Zapraszamy na promocję PISM Jerzego Pleśniarowicza do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (Szajna Galeria) 26 marca 2024 r.

Dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dr Jan Nowara
oraz Prorektor ds. Kolegium Humanistycznego UR prof. dr hab. Paweł Grata

zapraszają

na spotkanie literackie pn. Jerzy Pleśniarowicz. Dziedzictwo”,

które odbędzie się dn. 26 marca o godz. 19:00 w Szajna Galerii.

Gośćmi spotkania będą prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz i wydawca Jan Plesniarowicz

Spotkanie poprowadzi prof. Jan Wolski

Prosimy o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia do dn. 22 marca (tel. 17 853 22 52)

Zaproszenie >>