Zmarł Jerzy Wygoda

Jerzy Wygoda był wybitnym rzeszowskim artystą fotografem, specjalizującym się w fotografii krajobrazowej, reportażowej, kreacyjnej, portretowej. Urodził się w 1936 r. w Warszawie, po wojnie zamieszkał z rodzicami w Przeworsku. Ukończył Wydział Inżynierii Budowlanej na Politechnice Warszawskiej, ale to fotografia była jego wyborem i przeznaczeniem. Stale pogłębiał swoje umiejętności i wiedzę w jej zakresie. Ukończył Wyższe Studium Fotografii w Warszawie (1993). Pracował m.in. jako specjalista ds. technicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie i wykładowca w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Krośnie. Swoje prace prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych, zdobył wiele nagród i odznaczeń. W ostatnim okresie życia zrealizował monumentalny cykl fotograficzny Cmentarze wojenne 19141918, który prezentował na kilku wystawach w stulecie wybuchu I wojny światowej oraz dokumentował codzienne życie Rzeszowa (w cyklu rocznym). W 2008 r. w WDK w Rzeszowie, z którym współpracował, odbyła się retrospektywna wystawa jego prac w pięćdziesięciolecie twórczości zatytułowana Mówię… Wołam do Was!!! Jego prace zostały zdigitalizowane i znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Jerzy Wygoda był jednym z twórców i redaktorów „Frazy” – jego nazwisko pojawia się stopce redakcyjne w trzech pierwszych zeszytów pisma wydanych w latach 1991–1993. Bliski był mu melancholijny i nostalgiczny nurt sztuki. Swoimi fotografiami współtworzył ważny nurt fotografii, której przedstawiciele starają się uwiecznić od zapomnienia fenomeny świata, którego już nie ma, choć pozostały po nim, naznaczone tchnieniem śmierci, ślady i pamiątki, to wszystko, co przemija na naszych oczach.

Jerzy Wygoda fot. Sławomir Gibała.
Jerzy Wygoda fot. Sławomir Gibała.

12 października 2021