Zmarła Marlena Makiel-Hędrzak

Po krótkiej chorobie zmarła niespodziewanie, w wieku 51 lat, znakomita artystka, wirtuoz rysunku, poetka, autorka tekstów o sztuce, organizatorka i kuratorka wielu wystaw, od wielu lat współpracowniczka „Frazy”, w której debiutowała w 1998 roku szkicem Chrystus Chagalla. Po ukończeniu studiów w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie (dyplom w Pracowni Rysunku pod kierunkiem prof. Stanisława Góreckiego w 1996 roku) współtworzyła struktury Instytutu Sztuk Pięknych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (od 2001 roku Uniwersytecie Rzeszowskim), przechodząc kolejne stopnie naukowego awansu. Ostatnio pracowała na stanowisku profesora UR, kierując Pracownią Rysunku. Była założycielką i redaktorką naczelną rocznika Instytutu Sztuki UR „Warstwy” (przygotowała trzy roczniki pisma). Była bardzo lubiana przez koleżanki i kolegów, szanowana przez uczennice i uczniów, pracowita, skromna, życzliwa, delikatna. Przygotowała oprawę plastyczną wielu wydawnictw „Frazy”: tomów poezji i książek naukowych. Była opiekunką Galerii Na Pięterku, działającej od 10 lat w Instytucie Filologii Polskiej UR (obecnie Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa). Pożegnaliśmy ją 4 stycznia w Kościele Świętych Piotra i Jana z Dukli w rodzinnym Krośnie.  Zawsze będzie nam Jej brakowało…

Magdalena RABIZO-BIREK, Jak młodsza siostra


31 grudnia 2019