V Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza

Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych i Wałbrzyski Ośrodek Kultury – organizatorzy ogłaszają V Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w ramach obchodów 110 Rocznicy Urodzin Poety uchwalonej przez Radnych Miasta Wałbrzycha. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, jak przed debiutem, tak i po debiucie, bez ograniczenia wiekowego i jest kontynuacją ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „O Lampkę Górniczą”. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów poetyckich. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w czterech egzemplarzach. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie darowizny na cele statutowe minimum 20 zł na konto: PKO Bank Polski SA/Wałbrzych – 89 0120 5095 0000 5302 0148 9004 z dopiskiem na dowodzie wpłaty – przekazie „Konkurs Poetycki”.Pod jednym godłem uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Do wierszy winna być załączona koperta zawierająca: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, e-mail, krótką notkę biograficzną. Prace konkursowe należy nadesłać wyłącznie w formie wydruku komputerowego lub maszynopisie w terminie do 10 października 2016 roku na adres: Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych ul. Palisadowa 79/19z dopiskiem„Konkurs poetycki”.Wiersze podpisane imieniem i nazwiskiem, lub też niespełniające wymogów nie będą kwalifikowane do oceny jury.


22 kwietnia 2016