PRACE STANISŁAWA GLIWY

PRACE STANISŁAWA GLIWY
Wystawa Stanislawa Gliwy (J. Górnicki)