Zmarła Dorota Filipczak

Urodzona w 1963 r. w Łodzi, zmarła tamże 1 stycznia 2021 r. Była poetką, tłumaczką, anglistką, profesorką w Zakładzie Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Opublikowała siedem tomików poezji: W cieniu doskonałej pomarańczy (1994), Trzecie skrzydło anioła (1995), Orfeusz na ginekologii (1997), Ostrzyciel noży na jawie (2003), K+M+B (Biblioteka „Frazy”, 2009), Wieloświat (2016), Rozproszone gniazda czułości (2017) oraz sztukę teatralną Ludzie z przeciwka („Fraza” 2013, nr 1–2). Przełożyła na polski powieść Nadine Gordimer Broń domowa (1999). Jej wiersze, szkice i tłumaczenia ukazywały się na łamach pism: „Twórczość”, „Tygiel Kultury”, „Topos”, „Nowa Okolica Poetów” i „Literatura na Świecie”. Była członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. Zajmowała się anglojęzyczną literaturą postkolonialną, zwłaszcza kanadyjską, intertekstami biblijnymi w literaturze i feministyczną filozofią religii. Jej doktorat „The Valley of the Shadow of Death”: Biblical Intertext in Malcolm Lowry’s Fiction został wydany w „The Malcolm Lowry Review” (Wilfrid Laurier University, Waterloo, Kanada). W Polsce opublikowała książki „Choćbym nawet szedł ciemną doliną…”. Inspiracje biblijne w twórczości Malcolma Lowry’ego (2003) i „Unheroic Heroines”: The Portrayal of Women in the Writings of Margaret Laurence (2007). Była także redaktorką kilku monografii zbiorowych i numerów monograficznych czasopisma naukowego „Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture”, którego była w 2011 r. twórczynią i redaktorką naczelną. Z „Frazą” związała się niemal od początku jej istnienia, publikując na naszych łamach wiersze, sztukę teatralną, recenzje, eseje i przekłady. W serii Biblioteka „Frazy” ukazał się także jej ważny tom poetycki K+M+B z piękną okładką Marleny Makiel-Hedrzak. Dorota – osoba wrażliwa, mądra, odpowiedzialna i rzetelna, jedna z najwybitniejszych polskich znawczyń literatury anglojęzycznej – odeszła od nas o wiele za wcześnie…

Fot. Dorota Filipczak, ok. 2013 r. Fot. Archiwum „Frazy”
Fot. Dorota Filipczak, ok. 2013 r. Fot. Archiwum „Frazy”

Marta Zając, Nieheroiczna bohaterka. Wspomnienie o Dorocie Filipczak


1 stycznia 2021