„Fraza” na festiwalu Akademicky Preszow

Redaktorzy „Frazy” (Zenon Ożóg, Janusz Pasterski, Magdalena Rabizo-Birek, Jan Wolski) i współpracująca z naszym pismem rzeszowska poetka Krystyna Lenkowska byli gośćmi 40-edycji festiwalu Akademicky Preszow w Słowacji. Okazją do cyklu spotkań zatytułowanych „Z Rzeszowa do Preszowa i z powrotem” w artystycznej kawiarni Christiania (28 kwietnia) oraz w czytelni Biblioteki Uniwersytetu w Preszowie była publikacja poświęconego polskiej literaturze i sztukom plastycznym numeru pisma „Enter”, przygotowanego w Koszycach we współpracy z polonistami i slawistami z Preszowa. W numerze mocno reprezentowana była sztuka twórców związanych z Podkarpaciem. Ukazały się w nim m.in. wiersze Krystyny Lenkowskiej i Magdaleny Pocałuń-Dydycz, eseje redaktorów „Frazy” Zenona Ożoga i Janusza Pasterskiego oraz prezentacja twórczości i rozmowa z młodym artystą Szymonem Nowakiem (asystentem krakowskiej ASP).

„Fraza” na festiwalu Akademicky Preszow


28-29 kwietnia 2014