Zmarł Michał Fostowicz-Zahorski

Michał Fostowicz-Zahorski

Tego dnia zmarł po kilkunastomiesięcznych zmaganiach z chorobą jeden z najwierniejszych autorów „Frazy” Michał Fostowicz-Zahorski – poeta, malarz, myśliciel, tłumacz i znawca mistyki Dalekiego Wschodu oraz twórczości angielskiego wizjonera Williama Blaka’a, mieszkaniec śląskich gór. Zawdzięczamy mu piękny, poetycki przekład Drogi Lao Tsy i najobszerniejszy wybór tłumaczeń Wiersze i pisma Williama Blake’a (2007), a także potężną księgę o jego twórczości William Blake a sztuka starożytności (2008). Na łamach „Frazy” był obecny od 1998 roku, publikując wiersze, eseje i przekłady pism Blake’a. Jego osobę upamiętnią obszerny dział „Frazy” 2011, nr 1 „Hommage à Michał Fostowicz”, w którym znalazły się wspomnienia o pisarzu, jego obrazy, teksty literackie jemu poświęcone i eseje o jego twórczości poetyckiej, malarskiej i eseistycznej autorstwa: Anny Czabanowskiej-Wróbel, Karola Maliszewskiego, Antoniego Matuszkiewicza, Zofii Mirskiej, M. Rabizo-Birek i Henryka Wańka:

H. Waniek, Droga do Michała


18 grudzień 2010