XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta

Regulamin (skrócony):
2. Konkurs ma charakter otwarty
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie maksimum pięciu utworów poetyckich w trzech kopiach maszynopisu na adres: Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, 87-100 (tel./fax: (0-56) 655-49-29, 6655-49-39) z dopiskiem na kopercie Konkurs Poetycki
5. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem powtórzonym na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu autora.
6. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.
8. Pula nagród wynosi 7.000 zł.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.
10. Termin nadsyłania prac mija z dniem 15 września 2008 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
11. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w miesiącu listopadzie 2008 roku podczas XIV Toruńskiego Festiwalu Książki. Regulamin (skrócony)
2. Konkurs ma charakter otwarty
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie maksimum pięciu utworów poetyckich w trzech kopiach maszynopisu na adres: Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, 87-100 (tel./fax: (0-56) 655-49-29, 6655-49-39) z dopiskiem na kopercie Konkurs Poetycki
5. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem powtórzonym na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu autora.
6. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.
8. Pula nagród wynosi 7.000 zł.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.
10. Termin nadsyłania prac mija z dniem 15 września 2008 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
11. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w miesiącu listopadzie 2008 roku podczas XIV Toruńskiego Festiwalu Książki.

18 kwietnia 2008