VIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Haliny Snopkiewicz

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Mieszkańców Gmin Powiatu Zawierciańskiego ogłaszają VIII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Haliny Snopkiewicz.

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 2. Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórczości literackiej, ujawnienie talentów
  i stworzenie możliwości kontaktów dla ludzi piszących.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres organizatorów zestawu 3 nigdzie nie publikowanych wierszy o dowolnej tematyce lub opowiadania, eseju (każdy utwór w 3 egzemplarzach).
 4. Zestaw wierszy powinien być napisany na maszynie lub komputerze, a objętość maszynopisu przesłanych utworów prozatorskich nie może przekraczać sześciu stron.
 5. Zestaw należy zaopatrzyć godłem autora (słowo-hasło).
 6. Do zestawu trzeba dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, co
  wiersze i zawierającą imię, nazwisko, adres i numer telefonu autora.

 7. Utwory konkursowe należy przesłać na adres:
  Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne
  Mieszkańców Gmin Powiatu Zawierciańskiego
  42 – 400 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 6
  tel. (0 32) 671 26 04.

 8. Termin nadsyłania prac upływa 12 maja 2008 r.
 9. Rozwiązanie konkursu nastąpi 23 maja 2008 r. O dokładnej dacie oraz miejscu spotkania powiadomimy uczestników pisemnie lub telefonicznie.
 10. Jury powołane przez organizatorów oceni nadesłane prace przyznając w dziedzinie poezji i prozy nagrody:
  I miejsce – 400,00zł.
  II miejsce – 250,00 zł.
  III miejsce – 150,00 zł
  wyróżnienie – 50,00 zł
 11. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 13. Informacje o konkursie można uzyskać także w
  Wydziale Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu
  tel. (0 32) 672 75 00, (032) 67 107 10 wewn. 453.

18 kwietnia 2008