Wspominanie Mariusza Kargula w Krasnymstawie

W Sali Muzycznej Krasnostawskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie z redaktorami „Frazy” (Zenonem Ożogiem, Magdaleną Rabizo-Birek i Janem Wolskim), promujące numer „Frazy” 2013, nr 4, dedykowany pamięci Mariusza Kargula – przedwcześnie zmarłego pisarza, publicysty i animatora kultury z Krasnegostawu. Pomysłodawca i organizator spotkania Stanisław Kliszcz zatytułował je „Frazy osobiste” – od działu naszego pisma, w którym Mariusz w cyklu Koniec wieku niewinności kilka lat regularnie publikował swoje felietony i fragmenty autobiograficznej prozy (ostatni z nich ukazał się pośmiertnie w promowanym numerze pisma). W spotkaniu uczestniczyli jego ojciec, rodzina i licznie zgromadzeni przyjaciele, którzy przybyli m.in. z Warszawy, Lublina, Zamościa i Chełmu. Swoje wspomnienia snuli nie tylko redaktorzy „Frazy”, ale także innych pism i instytucji kultury, z którymi Mariusz przyjaźnił się i współpracował, m.in.: Bożena Fornek (z „Zamojskiego Informatora Kulturalnego”), Jan Henryk Cichosz (z „Nestora”), Roman Żelazny (z „Echa Krasnegostawu) i Jarosław Wach (z „Akcentu”). Wzruszające spotkanie, które otworzyła projekcja montażu fotografii przedstawiających pisarza, zakończył recital Moniki Krajewskiej, na który złożyły się napisane dla niej przez Mariusza piosenki, komentowane przez pieśniarkę fragmentami jego mejlowych listów do niej. Późnym wieczorem zapaliliśmy lampki na grobie Mariusza na krasnostawskim cmentarzu.

Wspominanie Mariusza Kargula w Krasnymstawie


12 kwietnia 2014