XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „U progu Kresów” „Beata Obertyńska” (1898 – 1980) „Lwowskie Zaświecie – Londyn”

Nadbużańskie Towarzystwo Kultury – Środowisko Rodzin Kresowych w Chełmie

ogłaszają:

XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „U progu Kresów” „Beata Obertyńska” (1898 – 1980) „Lwowskie Zaświecie -Londyn”

Utwory nadesłane na konkurs winny nawiązywać do ogólnej tematyki Kresów, historii, tradycji, malowniczości oraz wydarzeń początku XXI wieku.

Nagroda specjalna przyznana zostanie za twórczość poświęconą osobowości poetki, Beaty Obertyńskiej. Konkurs ma charakter otwarty. Zaprasza poetów z Polski oraz spoza granic kraju. Należy nadesłać trzy utwory poetyckie, dotychczas nie publikowane w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu (w przypadku prac z innego kraju), opatrzonych godłem. Do godła należy dodać informację – imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres, zawód wykonywany. W przypadku przynależności do związków twórczych – pełną nazwę związku

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju 2010 r. podczas Biesiady Kresowej w Chełmie, na którą zostaną zaproszeni Laureaci Konkursu. Przewidujemy publikacje prasowe. Prac konkursowych oczekujemy do 1 maja 2010 r. pod adresem:

Konkurs Poetycki „U progu Kresów”
ul. Katedralna 15/2
22-100 Chełm
woj. Lubelskie

Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych. Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.

 


4 luty 2010