzeszów 2006. [Biblioteka „Frazy” – seria eseistyczna]

Cena, 18 zł

„Autor prezentuje się czytelnikom na kilku płaszczyznach, jako poeta, gawędziarz, recenzent, profesor i specjalista w dziedzinie zarządzania. Pisze głównie sercem, napędzany szlachetną nostalgią, prawem oddalenia, pokusą pięknego widzenia wstecz kreśli, a właściwie komponuje, tworzy obraz świata właściwie nieistniejącego, acz możliwego w punktu logiki dziejów.”

Tadeusz Zubiński, „Fraza” 2007, nr 2

Maciej Sawa, rok $ roki

Olkusz 2006 [Biblioteka Galerii Literackiej MBWA Olkusz, Biblioteka „Frazy” – seria poetycka]

Cena, 10 zł

„[…] „normalność” zdaje się być „wielorakim asumptem” twórczości Sawy, wessania twórcy przez żywioł życia, jego rozdrabniania się na prozaiczne cząstki codzienności, turpistycznych rekwizytów tworzenia, metafizyki i eschatologii, które wyzierają zza nękających człowieka pytań.”

Ryszard Mścisz, „Fraza” 2006, nr 4 – 2007, nr 1

Krzysztof Kasprzyk, Miejsce

Rzeszów 2006. [Biblioteka „Frazy” – seria poetycka]

Cena, 15 zł

„Tomikiem Miejsce przypomina się krajowemu czytelnikowi autor znany szerzej bodaj z jednego tylko tekstu, napisanego latem 1980. w Stoczni Gdańskiej. […] znanego jako „Piosenka dla córki”. […] wiersze [.] dają przede wszystkim świadectwo niełatwej duchowo sytuacji wieloletniego emigranta, z obczyzną niepogodzonego, zawieszonego pomiędzy krajem […], a kanadyjskim Toronto”.

„Charakter pisma” 12.06.2006

O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach

rozmawiają Bogdan Czaykowski i Adam Czerniawski,
wstęp Magdalena Rabizo-Birek,
Toronto-Rzeszów 2006. [Biblioteka „Frazy” – seria eseistyczna]

Cena, 26 zł

„Wielkie wrażenie robi prawdziwa pasja i żywa fascynacja, a jaką obaj pisarze mówią o polskiej literaturze i kulturze, i z jaką od kilkudziesięciu lat ze znakomitym skutkiem walczą o jej obecność na kursach uniwersyteckich, w kanonicznych opracowaniach, międzynarodowych słownikach, a przede wszystkim – w świadomości czytelników w krajach anglojęzycznych.”

Magdalena Rabizo-Birek, ze Wstępu do książki

Bogdan Stangrodzki, Dłonią ongiś podaną

posłowie, Agata Paliwoda,
Rzeszów 2005. [Biblioteka „Frazy” – seria poetycka]

Cena, 12 zł

„Stangrodzki proponuje poezję sugestii i skojarzeń – mnoży pytania, sygnalizuje problemy. Taka koncepcja liryki realizuje się głównie w poetyce swoistej impresyjności, swobodnego toku myśli i skojarzeń. [..] buduje obraz świata, w którym poszukiwanie odpowiedzi na pytania ważne w kontekście ludzkiej kondycji, łączy się, a często wywodzi, z konkretnych sytuacji.”

Agata Paliwoda, z Posłowia tomu

Maja Elżbieta Cybulska, Dobra Anglia i inne szkice

Rzeszów 2005. [Biblioteka „Frazy” – seria eseistyczna]

Cena, 18 zł

„Bez wątpienia zyskaliśmy książkę osobistą, ale ważną, wymagającą wszelako wielokrotnego studiowania, do lektury której zachęcam nie tylko sympatyków kultury brytyjskiej”.

Tomasz Hrynacz, „Poetica”

Barbara Halicka, Dokąd

Rzeszów 2005.[Biblioteka „Frazy” – seria poetycka]

Cena, 10 zł

„Do tych wierszy trzeba podejść ostrożnie; są jak człowiek, więc żywe, bolesne. Halicka pisze gorzko, nie oszczędza nikogo, siebie przede wszystkim i w tym pewnie ukrywa się prawda tej liryki.”

Roman Chojnacki, ze Wstępu

Mirosława Buchholtz, Psia dola Pana Mola

Rzeszów 2005. [Biblioteka „Frazy” – seria poetycka – wiersze dla dzieci]

Cena, 26 zł

„Dwadzieścia osiem tekstów zebranych w tomiku są propozycją poznawania świata zwierząt, tych niezwykłych, spotykanych jedynie w zoo, i tych najpospolitszych, podwórkowych psów i kotów, ale także poznawaniem świata codziennego z jego nudną z pozoru powtarzalnością. […] Dla wymagającego czytelnika, jakim jest dziecko, ważnym uzupełnieniem słowa staje się ilustracja – towarzyszące wierszom rysunki Grzegorza Frydryka, taka jak niegdyś rysunki, choćby Szancera, stanowią z tekstem Mirosławy Buchholtz integralną całość, wysmakowane i dyskretne pozwalają na wypełnienie słownego obrazu.”

Alicja Jakubowska-Ożóg, „Fraza” 2006, nr 1-2

Marek Kusiba, Inne powody (wiersze przebrane i nowe 1974-2004)

wyd. Instytut Badań i Dokumentacji (E)Migracji Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie i Biblioteka Frazy, Warszawa-Rzeszów 2005

nakład wyczerpany

„Wiersze zgromadzone w tomie Inne powody są świadectwem ryzykownego życia na własny rachunek”.

J. Wolski, ze wstępu do tomu Inne powody.

Numery archiwalne „Frazy” i publikacje książkowe można zamawiać w redakcji fraza@ur.edu.pl.

Opłatę za publikacje należy wpłacać na konto:
PKP BP I/O Rzeszów 89 1020 4391 0000 6602 0043 7079.