XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „U progu Kresów”. WACŁAW IWANIUK 1912 – 2012. Chełm – Równe – Toronto

Nadbużańskie Towarzystwo Kultury
– Środowisko Rodzin Kresowych
w Chełmie

ogłaszają

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki
„U progu Kresów”
WACŁAW IWANIUK 1912 – 2012
Chełm – Równe – Toronto

Utwory nadesłane na konkurs winny nawiązywać do ogólnej tematyki Kresów,
historii, tradycji, malowniczości oraz wydarzeń początku XXI wieku.
Nagroda specjalna przyznana zostanie za twórczość poświęconą
osobowości poety, Wacława Iwaniuka  w setną  rocznicę urodzin.

Konkurs ma charakter otwarty. Zapraszamy poetów z Polski oraz z poza granic kraju. Należy nadesłać trzy utwory poetyckie, dotychczas nie publikowane w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu (w przypadku prac z innego kraju), opatrzonych godłem. Do godła należy dodać informację – imię i nazwisko autora, datę urodzenia, adres, zawód wykonywany. W przypadku przynależności do związków twórczych – pełną jego nazwę.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju 2013 r. podczas Jubileuszowej
Biesiady Kresowej w Chełmie, na którą zostaną zaproszeni Laureaci Konkursu. Przewidujemy publikację. Na prace konkursowe oczekujemy
do 15 kwietnia  2013 r. pod adresem:

Konkurs Poetycki „U progu Kresów”
ul. Katedralna 15/2
22-100 Chełm
woj. Lubelskie

Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych. Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.


20 stycznia 2013