Zmarł profesor Florian Śmieja

W wieku 94 lat w Mississauga w Kanadzie zmarł profesor Florian Śmieja – poeta, iberysta, tłumacz literatury hispanojęzycznej, wykładowca uniwersytecki, krytyk, w młodości animator życia literackiego w polskim Londynie, w okresie kanadyjskim zaangażowany w życie kanadyjskiej Polonii, redaktor pism „Życie Akademickie”, „Merkuriusz Nowy” i „Kontynenty”, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, uhonorowany przez króla Hiszpanii Filipa VI odznaczeniem Cruz de Encomienda de la Orden de Isabel Católica. Zaprzyjaźniony z redakcją „Frazy” i polonistyką Uniwersytetu Rzeszowskiego odwiedził kilkakrotnie Rzeszów. Po raz pierwszy na zaproszenie redakcji „Frazy” gościł tu 30 maja 1995 roku. Pozostawił też swój trwały ślad, przekazując w 2009 roku Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego cenne archiwum, które stanowi podstawę pogłębionych badań nie tylko jego dorobku, ale także spuścizny poetyckiej grupy Kontynenty oraz literatury emigracyjnej w ogóle. Jego osobę wspominamy w numerze „Frazy” 2019, nr 3. Publikujemy tam obszerny wybór jego wierszy ostatnich, korespondencję z Edwardem Zymanem oraz wspomnienia o pisarzu.
Florian Śmieja na Uniwersytecie Rzeszowskim, 9.05.2011, fot. Janusz Pasterski
Florian Śmieja na Uniwersytecie Rzeszowskim, 9.05.2011, fot. Janusz Pasterski
Jolanta Pasterska, Profesor Florian Śmieja – migawki wspomnień, pożegnanie

4 września 2019