Zmarła Nelli Turzańska-Szymborska

W dniu 8 kwietnia 2012 r. w Western Toronto Hospital zasnęła w Panu Nelli Turzańska-Szymborska z domu Barańska – żołnierz Związku Walki Zbrojnej, łączniczka i sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim w zgrupowaniu Armii Krajowej „Róg”, Żołnierz Wyklęty powojennej podziemnej organizacji patriotycznej Polski Front Ojczyźniany, więźniarka komunistycznych więzień na Montelupich w Krakowie, w Grudziądzu i Fordonie. Od 1958 r. na emigracji w Kanadzie. Wielki mecenas i przyjaciel kultury polskiej. Największym osiągnięciem Jej emigracyjnej aktywności jest powołana w 1988 roku Fundacja Władysława i Nelli Turzańskich, instytucja o wyjątkowych zasługach dla kultury polskiej. Spełniwszy w ten sposób wolę swego męża Władysława Turzańskiego, przez dwadzieścia lat kierowała pracą Fundacji, stając się głównym architektem jej sukcesów. Za swą aktywną pracę społeczną i charytatywną Nelli Turzańska-Szymborska otrzymała szereg odznaczeń i wyróżnień, których ukoronowaniem był przyznany jej w 2010 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Miała wyjątkowy dar zjednywania sobie ludzi i przekonanie o konieczności budowania silnych więzi środowiskowej wspólnoty. Była uosobieniem dobra, lojalności i wspaniałomyślności. (Fragment nekrologu).

Nelli Turzańska-Szymborska z mężem Z. Szymborskim w Kleinburgu pod Toronto, wrzesień 2006, fot. Magdalena Rabizo-Birek

8 kwietnia 2012