FRAZA NR 111-112 / 2021 – DWA PORTRETY (TRUMIENNE)

Zygmunt Wawrzyniec WOJSKI, Janusz Szuber z Sanoka Zygmunt Wawrzyniec Wojski JANUSZ SZUBER Z SANOKA W połowie lat dziewięćdziesiątych usłyszałem w radiowej Dwójce znakomity głos nieznanego mi wtedy zupełnie poety. Recytował piękny wiersz z czasów swojej wczesnej młodości. Dowiedziałem się wówczas, że nazywa się Janusz Szuber i że mieszka w Sanoku. Miałem wtedy w Sanoku przyjaciółkę, Annę z Taworskich Strzelecką, którą dość często odwiedzałem i obiecałem sobie, że przy najbliższej bytności w tym mieście spytam ją, czy zna Janusza. Okazało się, że zna go doskonale i że się przyjaźnią. Bez trudu skontaktowała mnie z Januszem i niemal natychmiast trafiłem do niego...

Read More

FRAZA NR 109-110 / 2020 – FRAZY OSOBISTE

Teresa TOMSIA, Imię poety, Kultura i przyzwoitość, Na dwa głosy Esej Teresy Tomsi oraz wiersz Wojciecha Kassa ukazały się w numerze we wcześniejszym, niepełnym wariancie, zatem publikujemy całość w tym miejscu i przepraszamy Autorów. Redaktorka naczelna „Frazy” Teresa Tomsia W pamięci, w odbiciu (4) IMIĘ POETY   Andrzej Ogrodowczyk zapisał się w pamięci czytelników jako poeta tworzący w oryginalnym stylu spiętrzonych metafor ukazujących różnorodność rzeczywistego. Był przejęty cudem egzystencji, a jednocześnie zmierzał ku otchłani, krążył wśród cieni, którym zaufał: Simone Weil, Franza Kafki, Jana Lechonia. Szedł przez życie posłuszny wewnętrznemu nakazowi, by codzienne bytowanie podporządkować całkowicie rozwojowi artystycznemu. Łączył twórczość...

Read More