Zmarł Janusz Szuber

Około 7.30 rano, na „covidowym” oddziale szpitala w Lesku zmarł Janusz Szuber – jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich poetów, wypróbowany przyjaciel „Frazy” i nas, frazonautów, kochany przez nas Mistrz z Sanoka. Znaliśmy dobrze jego piękne, mądre wiersze, zabawne limeryki, poetyckie zapiski z lektur, epifanie, wspomnienia i wnikliwe obserwacje rzeczywistości. Podziwialiśmy wrażliwość na naturę i świat sztuki, intensywność patrzenia, uważność i czułość, z jaką obserwował oraz wyrażał ludzi i świat. Nazywaliśmy go: „poetą czułej pamięci”, „poetą towarzyskim”, „poetą wciałowziętym”. Powierzał nam swoje utwory, które publikowaliśmy na łamach „Frazy” i zebrane w osobnych tomikach. W ten sposób jego dobrze znane dzieła ogólnopolskie, wydawane nakładem znakomitych krakowskich oficyn – Wydawnictwa Literackiego i Znaku – wzbogaciło się o tomiki wydane w serii Biblioteka „Frazy”: dwujęzyczne wybory jego wierszy w przekładach na język hiszpański i portugalski Zygmunta Wawrzyńca Wojskiego – Entelechia / Entelequia (2012, z reprodukowanym na okładce obrazem Stanisława Białogłowicza) i Próba dębu / Teste do carvalho (2019, z obrazem Zdzisława Beksińskiego) oraz efektownie przygotowane staraniem edytorskiego duetu Wolwo (Jan Wolski i Grzegorz Wolański) premierowe publikacje – zbiór limeryków Emeryk u wód (2012) oraz przygotowywany na 73. urodziny poety, wydany w tyluż podpisanych przez niego egzemplarzach, bibliofilski tomik nowych utworów – Zdrój uliczny – jak się okazało – ostatni przygotowany przez Janusza Szubera za życia. Odwdzięczaliśmy się mu, jak mogliśmy, przygotowując na Uniwersytecie Rzeszowskim, przy współpracy z Instytutem Filologii Polskiej, na jego sześćdziesiąte urodziny w 2007 roku sympozjum „Poeta czułej pamięci”, dedykując mu numer „Frazy” 2008, nr 1–2, wreszcie publikując rok później monografię Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera, do której swoje teksty złożyli wybitni badacze literatury i krytycy, a ozdobiły reprodukcje prac znakomitych artystów z dedykowanej poecie wystawy Światło pamięci, przygotowanej przez zmarłą blisko rok temu miłośniczkę jego twórczości, artystkę z kręgu „Frazy”, Marlenę Makiel-Hędrzak. Jedenaście lat później – w 2019 roku – dopełniła ją, wydana przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” z Wydawnictwem Uniwersytetu Rzeszowskiego, profesorska monografia Alicji Jakubowskiej-Ożóg Wciałowzięty. Szkice o poezji Janusza Szubera (również ilustrowana przez Marlenę). Cóż jeszcze napisać, gdy żal i smutek ściskają serce: Wędrujesz już, Januszu drogi, nad nami, lekki i wolny od swojego „rydwanu” oraz naszych człowieczych trosk, wcielony w swoje dzieło. Nigdy Cię nie zapomnimy!

Frazonauci

Zygmunt Wawrzyniec Wojski, Janusz Szuber z Sanoka

Wasyl Machno, Na odejście Janusza Szubera


1 listopada 2020