XVI Konkurs Poetycki im. Anny Kamieńskiej w Krasnymstawie

Redaktorzy „Frazy”: Zenon Ożóg, Magdalena Rabizo-Birek i Jan Wolski zostali zaproszeni do jurorowania w XVI Konkursie Poetyckiego im. Anny Kamieńskiej za najlepszy tomik wydany na Lubelszczyźnie w 2009 roku. 5 listopada w Krasnostawskim Domu Kultury odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia konkursu, której jednym z punktów była prezentacja najnowszego numeru „Frazy” 2010, nr 2. Jury przyznało Nagrodę Główną Marii Przybylskiej za tom Po latach. Wybór wierszy (Norbertinum 2009) oraz wyróżniło trzy zbiory: Jadwigi Demczuk Spod stopy kamyk, Piotra Linka Bliżej skóry i ks. Piotra Dobaka Jak anioł ulotna – także opublikowane w lubelskim wydawnictwie Norbertinum.

Jadwiga Demczuk czyta wiersze z wyróżnionego tomiku
Z.Ożóg, M. Rabizo-Birek, J. Wolski – finał konkursu im. Anny Kamieńskiej

Listopad 2010