Frazy Osobiste – spotkanie z Iwoną Mesjasz i Antonim Matuszkiewiczem w Wypożyczalni Muzycznej WiMBP w Rzeszowie
30 października 2023 r.

Tańczący dom w Górach Orfickich

Audycja Romana Adamskiego Pierwsze spotkanie z cyklu „Frazy Osobiste” https://radio.rzeszow.pl/58768/pierwsze-spotkanie-z-cyklu-frazy-osobiste/ 

(30 października 2023)

Dlaczego Praga jest „odnalezionym domem” urodzonego we Lwowie Dolnoślązaka? Czym jest Bohemian story Świdniczanki, doktoryzującej się z huculskiej epopei Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza na Uniwersytecie Karola w Pradze? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, obrazujących komplikacje polskich życiorysów XX i XXI wieku, będzie można usłyszeć na spotkaniu z pisarską parą współpracującą od wielu lat z „Frazą”, połączonym z premierami ich najnowszych książek – wydanej właśnie w serii Biblioteka „Frazy” prozy Iwony Mesjasz Tańczący dom oraz tomu poezji Antoniego Matuszkiewicza Wieszczyna i okolice. Ich ważnym tematem jest niezwykłe miejsce życia autorów – sudeckie pogranicze Polski, Czech, Niemiec i dawnych Austro-Węgier. Wstęp wolny.

Spotkanie z Iwoną Mesjasz (Matuszkiewicz) i Antonim Matuszkiewiczem w Wypożyczalni Muzycznej WiMBP w Rzeszowie. Fot. Wojciech Birek

 

Informacje o autorach:

Iwona Mesjasz, ur. w Świdnicy. Ukończyła polonistykę i Podyplomowe Studium dla Nauczycieli Języka Angielskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. W lutym 2023 r. obroniła na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze dysertację z zakresu komparatystyki literackiej na temat aspektów krajobrazu w literaturze środkowoeuropejskiej – polskiej (Stanisław Vincenz) i czeskiej (Ivan Olbracht, Jaroslav Durych, Jiří Langer, Josef Váchal). Kontynuuje drugie studia doktoranckie na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu z zakresu literatury czeskiej (twórczość Václava Vokolka). Debiutowała książką prozatorską Gaguły (2003, wstęp Olga Tokarczuk). Jest autorką wierszy, recenzji, szkiców i artykułów naukowych drukowanych w Polsce i w Czechach, publikowanych także pod nazwiskiem Matuszkiewicz. Jest nauczycielką języka angielskiego i polskiego w gimnazjum w Broumovie. Od 2008 r. mieszka we wsi Martínkovice w Czechach.

Antoni Matuszkiewicz, ur. we Lwowie. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz, animator życia kulturalnego na polsko-czeskim pograniczu. Od 1946 r. mieszka na Dolnym Śląsku. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowe studia w zakresie muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował m.in. w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy i Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu. W 1981 członek zarządu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Województwa Wałbrzyskiego, organizator i redaktor naczelny pisma „Niezależne Słowo” (1980–1981 i 1989–1990). Internowany 13 grudnia 1981 r. W latach osiemdziesiątych zaangażowany w działalność Klubów Inteligencji Katolickiej i ruchu Communione e liberazione, organizował poetyckie spektakle w świdnickich kościołach. Debiutował w 1972 r. w miesięczniku „Odra”. Jest autorem ponad trzydziestu książek poetyckich, prozatorskich, eseistycznych, wywiadu-rzeki z Andrzejem Szyszko-Bohuszem oraz redaktorem kilku regionalnych almanachów literackich. W 1996 r. zamieszkał na Ziemi Kłodzkiej (Stronie Śląskie, Stary Gierałtów), gdzie założył i redagował pismo Związku Gmin Śnieżnickich „Stronica Śnieżnicka” (1999–2000). Członek założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek honorowy Polsko-Czeskiej Grupy Poeci ’97, współorganizator spotkań Den Poezie w Broumovie. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2023 świętował w Nowej Rudzie jubileusz pięćdziesięciolecia pracy twórczej. Od 2008 r. mieszka w Martínkovicach k. Broumova w Czechach.


27 października 2023 r.