Wernisaż wystawy Powrót do raju. Spotkanie w Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie
14 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy na wystawę malarstwa, rysunku i rzeźby Andrzeja Niedoby, Marka Pokrywki, Wojciecha Trzyny i Stanisława Tabisza zorganizowanej przez autorów we współpracy ze Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym Fraza. W katalogu wystawy można przeczytać, że stanowi ona „rodzaj wspólnotowej narracji […] są indywidualnym głosem do różnych wariantów tej samej historii” raju, „przywołane są w niej czasy dzieciństwa, okresu rajskiego w życiu, ale także dziecięcy jest sposób doznawania własnej duchowości i praktyk religijnych, indywidualny i osobisty” (Jan Wolski). Wystawa, dedykowana pamięci zmarłego jesienią 2021 roku na covida Stanisława Tabisza, będzie prezentowana do 20 czerwca 2023 roku.


14 kwietnia 2023