Urodziny Adama Czerniawskiego

Adam Czerniawski, fot. Stefan Czerniawski.

20 grudnia 2009 roku 75 lat skończył Adam Czerniawski – poeta (wydał 10 tomów poezji), prozaik (5 książek), eseista (5 zbiorów tekstów), tłumacz, od lat wojny mieszkający poza krajem, najpierw w Palestynie, po zakończeniu wojny w Wielkiej Brytanii. Na przełomie lat 50. i 60 XX wieku był redaktorem wychodzącego w Londynie młodoliterackiego pisma „Kontynenty”. Zredagował i opatrzył przedmową antologię grupy poetyckiej Kontynentów Ryby na piasku. Publikował w paryskiej „Kulturze”, „Wiadomościach” londyńskich, „Oficynie Poetów”, „Odrze”, „Więzi”, „Twórczości”. Na łamach „Frazy” obecny od kilkunastu lat; ogłaszał u nas swoje wiersze, prozę, eseje, rozmowy. Kilkakrotnie gościł w Rzeszowie, gdzie spotykał się z czytelnikami poezji w Domu Polonii, na Uniwersytecie Rzeszowskim, w księgarni „Libra”. Wziął też w 2004 r. udział w sesji naukowej na UR „Poezja polska na Obczyźnie”. W Bibliotece „Frazy” wydaliśmy we współpracy z Polskim Funduszem Wydawniczym w Kanadzie dwie jego książki Wyspy szczęśliwe. Eseje o poezji (2007)i tom rozmów O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach rozmawiają Bogdan Czaykowski i Adam Czerniawski (2006). W jego bogatym dorobku translatorskim wyróżniają się, cenione przez krytyków anglosaskich, wydane w osobnych tomach przekłady poezji i dramatów Tadeusza Różewicza, Cypriana Norwida, Wisławy Szymborskiej, Trenów Jana Kochanowskiego, poezji Staffa i prozy poetyckiej Zdzisława Stroińskiego. 22 listopada z okazji urodzin Poety w Ognisku Polskim w Londynie odbył się uroczysty wieczór autorski, który poprowadzili Andrzej Morawicz i Regina Wasiak-Taylor. 27 listopada Dom Polski w Amsterdamie we współpracy z polonistyką Uniwersytetu Amsterdamskiego zorganizował Adamowi Czerniawskiemu wieczór „Moje poetyckie i translatorskie spotkania w Norwidem”. Towarzyszył on pierwszej na tamtejszym Uniwersytecie polonistycznej sesji naukowej „Słowacki and Norwid Today. Tradition, Heritage, Modernity”, w której uczestniczyło wielu znakomitych polskich i zagranicznych polonistów i komparatystów, znawców romantyzmu i literatury polskiej (m.in.: Rolf Fieguth, Mieczysław Inglot, Maria Korytowska, Maria Delaperiere, Aleksander Fiut, Arent Van Nieukerken, Krzysztof Trybuś). Na spotkaniu poeta mówił o miejscu Norwida w swoim życiu i twórczości, o problemach translatorskich, a także czytał swoje przekłady Norwida. Spotkanie miało piękną oprawę muzyczną. Mieszkające w Holandii polskie artystki wykonały utwory lubiane przez Norwida utwory Bacha, a także Boccheriniego, Czajkowskiego i Torellego. Zabrakło tylko Chopina (bo Dom Polski nie ma fortepianu). Z okazji urodzin redakcja „Frazy” składa Poecie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju ducha, częstego uśmiechu, zrozumienia i akceptacji dla świata i ludzi, a także urzeczywistnienia wszystkich twórczych planów i zamierzeń, zwłaszcza wydania długo oczekiwanego, nowego wyboru wierszy.


20 grudzień 2009