FRAZA NR 71 / 2011

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NAJBLIŻSZYCH NUMERACH:

Literatura hiszpańska, niemiecka, irlandzka i amerykańska
Wiersze i proza: BIENIAS, Bieszczad, CALVADOS, Czarnocki,
HEBES, Kamiński, KLUKAS, Reuter, SUWIŃSKI, Szczepaniak
Rozmowa z Ernestem BRYLLEM. Ewa LIPSKA w Rzeszowie
Eseje o twórczości Becketa, Lessing, Miłosza, Nahacza,
Pankowskiego, Schulza. Sztuka: malarstwo Jadwigi HAJDUK
fotografie Michała DROZDA. Dwudziestolecie „Frazy”

W NUMERZE NR 71:

MOTTO:

Nim ustalonym szlakiem
nadejdzie poselstwo
z tamtej jeszcze nie odkrytej strony
tu jesteśmy zdani na własną opowieść
Nikt nie może martwych obudzić
nikt nie jest zdolny powstać
ze snu żywych

Michał Fostowicz, Do przechodzących


PORTRETY:

Alicja BALUCH, Jabłko jak suknia zielone, Szarówka, Powrotne drogi
Literatura dla dzieci, z której się nie wyrasta. Z Alicją BALUCH rozmawia Eryk Ostrowski
Alicja BALUCH, Autoanaliza na podstawie baśni O Białośnieżce i Różyczce braci Grimm
Olgerd DZIECHCIARZ, Grzech pierworodny, Starość, Oddzielenie, Porządkowanie, Okno, Kot przy ulicy, Ciemność, Zdrada, Cieluch
Janusz PASTERSKI, Ironiczny portrecista współczesności
Olgerd DZIECHCIARZ, Małopolski (fragment powieści)

HOMMAGE A MICHAŁ FOSTOWICZ:

William BLAKE, Ameryka, przełożył Michał Fostowicz
Henryk WANIEK, Droga do Michała
Antoni MATUSZKIEWICZ, Pusty dom duszy
Magdalena RABIZO-BIREK, Mieszkaniec zapomnianego klasztoru
Michał FOSTOWICZ, Sześć listów do Magdaleny Rabizo-Birek
Antoni MATUSZKIEWICZ, Fatum
Zofia MIRSKA, *** Alicjo – Michała…
Karol MALISZEWSKI, Pod własnym ciężarem – o jednym tomiku Michała Fostowicza.
Anna CZABANOWSKA-WRÓBEL, Pył słońca w twarz Boga. O esejach Michała Fostowicza
Henryk WANIEK, Z okolicy Końca Świata (wokół malarstwa Michała Fostowicza-Zahorskiego)

INNE MIEJSCA ZAMIESZKANIA (LITERATURY):

Maksymilian WOŁOSZYN, Tete Inconnue, *** Dzień mlecznie siny; *** Młodzieńcem surowym, Żegluga, Czerwona Wielkanoc, Terror, Potomnym, Rzeź, Głód, przeł. Zbigniew Dmitroca
Karol MALISZEWSKI, Manekiny
Andriej BAZYLEWSKI, Próba obalenia prawdy obiektywnej, przeł. Zbigniew Dmitroca
Miłosz PIOTROWIAK, Nie ma nic poza… tekstem Koheleta. Na marginesach Koheleta Andrzeja Buszy
Antoni MATUSZKIEWICZ, Bez odrębności liter
Jacek KLEBANIUK, Stycznia numer sześć, Pierwsza klasa
Anna KIESEWETTER, Szczep winny (fragmenty)
Alicja KLOSKA, Janusza Żernickiego poetycka wizja świata
Ewa WŁODARSKA-LOREK, Zimobranie, Mielizna, Ochra, Hołodomor, Mimikra, Powojowiska
Dorota SKOMRA, Ulica Paniki, Andrzejek
Janusz RADWAŃSKI, Majerovky. Gabreta, Epitalamium, Za Dunaj, List do W. Poste restante Berdyczów, Krucjata dziecięca
Magdalena SCHREIBER, Duch akademizmu
Aleksandra PERZYŃSKA, ***ojcu, *** tuż pod moim, (nie)pamięci Sylvii Plath, Mój mężczyzna, Świat twych rąk
Magdalena BĄK, Poeta w mieście. O poezji Grzegorza Wołoszyna
Jadwiga DEMCZUK, *** w zadymionym pokoju, ***gdy kobieta kocha…, *** gwiazdy…, *** (list do ojca), *** gdy umiera matka…, ***wiesz jak to jest…
Marek CZUKU, „Gdy ulatują szare wróble godzin”, czyli poeta zapomniany – Jerzy Waleńczyk
Barbara SZAL, Pożar-ł, Bronka Lee-Marło, Klucz, róża i Miles Davis
Katarzyna ZAJĄC, Przeczucie, Kwitnące kasztany: pora dorastania, Marcowe niepogody, Infekcja, Ulotki. Grudzień osiemdziesiąt dwa, Telefony w porze suchej
PATRYK CZARKOWSKI, Zbiór, *** mówiliśmy, *** przedmiot, W stronę asymptoty, *** studnie mają…, ***wykonana z trwania…, Sen.Lament, ***chciałbym wiedzieć…, ***On…, Ty. Całość
Janusza PASTERSKI, Notatnik otwarty: Harmonia i rozedrganie
Teresa RADZIEWICZ, Żar, Hanna pikuje poziomki, Kwiecień, Maj, Lipce, Hanna odkrywa w sobie staruszkę, Listy

