Jurij Andruchowycz doktorem honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Z inicjatywy Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego (w tym aktywnego zaangażowania redakcji „Frazy”), popartym jednogłośnie uchwałami Rady Naukowej Kolegium Nauk Humanistycznych i Senatu UR, najwyższe uniwersyteckie wyróżnienie – doktorat honoris causa – przyznano wybitnemu ukraińskiemu pisarzowi Jurijowi Andruchowyczowi. Jest to pierwszy doktorat honorowy przyznany przez Uniwersytet Rzeszowski zagranicznemu artyście. Urodzony w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk) na zachodniej Ukrainie w roku 1960 pisarz jest autorem tomów wierszy, powieści i esejów, z których większość ukazała się w przekładzie na język polski (m.in. powieści: Rekreacje, Moscoviada, Perwersja, Leksykon miast intymnych, Kochankowie Justycji). Jurij Andruchowycz jest laureatem ważnych nagród międzynarodowych, m.in. Nagrody im. Herdera (2001), Nagrody Europejskiego Porozumienia Leipziger Buchpreis (2006), literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus za powieść Dwanaście kręgów w przekładzie Katarzyny Kotyńskiej (2006), nagrody Vilenica (2017). Na język ukraiński przetłumaczył m.in. dramaty Szekspira, wiersze Rainera Marii Rilkego, prozę Brunona Schulza. Wykonuje swoje utwory z ukraińskimi i polskimi muzykami, m.in. z wrocławską grupą Karbido (płyty Cynamon (z dodatkiem Indii), Samogon, Absynt, Atlas Estremo, Litografie). Uroczystości wręczenia pisarzowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego towarzyszyły: dedykowana mu wystawa prac plastycznych Nieprzemijalność, przygotowana przez artystów Instytutu Sztuk Plastycznych UR i sesja naukowa o jego twórczości zatytułowana Środkowoeuropejczyk. 7 czerwca w Auli Instytutu Muzyki UR pisarz spotkał się z czytelnikami (rozmowę prowadziła redaktorka naczelna „Frazy” Magdalena Rabizo-Birek) a później wystąpił z wrocławską grupą Karbido na koncercie zatytułowanym Atlas litografii. W numerze (roczniku) „Frazy” 2022, nr 1–4 ukazał się blok materiałów poświęconych temu wydarzeniu (w tym jego wiersze Andruchowycza z cyklu Kieszonkowy Jawornicki w przekładach muzyka z zespołu Karbido Marka Otwinowskiego), zapis rzeszowskiej rozmowy i eseje recenzentów jego doktoratu – profesorów Bogusława Bakuły i Jarosława Fazana oraz dokumentujące wydarzenia zdjęcia autorstwa Michała Święcickiego.

Folder Nieprzemijalność >>


6-7 czerwca 2022