Wieczór autorski Piotra Duraka w WDK

W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w ramach cyklu Bliżej Literatury z licznie zgromadzoną publicznością, wśród której dominowali studenci i pracownicy naukowi UR, spotkał się Piotr Durak – student V roku Filologii Polskiej w Rzeszowie, poeta i prozaik, autor powieści Ostatni rok (której fragmenty drukowaliśmy na łamach „Frazy”) i czekających na publikację Dzienników rowerowych. Autor promował swój drugi tomik poetycki Wiatrołomny, wydany przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”. Wiersze czytali autor i Stach Ożóg, a towarzyszyła im wystawa obrazów Łukasza Gila.


10 grudnia 2008