XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „U progu Kresów” „Kornel Ujejski (1823-1897) – cień zapomnianego grobu spod Lwowa”.

Nadbużańskie Towarzystwo Kultury – Środowisko Rodzin Kresowych w Chełmie ogłasza XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „U progu Kresów” „Kornel Ujejski (1823-1897) – cień zapomnianego grobu spod Lwowa”. Utwory nadesłane na konkurs winny nawiązywać do ogólnej tematyki Kresów, historii, tradycji, malowniczości oraz wydarzeń początku XXI wieku. Nagroda specjalna przyznana zostanie za twórczość poświęconą Kornelowi Ujejskiemu w 115 rocznicę śmierci – pochowanemu w Pawłowie k/Lwowa ostatniemu z poetów, który z dziedzictwa romantyzmu wysnuł wielkie, narodowe prawdy. Konkurs ma charakter otwarty. Zaprasza poetów z Polski oraz spoza granic kraju. Należy nadesłać trzy utwory poetyckie, dotychczas niepublikowane, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu (w przypadku prac z innego kraju), opatrzonych godłem. Do godła należy dodać informację — imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres, telefon, zawód wykonywany. W przypadku przynależności do związków twórczych – pełną nazwę związku.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju 2012 r. podczas Biesiady Kresowej w Chełmie, na którą zostaną zaproszeni Laureaci Konkursu. Przewidujemy publikacje prasowe. Prac konkursowych oczekujemy do 1 maja 2012 r. pod adresem:

Konkurs Poetycki „U progu Kresów”
ul. Katedralna 15/2
22-100 Chełm
woj. lubelskie

Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych. Autorzy przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.


7 kwietnia 2012