FRAZY OSOBISTE:

Zbigniew ŚWIATŁOWSKI, Z Dziennika Germanisty
Anna Maja MISIAK, Wyprawy
Antoni MATUSZKIEWICZ, Drzewo życia, Czekając na kwiecień
Roman SABO, Autoportret w tle
Mariusz KARGUL, Niebo nad Wembley
Katarzyna TURAJ-KALIŃSKA, Namur, Namur

SZTUKA:

„Należę wszędzie i nigdzie”. Z Andrzejem BUSZĄ rozmawia Beata Tarnowska

SZTUKA:

Magdalena TOMKÓW, Jestem może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca – fenomen twórczości Ewy Demarczyk

ARCHIWUM:

Korespondencja Jan DAROWSKI – Adam CZERNIAWSKI

O KSIĄŻKACH:

Sławomir SOBIERAJ, Szukanie Ukrytego (A. Zagajewski, Niewidzialna ręka)
Zenon OŻÓG, Ciemne olśnienia (M. Przybylska, Po latach. Wybór wierszy)
Jacek MĄCZKA, Budowanie domu (W. Kass, 41)
Ryszard MŚCISZ, w słowach się zapierraj… (P. Sobolczyk, Dywan Pierrota)
Filip MATERKOWSKI, Spektakl fałdy (A. Sosnowski, Poems)
Bartosz SUWIŃSKI, Tajemnica własnego znikania (M. Bieszczad, Elipsa)
Bożena KARWOWSKA, Romantyczny trójkąt miłosny (E. Stachniak, Dysonans)
Jerzy GIZELLA, Czas przeszły niedokonany (B. Toporska, Spójrz wstecz, Ajonie!)
Jarosław WACH, Szkoła życia duchownego (T. Chabrowski Skrawki białego habitu)
Alina CYBULSKA, Śpiew na wzgórzach Krzemieńca (M. Olbromski, Lato w Krzemieńcu. Legendy znad Ikwy)
Elżbieta CIESZYŃSKA, Dzienniki plenerowe (K. Wiśniak, G. Niezgoda, Narodziny obrazu)
Katarzyna CIEPLIŃSKA, Walka z kanonem (A. Czerniawski, Firing the Canon)
Zbigniew ANDRES, Nowa książka o literaturze emigracyjnej (J. Kryszak, A po ziemi wychodźcy idą w obce kraje)
Rafał FAŁDA, O dwóch siostrach z różnych punktów widzenia (Literatura i wiara, red. A. Sulikowski)

KRONIKA:

Wacław Kaleta – poeta i bard. Wspomnienie (Z. Ożóg)
Wacław Kaleta, *** On na rozdrożach…
Natalia KALETA, Zmartwychwstanie
Jesienne wernisaże w gorlickim Dworze Karwacjanów (P. Nowicki)
XVI Konkurs im. A. Kamieńskiej w Krasnymstawie (Z. Ożóg)
Wspomnienie o Bolesławie Taborskim (P. Sobolczyk)
Był wyjątkowy. O Bogusławie Wojtowiczu (D. Bugalski)

AUTORZY FRAZY

ZAPROSILI NAS

PUBLIKACJE NADESŁANE

KOMUNIKATY