Zaproszenie na spotkania promujące książkę Janiny Januszewskiej-Skreiberg Sercem w dwóch krajach. Polsko-norweskie spotkania kulturalne

Janina Januszewska-Skreiberg

SERCEM W DWÓCH KRAJACH
Norwesko-polskie pejzaże kulturalne
 
Promocja w Ambasadzie
fot. AT
 
SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ TEATR WIELKI – OPERA NARODOWA
W WARSZAWIE – SALE REDUTOWE – 7 X 2013 godz. 17.00
 

Książka Sercem w dwóch krajach. Norwesko-polskie pejzaże kulturalne, wydana przez Fundację Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych w Gdańsku, przedstawia bogatą panoramę związków kulturowych między Polską a Norwegią. Podczas lektury czytelnik dowie się o wielu ciekawych powiązaniach kulturowych dotyczących teatru, filmu, literatury, sztuk plastycznych, muzyki, a także… alpinistyki i narciarstwa – dziedzin, które również są pasją autorki, Janiny Januszewskiej-Skreiberg. W środowiskach artystycznych jest ona uważana za swoistą ambasadorkę, za człowieka-instytucję. „Nie ma w dziedzinie relacji między naszymi krajami konkurencji dla jej pisarstwa” – ocenia prof. Lech Sokół.

Opinie o książce

„… Nie mniej bogate są wypowiedzi autorki w innych domenach, o których lubią rozmawiać intelektualiści: o literaturze, teatrze, muzyce, malarstwie. I te teksty oparte są w znacznym stopniu na rozmowach. Najciekawszym efektem tych spotkań była może rozmowa z Szymborską…”

Jerzy Płażewski, Znad norweskich fiordów, „Magazyn Filmowy SFP” 2012, nr 21

„Dzięki publikacji Sercem w dwóch krajach Polska i Norwegia doczekały się znaczącego podsumowania ich wspólnego dorobku kulturowego”. 

Witold Wołowski  (prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), „Teatr” czerwiec 2013, nr 6 

„Książka Janiny jest wielką akcją ratunkową, która ocala od zapomnienia wielkie i małe polskie 

i norweskie nazwiska”. 

Nina Witoszek (prof. Uniwersytetu w Oslo oraz w Oxfordzie; fragment wypowiedzi wygłoszonej podczas promocji książki w ambasadzie RP w Oslo 26 stycznia 2012 roku). 

 Janina Januszewska-Skreiberg – polska korespondentka prasowa, mieszkająca od przeszło czterdziestu lat w Norwegii; animatorka oraz wnikliwa, niestrudzona obserwatorka życia kulturalnego w Norwegii i w Polsce. W norweskich czasopismach publikuje artykuły poświęcone współczesnej kulturze polskiej, informuje też czytelników polskich, o tym, co się dzieje w norweskiej literaturze i sztuce. Współorganizuje wydarzenia kulturalne inicjowane przez środowiska polskie i norweskie. Wśród wielu nagród i odznaczeń należy tutaj wymienić Medal Zasłużonego dla Kultury Polskiej, Złoty Medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” i Medal Gloria Artis.

 Prof. dr hab. Lech Sokół – Jest historykiem dramatu i teatru, witkacologiem, komparatystą i skandynawistą. Pracuje w Instytucie Sztuki PAN, wykłada dramat francuski i skandynawski w Akademii Teatralnej oraz literaturę skandynawską w Katedrze Skandynawistyki  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W latach 1991–1996 pełnił funkcję ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Norwegii oraz w Republice Islandii. Brał udział w konferencjach naukowych organizowanych w Europie i USA. Autor książek i licznych artykułów i recenzji w czasopismach: polskich, angielskich, niemieckich, francuskich, norweskich i szwedzkich. 

 Grażyna Torbicka – dziennikarka, krytyk filmowy, ośmiokrotnie  laureatka Wiktora, uhonorowana Złotą Telekamerą i Medalem Gloria Artis.

KOLEJNOŚĆ SPOTKAŃ Z KSIĄŻKĄ AUTORKI
11 września w Muzeum Miasta Gdyni, w ramach 38 Gdynia Film Festival godz. 17.00
17 września Zespół Szkół im Fridtjofa Nansena w Piastowie ul. Namysłowskiego 11, godz. 10.30
19 września Z. Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej, Ciemne ul. Wołomińska 208, Radzymin, godz. 11.00
26 września w Łodzi w Muzeum Kinematografii, godz. 17.00
24 września Zespół Szkół im. Bohaterów Narviku Warszawa ul. Gładka 16
7 października w Teatrze Wielkim Opery w Warszawie godz. 17.00
9 października w Katedrze Skandynawistyki – Collegium Novum, blok A, sala 204, Poznań, godz. 13.00
10 października w Szkole im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej, z udziałem Muzeum Reg., w Ostrzeszowie, godz. 11.00
W imieniu Autorki i Organizatorów Serdecznie Zapraszamy!