Wystawa „Ekslibrisy Krzysztofy Lachtary”

Exlibrysy K. Lachtary

Od 3 do 27 lutego w Wypożyczalni Muzycznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie prezentowana jest wystawa ekslibrisów wybitnej rzeszowskiej graficzki Krzysztofy Lachtary. Wykonane w trudnych technikach graficznych akwaforty i akwatinty znaki graficzne tej artystki to małe arcydzieła, które spełniają szczególne funkcje – są formą duchowego-metaforycznego portretu właściciela książki oraz, jak trafnie napisał w przygotowanym z okazji wystawy bibliofilskim katalogu, pomysłodawca ekspozycji, nasz redakcyjny kolega Jan Wolski, można je traktować „jako coś w rodzaju osobistych listów autorki do poszczególnych owsób, rodzaj poetyckich impresji o życiu i o człowieku, konkretnym, a nierzadko człowieku w ogóle”. Katalog wystawy pięknie zaprojektowali i wspólnie wykonali Jan Wolski i stale z „Frazą” współpracujący grafik Grzegorz Wolański. Wydano go w ilości 100 numerowanych egzemplarzy, a pierwsze 10 egzemplarzy zawiera oryginalny linoryt „mistrzowskim zamysłem Krzysztofy Lachtary wykonany” – jak można przeczytać w poetyckim kolofonie.3 luty 2010