Odszedł Bolesław Taborski

Tego dnia zmarł w Londynie Bolesław Taborski. Urodził się w 1927 r. w Toruniu. Był poetą, teatrologiem, tłumaczem i krytykiem literackim. Okupację spędził w Warszawie i Krakowie. Należał do Armii Krajowej, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Po nim znalazł się w obozie jenieckim, następnie postanowił pozostać na Zachodzie. Od 1946 r. mieszkał w Wielkiej Brytanii. Należał do redakcji „Merkuriusza Polskiego” i „Kontynentów”. W latach 1959–1993 był pracownikiem Sekcji Polskiej BBC, prowadził między innymi niedzielny program poświęcony kulturze i sztuce, później zwany „Sztuka nad Tamizą”. Przetłumaczył na angielski dramaty Jana Pawła II. Był autorem książek teatrologicznych, wspomnieniowych i kilkunastu zbiorów wierszy. Na łamach „Frazy” kilkakrotnie publikowaliśmy jego wiersze, rozmowy z nim, szkice o jego poezji i recenzje z tomów.

Wspomnienie o nim dla „Frazy” napisał serdecznie z nim zaprzyjaźniony Piotr Sobolczyk.


6 grudzień 2010