Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej „Jerzy Pleśniarowich (1920-1978) w setną rocznicę urodzin”


26 listopada 2020