Bułat Okudżawa, Przejezdny muzyk

Piosenki i wiersze w przekładzie W. Kalety,
Rzeszów 1999. [Biblioteka „Frazy” – seria przekładów]

nakład wyczerpany

[…] na estradę wyszedł Wacek Kaleta. Śpiewał swoje przekłady. „Zamurowało” mnie od pierwszych taktów. Przekłady były dobre, ale nie to przykuło moją uwagę. […] Śpiewał dla siebie. W jego tekstach zabrzmiała „ta samaja gławnaja piesienka” każdego człowieka, o której pisał Bułat Okudżawa.

Michał B. Jagiełło, z Posłowia

Magdalena Rabizo-Birek, Czytanie obrazów

Teksty o sztuce z lat 1991-1996,
Rzeszów 1998. [Biblioteka „Frazy” – seria krytyki]

nakład wyczerpany

Teksty zebrane w zbiorze […] pełne są skrupulatnych określeń i trafnych diagnoz, od próby charakterystyki twórczości danego artysty, poprzez odkrywczą penetrację tajemnicy „nieznanego”, „niewyrażalnego”, „niewidzialnego”, aż po taktowne sporządzane i z właściwą delikatnością przeprowadzane próby wartościowania […].

Stanisław Tabisz, Pisanie o obrazach, „Opcje” 1999, nr 6.

Rafał Rżany, Pozornie tak bardzo po/dzieleni. Nie tylko o młodej poezji.

Rzeszów 1998. [Biblioteka „Frazy” – seria krytyki]

Cena, 10 zł
Jan Tulik, Kontynenty

(Wydawca, Stowarzyszenie Literackie im.Stanisława Piętaka), Rzeszów 1998. [Biblioteka „Frazy” – seria dramatu]

nakład wyczerpany

W dramacie „Kontynenty” Jan Tulik kreuje metaforyczną sytuację, która daje mu możliwość pokazania skutków psychologicznych i społecznych zniewolenia, przedstawia chorobę i upadek totalitarnego systemu, szok wolności, a także próbuje zrozumieć nieumiejętność zaadaptowania się do niej wielu ludzi.

Magdalena Rabizo-Birek, z okładki tomu

Mariusz Kalandyk, Powrót Atanaryka

Rzeszów 1997. [Biblioteka „Frazy” – seria poetycka]

nakład wyczerpany

Debiutant Kalandyk […] stara się zabrać czytelnika w podróż do „Kalandii”, krainy hermetyzmu. […] To labirynt, w który pozbawiony precyzyjnych wskazówek profan niechybnie zginie. Groźna fortalicja broni tajemniczego wnętrza osoby autora („), bohatera lirycznego („), każdego z nas („), a może straszliwego i tajemniczego Minotaura”

Jan Wolski, z książki „Dotykanie wiersza”

Stanisława Kopiec, Wielki wóz

Rzeszów 1997. [Biblioteka „Frazy” – seria poetycka]

nakład wyczerpany

Ta umiejętność łączenia zwykłości z niezwykłością, humoru z tragizmem nadaje wierszom poetki z Lubeni, piszącej pod znakiem „Madonny poezji rędzin i czarnoziemów serc”, wyższy wymiar estetyczny i głębszą prawdę o życiu, którą każdemu udostępnia, bo nic tak […] autorka nie ceni, jak mądrość, która nie bałamuci człowieka, a wynika z doświadczenia, obserwacji i praktycznej znajomości świata.

Jerzy Winiarski, z Posłowia

Wiesław Kulikowski, Blisko i najbliżej

Rzeszów 1997. [Biblioteka „Frazy” – seria poetycka]

nakład wyczerpany

Wiesław Kulikowski, Dawna rozmowa z igliwiem

Rzeszów 1997. [Biblioteka „Frazy” – seria poetycka]

nakład wyczerpany

Wiesław Kulikowski, Okruchy obrazu

Rzeszów 1997. [Biblioteka „Frazy” – seria poetycka]

nakład wyczerpany

Magdalena Zych, Czas się zbierać

Rzeszów 1997. [Biblioteka „Frazy” – seria poetycka]

nakład wyczerpany

Dorastanie, dojrzewanie dla wrażliwych istot staje się często ciężarem nie do udźwignięcia. Magdalena przetwarza swoją młodość w słowa. Próbuje w nich zmieścić to, co przeżywa, „złowróżbny stukot”, „pustkę zmiętych powiek, „tłusty znak przerażenia”.

Ludmiła Marjańska, „Za rogiem tajemnicy

Alicja Nowosławska, Wronie wesele

Rzeszów 1997. [Biblioteka „Frazy” – seria poetycka]

nakład wyczerpany

Grzegorz Kociuba, Budzenie twarzy

Rzeszów 1997. [Biblioteka „Frazy” – seria poetycka]

nakład wyczerpany

„Kociuba […] zagląda, wręcz uporczywie patrzy do własnego wnętrza. Tam chce się dowiedzieć prawdy, rozwikłać Tajemnicę, chce obudzić swoją twarz, swój prawdziwy obraz, bo dostrzegany ten w lustrze wydaje się się tylko jak na fotografii unieruchomioną maską.”

Jan Wolski, z książki „Dotykanie wiersza”

Stanisław Dłuski, Stary dom

Rzeszów 1995. [Biblioteka „Frazy” – seria poetycka]

nakład wyczerpany

Grupa Droga, Ślepcy pod słońcem

Rzeszów 1992. [Biblioteka „Frazy” – seria poetycka]

nakład wyczerpany

Tematami ich wierszy są intymne nastroje i przeżycia (Topczyj), oparty na własnej wrażliwości kontakt z drugim człowiekiem, naturą, rzeczywistością (piękne wiersze Dłuskiego „Szczęście” i „Rumuńskie dzieci”), albo wielkie uniwersalne tematy ubrane często w kulturowe, egzotyczne szaty (kreacja podmiotu wierszy jako średniowiecznego mnicha w wierszach Kalandyka i reminiscencje poezji romantycznej u Kociuby).

Magdalena Rabizo-Birek,
Otworzyć oczy na słońce, „A-Z”, 17.08.1992 r.

Grzegorz Kociuba, Obserwacje

Rzeszów 1991. [Biblioteka „Frazy” – seria poetycka]

nakład wyczerpany

Kociuba na szczęście nie jest poetą stadnym. […] potrafi już porządkować wizję, która w nim zamieszkuje – która jest darem natury lub jakiegoś ślepego demiurga – własnej koncepcji istnienia, przeciwstawiać ją jej, z tego rodzi się poetycka dynamika, ale i myśl porządkująca istnienie, z tego rodzi się człowiek.

Krzysztof Karasek, ze Wstępu

Numery archiwalne „Frazy” i publikacje książkowe można zamawiać w redakcji fraza@ur.edu.pl.

Opłatę za publikacje należy wpłacać na konto:
PKP BP I/O Rzeszów 89 1020 4391 0000 6602 0043 7079